24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Patologie mammy


Autoři: Rudolf Nenutil
Působiště autorů: Oddělení onkologické a experimentální patologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 18-19
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

Zájemcům o konkrétní problematiku lze jistě doporučit projít si abstrakty na webu ECP 2012, případně příslušné supplementum Virchows Archivu. Bohužel zde většinou chybí to podstatné, tj. sdělení, diskuze a atmosféra v rámci pracovní skupiny podchycující aktuální trendy. Bohatě dokumentované edukační přednášky na spojeném sympoziu s dermatopatology. Sklíčkový seminář. Finální plenární přednáška Iana Ellise. Bohužel úroveň handoutů (jsou-li vůbec k dispozici) je v tomto směru nedostatečná. Doporučuji alespoň hledat na webu podle jmen autorů a problematiky, dříve nebo později budou některé tyto věci publikovány. Shrnuji, co mi utkvělo.

SYMPOZIUM A PRACOVNÍ SETKÁNÍ MAMMÁRNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY

Sympozium mammární pracovní skupiny bylo věnováno problematice multifokality a patologické heterogenity karcinomu prsu. Toto téma nabylo na důležitosti s rozšířením chirurgické léčby zachovávající prs a nástupem nukleární magnetické rezonance do zobrazování. Z hlediska patologů je třeba adekvátně metodicky reagovat, což se odráží v renesanci použití velkoformátových řezů (zejména Tibor Tot) i rozvoji molekulárních metod, sloužících k odhadu stupně příbuznosti a klonality přednádorových i nádorových lézí jako je sledování bodových mutací hypervariabilní smyčky mitochondriální DNA (Maria Foschini). Kombinace těchto přístupů by měla např. odlišit prognosticky nepříznivou multifokalitu na podkladě „intramammárních metastáz“ od multiklonální kancerogeneze v geneticky iniciovaném terénu.

Výše uvedená problematika rezonovala i v pracovním setkání mammární skupiny věnované mammární kancerogenezi. Metody celogenomové analýzy začínají umožňovat mapování akumulace genetických změn v morfologicky dosud normálních tkáních, prekancerózách i sporadických invazivních nádorech (Jan Dumanski, abstrakt není k dispozici) a mohou přinést výsledky v odhadu rizika lokoregionálního relapsu i v predikci chování metastáz. Extrémně zajímavé a perspektivní téma souvislosti inzulinové regulace se vznikem malignit a chemorezistencí uvedla Ann Thor (abstrakt není k dispozici). Jde o úlohu hyperinzulinémie a metabolického syndromu při vzniku nádorů a chemorezistenci a s tím související použití metforminu v prevenci nádorů i ke zlepšení výsledků chemoterapie. Ann Thor dále prezentovala dosud nepublikovaná data o klinických souvislostech thyreoidální substituce a vzniku estrogen dependentního karcinomu prsu interakcemi thyroxinu na estrogenovém receptoru, zejména pak potenciálně alarmující údaje o vysoké frekvenci selhání adjuvantní léčby tamoxifenem u pacientek s thyreoidální substitucí, které však musí být ještě řádně prověřeny.

Edukační „krátký kurz“ mammární pracovní skupiny se zabýval metaplastickým karcinomem prsu. Utkvěla mi zejména mnou dosud neviděná (nebo nepoznaná) jednotka low grade adenoskvamózního karcinomu (Alena Skálová).

Finální souhrnná přednáška Iana Ellise (abstrakt není k dispozici) na téma mammárního karcinomu strhujícím způsobem shrnula problematiku klasifikace, gradingu a molekulární taxonomie z historizujících i současných aspektů. Ve finále uvedl modifikovaný Nottinghamský prognostický index plus (NPI+) založený na prognostické stratifikaci nádorů rozdělených do molekulárních skupin pomocí klinicko-patologických parametrů. Tímto tématem se, bude-li možnost, budu v Monitoru ještě zabývat

VOLNÁ SDĚLENÍ

Ve volných sděleních bylo v různých souvislostech hojně zastoupeno a diskutováno téma stanovení proliferace, ať už pomocí Ki67 indexu, imunohistologicky pomocí protilátek proti fosforylovanému histonu 3 (PHH3), případně počítáním mitóz. Názory ještě zdaleka nejsou usazené a na základě prezentovaných dat (Decker, Focke, Ellis, Kulka) je diskutabilní, zda je dostatečná standardizace v případě kliniky žádané subtypizace Luminální A vs. Luminální B vůbec možná. Zajímavá byla prezentace spektra psích mammárních lézí (Deckwirth) s identifikací nádorů analogických základním humánním typům a z toho plynoucí možností využití jako experimentálnho modelu lepšího než jsou nádory hlodavců. Další zajímavou problematikou bylo celoobjemové peroperační vyšetřování sentinelových uzlin pomocí jednokolové PCR, některými skupinami velmi propagované (Beca, Foreid), v kombinaci s rychlým cytologickým vyšetřením. A konečně snaha o cílenější predikci odpovědi na chemoterapii (Abdel-Fatah, resp. prezentující Ellis) uvádějící onkogen SPAG5 jako pozitivní prediktor odpovědi na antryckliny a negativní prediktor odpovědi na cisplatinu.

Posterová sekce trpěla dle mého názoru zejména fatálním nedostatkem času (postery se musely rychle obměňovat) i časovou kolizí s tutorialem o metaplastickém mammárním karcinomu. V souvislosti s před několika roky živě diskutovaným zastoupením nádorů s Her-2 amplifikací mne potěšily výsledky slovinského (Drev) i ruského (Frank) Her-2 registru, které na mnohatisícových sestavách ukázaly „naše“ hodnoty kolem 15%.


Zdroje

1. Tibor Tot et al. The complex morphology of breast carcinoma and its clinical consequences. SY-13-004

2. Maria Pia Foschini et al. Clonal mapping of in situ duct carcinoma of the breast: possible field cancerization phenomenon. SY-13-003.

3. Thomas Decker et al. Over- and undergrading of breast cancer on core biopsies in comparison to surgical specimens. OFP-001-005.

4. Cornelia Marlene Focke et al. St. Gallen intrinsic subtyping of breast cancer: Influence of proliferation assessment methods. OFP-01-007.

5. Ian Ellis et al. Biological significance of proliferation and HER2 over-expression in luminal/oestrogen receptor-positive breast cancer. OFP-02-002.

6. GŅril Knutsvik et al. Prognostic impact of proliferation markers Ki-67, PHH3 and mitotic count in breast carcinomas. OFP-02-004.

7. Janina Kulka et al. Comparison of Ki67 labelling index of five antibodies in breast cancer and their prediction capacity of disease-free survival. OFP-02-005.

8. Vivi Deckwirth et al. Comparative histopathology of mammary alterations in women and dog. OFP-01-006.

9. Francisco Beca et al. Intraoperative evaluation of breast cancer sentinel lymph node metastasis with an automated molecular detection method as an alternative to standard pathological evaluation. OFP-01-002.

10. Tarek Abdel-Fatah et al. A study of Sperm-associated Antigen 5 (SPAG5) in predicting response to Anthracycline (ATC)/ Platinum Chemotherapies (CT) in breast (BC) & Ovarian Cancers (OVC). OFP-01-001.

11. Primož Drev et al. HER2 assessment in invasive breast cancer using IHC and FISH: Results from 7479 consecutive cases. PS-17-026.

12. George Frank et al. HER2 testing in Russia: The results of the 10 years of experience. ASCO/CAP recommended score system. PS-17-032.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se