24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Cytopatologie


Autoři: Jaroslava Dušková
Působiště autorů: Ústav patologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 21-22
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

Cytopatologové nejen z Evropy se sešli během září 2012 dvakrát v odstupu tří týdnů.

Do Prahy přijeli počátkem září s cytologickou problematikou převážně patologové s profesní aktivitou vyváženě histo- a cytopatologickou. V Cavtatu se sešla na přelomu září a října reprezentace vrcholné světové cytopatologie (včetně japonské a americké), doplněná o účastníky z řad cytotechnologů.

V obou kongresech již na rozdíl od setkání předchozích let nebylo třeba řešit otázku, zda je, či není cytologie součástí patologie, toto je přijímáno jako skutečnost.

Cytologická problematika v rámci 24. ECP měla těžiště právě v zařazení cytodiagnostických postupů do současné diagnostiky zejména nádorových procesů, zajištění kvalitního materiálu okamžitým vyhodnocením výtěžnosti na místě odběru (ROSE – rapid on site evaluation) a jeho využití v prediktivní diagnostice.

V Cavtatu byly uvedené okruhy rovněž zastoupeny, tradičně dal však tento kongres značný prostor také preventivním screeningovým programům cervikálního karcinomu. V negynekologické cytologii byla značná pozornost věnována Bethesda klasifikaci thyreoidálních cytologií. Konkrétních obrysů začíná nabývat i koncept evropsky standardizovaného vzdělávání cytotechnologů a patologů v cytologii. O této problematice a chorvatském kongresu bude referováno ve zvláštním sdělení.

POSTUPY V DIAGNOSTICKÉ CYTOPATOLOGII

Pražský kongres věnoval cytopatologii sympozium, sklíčkový seminář, krátký kurs a posterovou sekci v průběhu prvního a druhého kongresového dne.

Symposium „Cytopathology: Image guided cytopathology“ (P. Vielh / J. Dušková) bylo věnováno diferenciálně diagnostickým postupům v častých oblastech aspirační cytodiagnostiky.

Pankreatickou EUS FNAB předvedl v reprezentativním přehledu diagnostických obrazů A. Ryška (1) a G. Troncone (2). Thyreoidální problematiku ve vztahu k nově prosazované klasifikaci Bethesda 2010 demonstrovala J. Dušková (3). P. Vielh prezentoval potenciál cytodiagnostiky v systému jednodenního mamárního diagnosticko-terapeutického postupu se zdůrazněním organizačních principů. Výsledkem centralizovaného týmu je mamografie sledovaná v případě nálezu tenkojehlovou cytologií s okamžitou kontrolou reprezentativnosti vzorku a zajištěním materiálu i pro doplňující vyšetření, případně biopsií tlustou jehlou. Pacientka odchází odpoledne se stanovenou diagnózou; v případě pozitivního nádorového nálezu s léčebným plánem a psychoterapeutickou podporou - minimalizace stresu (4).

Slide seminar - CYTOPATHOLOGY (H. Domanski / M. Bongiovani) “When architecture helps cytology”: The use of cell-blocks for diagnosis byl na demonstrovaných případech z patologie štítné žlázy (medulární karcinom, lymfom, Warthinův nádor) a měkkých tkání (dermatofibrosarcoma protuberans, osteosarkom) dokladem toho, že cytoblokové zpracování materiálu nejen zpřehledňuje architektoniku tkáňových mikročástek omezeně hodnotitelnou v nátěru nebo LBC preparátu, ale umožňuje rovněž zúžit diferenciální diagnózu použitím v histopatologické diagnostice standardizovaných imunohistochemických průkazů.

Short Course - Cytopathology: “ROSE” (rapid on site evaluation): Why, when, how? (F. Schmitt / P. Firat) se soustředil na popis indikací pro okamžité vyhodnocení výtěžnosti získaného vzorku zejména v oblasti pankreatu (B. Centeno) a plic (P. Firat). Má svou hodnotu i u některých tyreoidálních lézí (A. Ryška).

