24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Hepatopatologie


Autoři: Jiří Ehrmann
Působiště autorů: Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 24
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

NOVINKY V HEPATOLOGII

Nejvýznamnějšími sděleními byly přednášky týkající se molekulární klasifikace hepatocelulárního adenomu (HCA) a časné detekce hepatocelulárního karcinomu (HCC) v dysplastickém terénu.

Hepatocelulární adenom: nové možnosti klasifikace

Paulette Bioulac-Sage z Bordeaux (1) prezentuje molekulární klasifikaci HCA umožňující identifikaci 3 subtypů:

  1. HAC s mutací HNF1A (H-HCA, 30-35%) korespondující s tumory s výraznou steatózou, lobulárním uspořádáním a negativitou exprese LFAB (liver acid binding protein)
  2. Zánětlivý HCA (IHCA s mutacemi genu pro IL6ST až v 60%) je nejčastějším subtypem vyskytujícím se v cca 50-55%. Je charakterizován různým stupněm zánětlivé infiltrace, dilatací/peliozou sinusoid, silnostěnnými cévami a duktulární reakcí. Imunohistochemicky je patrná silná exprese SAA a CRP.
  3. HCA s mutací beta-cateninu (b-HCA, 10-15%) je subtyp morfologicky těžko odlišitelný od dobře diferencovaného HCC. Na rozdíl od HCC je však charakterizovaný nadměrnou expresí glutamin syntetázy (GS) a aberantní cytoplasmatickou/jadernou expresí beta- cateninu. Poslední skupinu tvoří nezařazený HCA (<10%), který nevykazuje ani jednu z výše uvedených charakteristik.

Časná detekce hepatocelulárního karcinomu v dysplastickém uzlu

Massimo Roncalli z Milána (2) vycházejíc z výsledků studií expresního profilování popisuje nové znaky umožňující časnou detekci HCC v dysplastickém uzlu: jde o Glypican 3 (GPC3), Heat Shock Protein 70 (HSP70), Glutamin Syntetázu (GS) a Chlatryn Heavy Chain (CHC)

SYMPÓZIA

V oblasti hepatopatologie dále proběhla dvě sympózia. První se věnovalo kmenovým buňkám, druhé jaterní fibróze.

Moderní strategie eliminace nádorových kmenových buněk

Malcolm R. Alison z Londýna (3) popisuje nejnovější strategie pro úspěšnou eliminaci nádorových kmenových buněk, které zahrnují ovlivnění signálních drah kontrolujících sebeobnovu (Wnt, Notch a Hedgehog), ovlivnění aktivity ALDH, modulaci ABC transportérů, inhibici epitelovo-mezenchymálního přechodu (EMT) a stimulaci diferenciace.

Histologické hodnocení fibrózy u chronických onemocnění jater

Annette S.H. Gouw z Groningenu (4) zdůrazňuje při hodnocení fibrózy jater systematický přístup. Základním požadavkem je dostatečná velikost vzorku a vhodné barvení na kolagen.

Systematický přístup spočívá v hodnocení mikroarchitektoniky jaterní tkáně s ohledem na abnormální depozice kolagenu v následujících kompartmentech: portální, lobulární, sinusoidální a (peri)venulární. Akumulace kolagenu resp. fibróza v jednotlivých lokalizacích může poukazovat na různá onemocnění.

Význam jaterních hvězdicových buněk u jaterní fibrózy

Maria Guido z Padovy (5) poukázala na užitečnost imunohistochemie při hodnocení aktivity hvězdicových buněk (hepatic stellate cells - HSC): za vhodný marker aktivace HSC je považována pozitivita alfa SMA; naopak regredující HSC jsou charakterizovány pozitivitou beta galaktosidázy a indukcí p53, p21 a p16. Pomocí těchto metod lze tedy v jaterní biopsii sledovat progresi resp. regresi procesu fibrózy.

VOLNÁ SDĚLENÍ - highlights

N. Poté (6) zdůrazňuje potenciál nových molekulárně-biologických přístupů na příkladu identifikace mikrovaskulární invaze u hepatocelulárního karcinomu metodou MALDI.

F. Rosini (7) navrhuje nový prognostický skórovací systém pro stratifikaci rizika rekurence hepatocelulárního karcinomu u pacientů po transplantaci jater a transarteriální chemoembolizaci.

ABSTRAKTOVÁ/POSTEROVÁ SDĚLENÍ - highlights

  • U hemodializovaných pacientů jsou projevy chronické hepatitis C signifikantně nižší než u ostatní populace (8).
  • EZH2 je senzitivním biomarkerem pro rozlišení reaktivních a nádorově transformovaných cholangiocytů (9).
  • Glypican 3 je dalším vhodným markerem pro imunohistochemickou diagnostiku hepatocelulárního karcinomu (10).

Zdroje

1. Bioulac-Sage P. Hepatocellular adenoma : how not to miss it and how to classify it ? Short course No. 10, 24th ECP 2012, Prague.

2. Roncalli M. The dysplastic nodule in a cirrhotic liver biopsy. When is it an early HCC? Short course No. 10, 24th ECP 2012, Prague.

3. Alison M. R. Modern concepts in cancer stem cells, Symposium No. 19, 24th ECP 2012, Prague.

4. Gouw A.S.H. Fibrosis in chronic liver diseases: pattern and recognition, Symposium No. 20, 24th ECP 2012, Prague.

5. Guido M. The role of hepatic stellate cells in liver fibrosis, Symposium No. 20, 24th ECP 2012, Prague.

6. Poté N et al. Identification of Tissue Microvascular Invasion Biomarkers in Hepatocellular Carcinomas by MALDI Imaging Mass Spectrometry. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague.Virchows Arch 2012; 461 (Suppl 1): S9.

7. Rosini F et al. A histopathological scoring systém can predict the recurrence of hepatocellular carcinoma in liver transplant patients treated with transarterial chemoembolization. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S10.

8. Delladetsima I. et al. Histological features of chronic hepatitis C in hemodialysis patients. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S208.

9. Dezso K. et al. Enhancer of Zeste Homologue 2 (EZH2) expression in malignant and benign hepatic tumours. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S209.

10. Gursan N et al. Value of glypican 3, Hep Par and alpha fetoprotein in diagnosis of hepatocellular carcinoma. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S210.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se