24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Neuropatologie


Autoři: Boris Rychlý
Působiště autorů: Cytopathos s r. o., Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 26-27
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

SÚČASNÉ KONCEPTY NEURODEGENERATÍVNYCH
OCHORENÍ: praktický diagnostický prístup

Gabor G. Kovasc (Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Austria) na sympóziu o neurodegeneratívnych ochoreniach (NDO) poskytol praktický návod pre ich diagnostiku. NDO sú definované progresívnou stratou neurónov s charakteristickou anatomickou distribúciou, ktorá je podkladom príslušných klinických manifestácií. V poslednej dobe bolo identifikovaných viacero imunohistochemicky detekovateľných proteínov, ktoré sa pri NDO ukladajú v centrálnom nervovom systéme a sú základom pre súčasné klasifikácie NDO. Napriek rozvoju in vivo diagnostických markerov sa definitívna diagnóza NDO stále zakladá na neuropatologickom vyšetrení. Pomerne veľká diskrepancia medzi klinickou diagnostikou demencií a neuropatologickým vyšetrením je všeobecne známa. Neuropatologická diagnostika je tiež komplikovaná značným prekrývaním v ukladaní príslušných proteínov a patologických obrazov jednotlivých NDO. Pre kvalitnú diagnostiku je potrebná klinicko-patologická spolupráca. Špecifické protokoly odberu materiálu, ktoré vypracovalo BrainNet Europe II Consortium, zahrňujú neokortikálne oblasti, bazálne gangliá, talamus, mozgový kmeň a mozoček (viď: http://www.brainnet-europe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=99). Na autorovom pracovisku pre diagnostiku odoberajú 17 blokov, ďalšie bloky z prípadných makroskopických alterácií a zmrazený materiál pre tkanivovú banku s paralelným odberom vzoriek pre parafín z bezprostredne priľahlých oblastí. Ako štandardné farbenia parafínových rezov sa používa: HE, luxolová modrá, striebrenie (Bielschowsky), Congo červeň alebo Thioflavín pre amyloid. Pre detekciu proteínových markerov sa používa 6 protilátok proti najdôležitejším proteínom NDO: anti-Aß, anti-prion protein (PrP), anti-α-synuclein, anti-pospho-tau, anti-pospho-TDP-43 (alebo anti-TDP-43) a anti-FUS. Podľa potreby sa používa viacero ďalších protilátok (anti-ubiquitin, anti-p62, CD68, GFAP, myelínové a axónové markery...). Pre diagnostiku väčšiny NDO je praktické používať niekoľko základných konceptov zhodnotenia morfológie imunopozitívnych štruktúr. Pre Aß pozitívne lézie je dôležité rozlišovať amyloidové jadrá, difúznu pozitivitu a pozitivitu v stene ciev, pre PrP rozlišujeme jemnú pozitivitu, hrubú pozitivitu a plaky. Pre Tau proteín ide o odlíšenie neurofibrilových spletí od iných typov pozitivity (zrnitá, vláknitá). Pre α-synuclein je dôležité odlíšenie neurónovo-dominantných od gliovo-dominantných lézií. Pre TDP-43 pozitivitu je zase relevantné rozlišovať neurónovú a neuritickú pozitivitu, intranukleárne inklúzie môžu poukazovať na genetickú etiológiu. Pre väčšinu NDO boli vypracované konsenzuálne diagnostické kritéria. Ak sa stretneme s NDO s anatomickou alebo celulárnou patológiou, ktorá nie je kompatibilná so známymi dobre charakterizovanými jednotkami, môže ísť o genetickú formu ochorenia, prípadne o sporadickú formu s neobvyklou prezentáciou. Sporadické aj genetické formy môžu vykazovať prekrývajúcu sa alebo kombinovanú proteínovú patológiu. Ukladanie rozličných typov proteínov so súčasným non-neurodegeneretívnym ochorením (vaskulárne, metabolické) je pomerne časté. Niekedy pri predominancii jednej NDO patológie je zachytené ukladanie iného proteínu len v určitom anatomickom regióne.

Naše poznatky o NDO sa stále vyvíjajú. Histopatologický záznam pri diagnostike NDO by mal obsahovať detailný popis všetkých vyšetrených anatomických oblastí so zdokumentovanou depozíciou príslušných proteínov, a tiež popis akejkoľvek ďalšej patológie, i keby bola považovaná za minoritnú z hľadiska hlavnej diagnózy. Ďalej k záveru patrí popis štádia ochorenia, ak sú k dispozícii stagingové kritéria pre príslušnú jednotku. Existujú viaceré diagnostické schémy, preto by sa mali uvádzať aj referencie na použité kritériá. NDO sú zriedkavé ochorenia, skúsenosti s neuropatologickou nekropsiou klesajú v dôsledku trendu poklesu počtu pitiev, preto je vhodná centralizácie týchto vyšetrení, prípadne konzultácia špecializovaných neuropatológov.Zdroje

1. Kovacs GG. Current concept in neurodegeneration: The practical diagnostic approach. Symposium No. 02, 24th ECP 2012, Prague.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se