′ NEUROPATOLOGIE


Autoři: B. Rychlý
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 57, 2021, No. 1, p. 43
Kategorie: MONITOR aneb nemělo by vám uniknout, že...

… pseudosarkomatózne zmeny asociované so zonálnou nekrózou tumoru napodobňujú anaplastické zmeny v grade I meningiómoch

   Meningiómy sú najčastejšie primárne intrakraniálne tumory. Väčšina vykazuje benígne biologické správanie, zodpovedajú I. stupňu malignity. Podľa poslednej WHO klasifikácie z roku 2016 sa ako gr. II meningiómy (atypické) označujú tumory so zvýšenou mitotickou aktivitou (4 a viac mitóz / 10 HPF), inváziou do mozgového tkaniva alebo aspoň s tromi minoritnými znakmi (zvýšená celularita, vysoký N / C pomer, prominentné jadierka, plachtovitý rast a nekróza). Meningiómy s jasne malígnou cytológiou a / alebo vysokou mitotickou aktivitou (20 a viac mitóz / 10 HPF) sa označujú ako anaplastické, gr. III tumory a majú veľmi zlú prognózu. I keď biologické správanie meningiómov silno koreluje so stupňom malignity, je ovplyvnené aj rozsahom resekcie, a v prípade gr. II meningiómov je pomerne variabilné. Úloha rádioterapie v pooperačnom manažmente kompletne resekovaných atypických meningiómov je nejasná.

Autori práce zozbierali 9 meningiómov s charakteristickým zonálnym vzorom nekrózy vzhľadu infarktu, okolo ktorej bola zachytená atypická pseudosarkomatózna proliferácia vretenovitých buniek na pozadí predominantne fibroblastických a tranzicionálnych meningiómov. Táto pseudosarkomatózna zmena vykazovala zvýšenú mitotickú aktivitu (12-14 mitóz / 10 HPF), zvýšenú proliferačnú aktivitu a stratu expresie markerov PR, SSTR2A a EMA,  s možnou expresiou SMA. Napriek agresívnemu histologickému obrazu, všetkých 9 pacientov bolo bez progresie (pri priemernom sledovaní 49,8 mesiaca). V kontrolnej skupine atypických a anaplastických meningiómov bola podľa očakávania frekvencia progresie vysoká. Pri metylačnej analýze sa študované tumory radili do skupiny benígnych meningiómov. Z výsledkov práce vyplýva, že meningiómy s pseudosarkomatóznou zmenou okolo charakteristickej zonálnej nekrózy predstavujú klinicky a geneticky benígne tumory a je namieste ich konzervatívny manažment, hlavne po kompletnej resekcii.


Zdroje
  1. Tejus AB et al. Infarction with associated pseudosarcomatous changes mimics anaplasia in otherwise grade I meningiomas. Mod Pathol 2020; 33(7):1298-1306.
Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2021 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se