Profesor Babjuk slaví šedesátiny


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2021; 25(2): 155-156
Kategorie: Laudatio


Marko Babjuk se narodil 16. dubna 1961 v Praze, vystudoval Gymnázium Jana Keplera a poté Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Po absolvování roční základní vojenské služby nastoupil v roce 1986 na Urologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Těsně po revoluci 1989 využil možnosti odejít na zahraniční stáž a strávil jeden rok v Německu, zčásti u profesora Vahlensiecka v Bonnu a zčásti u profesora Thuroffa ve Wuppertalu, kde získal velmi dobrý náhled do německé profesionality a disciplíny. Po návratu z Německa pracoval krátce na Urologické klinice 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, než se vrátil zpět na urologické pracoviště 1. lékařské fakulty.

Zde se postupně vypracoval, nejen odborně, ale i akademicky. Po odborné stránce se věnoval od počátku onkourologii, zejména problematice nádorů močového měchýře, později absolvoval atestační zkouškou z klinické onkologie i onkourologie. V roce 2001 obhájil kandidaturu s tématem fotodynamické terapie povrchových nádorů močového měchýře, habilitoval v roce 2003 s prací Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře a v roce 2009 byl jmenován profesorem v oboru urologie.

V témže roce se stal, po odchodu doc. Kawaciuka z funkce, přednostou Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, kterým je do současné doby. Na této fakultě je také od roku 2014 proděkanem.

Za svůj profesní život byl a je členem mnoha odborných výborů a komisí, mezi nejdůležitější patří členství ve vědeckých radách Fakultní nemocnice Motol, 2. lékařské fakulty, České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví. Je členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro urologii a pro onkourologii a členem zkušební komise pro atestační zkoušky v těchto oborech. Byl členem v množství grantových komisí a vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví. V neposlední řadě je od roku 2005 členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP a v letech 2011–2019 byl jeho předsedou. Této činnosti se věnoval celých osm let s obrovským nasazením a pod jeho vedením se jak výbor společnosti, tak zejména celá členská základna obrovskou měrou zkonsolidovala a zorganizovala. V tomto období se vytvořily jasné cíle společnosti – odborné i ekonomické a většina těchto úkolů se podařila v organizovaných týmech vyřešit. Podařilo se přátelským způsobem spojit urology z ambulantní i lůžkové složky při vědomí toho, že jeden bez druhého nemůže existovat a na odborných setkáních se kromě profesionality a organizovanosti objevila i pozitivní energie a atmosféra.

Při provádění aktivit všeho druhu je na práci profesora Babjuka patrné, že velké množství inspirace a znalostí čerpá ze svých zahraničních kontaktů. Od roku 2007 byl místopředsedou a od roku 2012 předsedou skupiny pro tvorbu doporučených po stupů u povrchových nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti, v rámci EAU byl také mezi lety 2012–2020 členem Educational Committee, je hostujícím profesorem na univerzitách ve Vídni a Hong Kongu a čestným členem mnoha národních urologických společností, v roce 2019 mu bylo uděleno nejvyšší vyznamenání Slovenské urologické společnosti – medaile Jána Zvary. Za svůj profesní život organizoval či spoluorganizoval velké množství národních a mezinárodních setkání, je členem redakčních rad prestižních domácích i mezinárodních časopisů. Jako autor nebo spoluautor publikoval přes 200 prací, ze kterých řada z nich byla oceněna cenami odborných společností, univerzity či Ministerstva zdravotnictví. Je nepochybné, že profesor Babjuk je v současné době nejcitovanější český urolog za celou historii našeho oboru.

S rodinným zázemím dědečka z Ukrajiny, možnostmi stáží v porevolučním období a poté zapojením do mnoha struktur Evropské urologické společnosti si osvojil na velmi dobré úrovni několik základních světových jazyků, z čehož pak při profesních či společenských jednáních na mezinárodní úrovni velmi dobře těžil. Kromě odborného života je i oblíbeným společníkem, a přestože se snaží vždy všechny problémy domyslet do nejmenšího detailu, má na věc jako celek vždy náhled a ví jaký je žebříček hodnot v životě. Všichni, kteří se s ním setkali, také vždy ocenili jeho extrémní snahu vyřešit všechny záležitosti v klidu, bez emocí a agrese a vhodným kompromisem pro všechny.

V osobním životě je velmi skromný, nepotrpí si na okázalé koníčky či projevy. V oblibě má sport, velmi dobře hraje squash a dobře jezdí na freestylovém snowboardu. Rád se svojí ženou, se kterou se znají od mladých let, vyrazí na dobré jídlo nebo na příjemné místo. Často a rád vyhledává setkání se svými dnes již dospělými dětmi: dcerou, socioložkou a dříve naší přední squashistkou, a se svým synem, muzikantem, se kterým si rádi s „batohem“ vyjedou na poznávací cestu do zahraničí.

Marko, mnoho zdraví a štěstí do dalších let

a díky za všechnu práci pro českou urologii

a za pozitivní energii a atmosféru,

kterou kolem sebe šíříš.

Roman Zachoval

Praha, 17. 5. 2021


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se