24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Uropatologie


Autoři: Ondřej Hes
Působiště autorů: Šiklův patologicko-anatomický ústav, LFP UK a FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 25-26
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

SYMPÓZIA, SKLÍČKOVÝ SEMINÁŘ

V oblasti urogenitální patologie proběhla 2 sympozia: „Pokroky v patologii ledvin a močového měchýře“ a „Pokroky v patologii prostaty a varlat“, dále jeden sklíčkový seminář - „Vzácné nádory a pseudotumory v urogenitální patologii“.

V rámci těchto bloků byly prezentovány souhrny současných pohledů na problematické oblasti a některé vzácnější léze urogenitálního traktu. Nebyla představena žádná skutečná novinka ani převratné nálezy.

ABSTRAKTOVÁ SDĚLENÍ - POSTERY

Podle mého subjektivního názoru byly zajímavé následující prezentace:

  • HPV není podstatným hráčem v tumorigenezi dlaždicobuněčných uroteliálních nádorů. Na sérii 42 dlaždicových karcinomů a 27 uroteliálních karcinomů s dlaždicovou diferenciací ukázali autoři, že neexistuje korelace mezi p16 expresí a přítomností HPV infekce v nádorech (1)
  • PAX8 je exprimován ve vysokém počtu renálních nádorů, včetně chromofobocelulárního karcinomu a onkocytomu. Na tissue microarray imunohistochemické detekci 223 případů autoři ukázali velmi perspektivní marker využitelný především při hledání origa metastatických nádorů (2)
  • Zajímavá byla studie řešící přítomnost vysoce agresivní mikropapilární varianty uroteliálního karcinomu v uroteliálních lézích močového měchýře. Ukázalo se, že pouze léze obsahující více než 50 % mikropapilární komponenty vykazovaly vyšší procento nodálních metastáz, což je poměrně překvapivé. Obecně doposud převládal názor, že pouhá přítomnost mikropapilární komponenty výrazně zhoršuje prognózu pacienta (3)

ABSTRAKTOVÁ SDĚLENÍ - PŘEDNÁŠKY

  • Obrovská sestava 16 (!) primárních synoviálních sarkomů ledviny byla představena autory z Mayo Clinic. Všechny tumory byly monofazické. Zajímavým nálezem byla převaha fúze SS18-SSX2 mezi prezentovanými renálními případy. V extrarenální lokalizaci je naopak převažujícím typem fúze SS18-SSX1. Biologické chování renálních synoviálních sarkomů v sestavě však odpovídalo extrarenálním nádorům (4).

KAZUISTIKY

  • Poprvé v anglicky psané literatuře byl publikován případ renálního štěpu, kde po graftektomii byl nalezen papilární renální karcinom a současně „ Xp11.2 translokační karcinom“ (5)
  • Hybridní tumory ledvin vždy vyvolávají řadu kontroverzních diskusí. Představen byl tumor, který byl složen z chromofobocelulárního renálního karcinomu a dobře patrného papilárního renálního karcinomu, navíc s diferenciací do sarkomatoidního tumoru. Komponenty zachovávaly svoji typickou imunohistochemickou expresi (6).

Zdroje

1. Cheng L et al. Human papillomavirus (HPV) is not involved in urothelial tumorigenesis. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S282.

2. Cheng L et al. PAX8 is expressed in the majority of renal epithelial neoplasms: A study of 223 cases using a tissue microarray-based immunohistochemical approach. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S282.

3. Hou J et al. Micropapillary urothelial carcinoma of the bladder: A clinicopathologic comparison with urothelial carcinoma with and without divergent differentiation. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S288.

4. Schoolmeester J et al. Primary renal synovial sarcoma: A clinicopathologic, immunohistochemical and molecular genetic study of 16 cases. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S60.

5. Kankaya D et al. Incidental multifocal renal cell carcinoma in graft nephrectomy with cellular rejection findings: Concurrence of papillary renal cell carcinoma and renal carcinoma associated with Xp11.2 translocation. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S289.

6. Caamano V et al. Renal cell carcinoma with papillary and chromophobe features: An example of hybrid tumor. Virchows Arch 2012; 461 (Suppl 1): S280.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se