Zdůrazněna byla cena kvalitního cytologického vzorku s rychlým vyhodnocením pro molekulárně patologické studie (F. Schmitt).

POSTEROVÁ SEKCE CYTOLOGIE

Bylo prezentováno 13 posterových sdělení.

Praktický význam se zdá přinášet možnost odlišení metastatického adenokarcinomu ve výpotku od reaktivních mezotelií (5) pomocí imunocytochemického průkazu MUC1 a MUC4. Jednotlivě nemají tyto protilátky dostatečnou specificitu, avšak v kombinaci na souboru 196 metastatických karcinomů porovnávaných s rekativními mezoteliemi (41případů) měl výsledek obě protilátky pozitivní specificitu 100% pro metastatický adenokarcinom, kombinace obě protilátky negativní 97% pro reaktivní mezotelie.

Zaujal rovněž poster týkající se popisu metody cytobloku z polyvinylové alkoholové pěny instilované do vrcholu jehly pro tenkojehlovou aspiraci (6) . Autor poskytl i vzorky zařízení, které slibuje využití reziduálního, jinak zpravidla ztraceného materiálu z aspirace po vytvoření nátěrů pro vytvoření cytobloku.

V gynekologické cytologii byla dokládána možnost podílu cytolytické vaginózy na infertilitě (7) a užitečnost průkazu p16 v hodnocení postmenopauzálních obrazů suspektních z HG léze na rozmontovaných nátěrech (8) .

Mimo rámec „oficiálních” cytologických bloků výše zmíněných se však cytologická diagnostika objevila v řadě dalších orgánově zacílených bloků volných sdělení, často se zdůrazněním Rapid-On-Site Evaluation (ROSE) postupů a kombinace cytologických nátěrových, cytoblokových a bioptických vzorků pro zvýšení diagnostické výtěžnosti. V bronchoskopické diagnostice s možností využití cytologických vzorků pro stanovení EGFR mutace (9).

KAZUISTIKY - highlights

Kombinované diagnózy představují úskalí s nekonečným množstvím variací – Watanabe a spoluautoři publikovali v endokrinní posterové sekci (10) případ onkofolikulárního karcinomu 73 leté ženy s revmatoidní artritidou a sekundárním amyloidem, který byl chybně diagnostikován v úrovni FNA jako medulární karcinom.


Zdroje

1. Ryška A. Pancreatic cytopathology: Techniques, results and 1 case example . Symposium No. 24, 24th ECP 2012, Prague.

2. Troncone G. Endoscopic ultrasound-guided digestive cytopathology: one selected case from a six-year institutional experience. Symposium No. 24, 24th ECP 2012, Prague.

3. Dušková J. Thyroid cytopathology: Techniques, results and 1 case example. Symposium No. 24, 24th ECP 2012, Prague.

4. Vielh P. Breast FNAC in a one stop clinic: Comparison between cytological and histological results in 1145 consecutive cases. Symposium No. 24, 24th ECP 2012, Prague.

5. Shin L.J.. Diagnostic usefulness of MUC1 and MUC4 for distinguishing between metastatic adenocarcinoma cells and reactive mesothelial cells in effusion cell blocks . Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S77.

6. Mayall F. Polyvinyl alcohol foam cell blocks from a needle hub residue device. Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S77.

7. Akgun I.I. Cytolytic vaginosis: May cause infertility? Abstract book, 24th ECP 2012, Prague. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S74.

8. Kramberger K.G. Significance of p 16 immunostaining in postmenopausal women with atypical squamous cells. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S78.

9. Pokieser W. Rapid on site evaluation of bronchoscopy specimens for EGFR mutation analysis. A retrospective study of 354 consecutive bronchoscopies. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S48-49.

10. Watanabe J. et al. A case of follicular carcinoma, oncocytic variant, misdiagnosed as medullary carcinoma by fine-needle aspiration cytology. Virchows Arch 2012; 461(Suppl 1): S105.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se