24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Ortopedická patologie


Autoři: Karel Veselý;  Iva Zambo
Působiště autorů: I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 22-23
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

NOVINKY V DIAGNOSTICKÉ ORTOPEDICKÉ PATOLOGII

V oblasti ortopedické patologie byla nosným tématem především problematika nádorů měkkých tkání. Patologie kostí byla v rámci kongresu pouze okrajovou záležitostí. V neděli 9. září otevřel téma diagnostiky vřetenobuněčných sarkomů Jason Hornick, USA (1). Zevrubně popsal klinické, morfologické a imunofenotypické znaky desítky převážně vřetenobuněčných sarkomů. U synoviálního sarkomu zmínil užitečnost relativně nového IHC markeru TLE-1, transkripčního korepresoru, který je u synoviálního sarkomu specificky intenzivně jaderně pozitivní. U dediferencovaného liposarkomu, stejně jako ve středu 12. září v přednášce Davida Creytense, Belgie (2), byla zdůrazněna užitečnost imunohistochemie s mdm-2, CDK4 a p16 u dobře diferencovaného a dediferencovaného liposarkomu v diferenciální diagnóze oproti lipogenním i nelipogenním nádorům a nenádorovým lézím. Přínosná byla rovněž informace, že low-grade fibromyxoidní sarkom, často obtížně odlišitelný od benigních afekcí pro zavádějící blandní vzhled, bývá často EMA pozitivní, a že relativně specifická je pro něj imunohistochemická exprese MUC4 (transmembránový glykoprotein účastnící se signálních drah v buněčné proliferaci).

Silně akcentovanou oblastí byla molekulární biologie, opět fokusovaná na sarkomy měkkých tkání, reflektující překotnou expanzi molekulárních metod v poslední dekádě. Paola Dal Cin, USA (3) zevrubně popsala diagnosticky užitečné genetické změny u vřetenobuněčných lézí od desmoidní fibromatózy (mutace genu pro ß-catenin, CTNNB1) po extraskeletální myxoidní chondrosarkom). Zajímavá byla zmínka o myofibroblastickém tumoru (IMT), charakterizováném řadou translokací, u kterých je jedním z partnerů ALK, ale které se rovněž vyskytují u celé řady histogeneticky velmi pestrých maligních nádorů, označených jako „ALKomy“. Patří mezi ně kromě IMT i ALCL, některé nemalobuněčné karcinomy plic, konvenční karcinomy z renálních buněk, neuroblastomy a další.

Problematiku molekulární diagnostiky sarkomů dále rozvedl Jean Michel Coindre, Francie (4). Dle jeho dat lze diagnózu u třetiny vřetenobuněčných sarkomů konfirmovat molekulárně-geneticky, kdy lze detekovat balancované translokace (synoviální sarkom), aktivující či inaktivující mutace (desmoid) či genové amplifikace (dobře diferencovaný/dediferencovaný liposarkom). Metody jsou senzitivní a specifické, lze je užít na formol-parafinovém materiálu i s drobnými vzorky nádorů (biopsie silnou jehlou).

V úterý 11. září v rámci Short Course Angelo Paolo Dei Tos, Itálie (5) avizoval edici nové WHO klasifikace nádorů měkkých tkání a kostí na leden 2013, obecně vyjádřil význam molekulárních metod pro konfirmaci diagnóz, validaci nových jednotek, a rovněž pro prognózu, což demonstroval na několika konkrétních případech. Molekulární změny jsou rovněž podkladem pro cílenou (biologickou terapii). Zdůraznil nicméně nutnost integrace morfologie jako silného diagnostického nástroje, imunohistochemie a genetických změn pro četné překryvy v rámci i zcela odlišných jednotek.

Ve středu 12. září dopoledne Jean Michel Coindre (6) prezentoval sarkom z malých okrouhlých modrých buněk, CD99 pozitivní; CK, EMA, desmin, CD34 negativní; bez SS18 a EWSR1 přestavby. V minulosti byl případ uzavřen jako nediferencovaný malobuněčný sarkom bez známého transkriptu. Zcela recentně byl identifikován další typ fúze BCOR-CCNB3. V 594 sarkomech bylo identifikováno 24 případů s touto fúzí, 19 v kostní, 5 v měkkotkáňové lokalizaci. Imunohistochemicky je tento subset agresivních sarkomů charakterizován CD99 pozitivitou, často CD56 pozitivitou, méně často dot-like CK pozitivitou.

V odpoledním sympoziu Alexander Lazar, USA (7) přesvědčivě zdokumentoval, že desmoplastický fibrom není desmoidní fibromatóza v kostní lokalizaci, a celý program patologie měkkých tkání uzavírala přednáška Jeana Michela Coindreho (8), osvětlující pokroky v oblasti prognostiky u sarkomů, kde se opět intenzivně hlásí o slovo molekulárně biologické metody, se snahou o substituci či doplnění histopatologických gradingových systémů (FNCLCC a NCI) s jejich limity (biopsie silnou jehlou, platnost jen pro některé histotypy, interpersonální variabilita). Na základě genomické a expresní profilace byla určena expresní signatura, zahrnující 67 genů, vysoce předpovídající metastatický potenciál u adultních sarkomů měkkých tkání s komplexními genetickými změnami - CINSARC (Complexity INdex in SARComas), výkonnější u leiomyosarkomu a nediferencovaných pleomorfních sarkomů než FNCLCC gradingový systém, a použitelný rovněž u GISTů a synoviálních sarkomů. Molekulární grading založený na chromozomální komplexitě bude zřejmě velmi slibným příspěvkem v predikci agresivity sarkomů.

VOLNÁ SDĚLENÍ – highlights

  • 5 případů synoviálního sarkomu konfirmovaných t(X;18) translokací bylo TLE-1 pozitivních (9).
  • 40 ze 42 synoviálních sarkomů bylo TLE-1 pozitivních, stejně tak byly pozitivní i schwannomy (5/5), neurofibromy (2/2), MPNST (2/12) a PNET (4/10) (10).
  • Histologický grading byl nejhodnotnější prognostický parametr u 81 synoviálních sarkomů, imunohistochemická exprese c-myc a bcl-2 měla jenom slabou asociaci s prognózou (11).
  • Imunohistochemická exprese ß-catheninu, APC a COX-2 byla u rekurentních desmoidů intenzivnější, což teoreticky lze použít jako prognostický faktor (12).
  • Myogenin, MyoD1 a fetální acetylcholinový receptor (AChR) jsou senzitivní a specifické diagnostické markery rabdomyosarkomu. EGFR možná diskriminuje embryonální a alveolární RMS (13).

KAZUISTIKY – highlights

  • Obrovskobuněčný tumor kosti a aneurysmatická kostní cysta jsou klonální procesy; analýza klonality umožňuje rozlišení sukcesivních lézí ve stejné lokalizaci (14).
  • Monofázický synoviální sarkom může překvapit svoji pleurální lokalizací (15).
  • Diagnózu Ewingova sarkomu s atypickými rysy, například vzácnou melanocytární diferenciací, je nutné povrdit molekulárními metodami (16).

Zdroje

1. Hornick J. Histopathological and immunohistochemical diagnosis of spindle cell sarcomas. Clues and pitfalls. Symposium No. 23, 24th ECP 2012, Prague.

2. Creytens D. Lipomatous tumours. Symposium No. 09, 24th ECP 2012, Prague.

3. Dal Cin P. Cytogenetic diagnosis of spindle cell sarcomas: Clues and pitfalls. Symposium No. 23, 24th ECP 2012, Prague.

4. Coindre JM. Molecular diagnosis of spindle cell sarcomas: Clues and pitfalls. Symposium No. 23, 24th ECP 2012, Prague.

5. Dei Tos APOD. Genetics in soft tissue sarcomas. Short Course No. 03, 24th ECP 2012, Prague.

6. Coindre JM. Diagnostic challenges in bone and soft tissue diagnosis. Slide Seminar No. 04, 24th ECP 2012, Prague.

7. Lazar A. Desmoplastic fibroma and desmoid type fibromatosis: Two of a kind? Symposium No. 09, 24th ECP 2012, Prague.

8. Coindre JM. Molecular grading of sarcomas. Symposium No. 09, 24th ECP 2012, Prague.

9. Argyrakos T et al. INI-1 a TLE-1 expression in five synovial sarcomas diagnosed by fluorescent in situ hybridization. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S224.

10. Rekhi B et al. Immunohistochemical review of 42 synovial sarcomas, including expression of TLE1: A „new“ marker, with molecular confirmation in 21 cases. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S230.

11. Demir D et al. Prognostic significance of bcl-2, c-myc and survivin in synovial sarcoma. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S226.

12. Dubova E et al. Immunohistochemical profile of primary and recurrent desmoids. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S226.

13. Janega P et al. Predictive diagnostics of rhabdomyosarcomas. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S227.

14. Krsková L et al. Clonality analysis of giant cell tumor of bone and aneurysmal bone cyst. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S168.

15. Cacchi C et al. Monophasic synovial sarcoma of the pleura: A potential diagnostic challenge. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S163.

16. Buzrla P et al. Atypical Ewing sarcoma/Primitive neuroectodermal tumor with unusual melanocytic differentiation – A case report. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S225.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se