Vzácný případ získané herniace ledviny do hrudníku


Autoři: Barbora Šimáčková 1;  Miloš Bočan 2;  Jan Schraml 1;  Marek Broul 1,3
Působiště autorů: Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.  s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.  z., Ústí nad Labem 1;  Urologické oddělení, Nemocnice Most, o.  z., Most 2;  Sexuologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.  z., Ústí nad Labem 3
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2021; 25(2): 140-142
Kategorie: Z urologické praxe v obrazech

Popisujeme případ 62letého muže se získanou brániční kýlou obsahující pravou ledvinu.

Pacient vyhledal ošetření pro bolesti levé poloviny hrudníku s dušností na akutním příjmu spádové nemocnice. Pacient byl vyšetřen fyzikálně, provedeny odběry a včetně snímku rtg S+P (Obr. 1) s nálezem bazálního zastření vpravo. Byl indikován kontrolní snímek plic, včetně boční projekce (Obr. 2) s odstupem jednoho týdne. Zde již bylo vzneseno podezření na brániční kýlu, které bylo potvrzeno na následném CT vyšetření hrudníku a břicha (Obr. 3–6).

Vstupní skiagram hrudníku s patrným zastření
vpravo<br>
Fig. 1. Chest radiograph on admission with opacification
on the right side
Obr. 1. Vstupní skiagram hrudníku s patrným zastření vpravo
Fig. 1. Chest radiograph on admission with opacification on the right side

Kontrolní boční projekce; viditelné vyklenutí<br>
Fig. 2. Control radiograph
Obr. 2. Kontrolní boční projekce; viditelné vyklenutí
Fig. 2. Control radiograph

Nativní CT hrudníku a břicha jasně patrná
brániční kýla<br>
Fig. 3. CT scan of cheat and abdomen, clearly evident
diaphragmatic hernia
Obr. 3. Nativní CT hrudníku a břicha jasně patrná brániční kýla
Fig. 3. CT scan of cheat and abdomen, clearly evident diaphragmatic hernia

Transverzální řez; šipka ukazuje renální cévy
vstupující přes branku<br>
Fig. 4. Transverse section; the arrow shows artery
entering through hole
Obr. 4. Transverzální řez; šipka ukazuje renální cévy vstupující přes branku
Fig. 4. Transverse section; the arrow shows artery entering through hole

Transverzální řez<br>
Fig. 5. Transverse section
Obr. 5. Transverzální řez
Fig. 5. Transverse section

Sagitální řez <br>
Fig. 6. Sagital section
Obr. 6. Sagitální řez
Fig. 6. Sagital section

V roce 2010 měl tento pacient normální nález na rtg S+P, proto usuzujeme, že se jedná o získanou kýlu, nikoliv vrozenou Bochdalekovu hernii. Vrozená brániční kýla je u dospělých jedinců náhodným nálezem, protože ve většině případů se již projeví a diagnostikuje v dětství (1). Nejčastějším podkladem této získané kýly se udává trauma (2), ale tento pacient úraz hrudníku či zad neguje. Vzácnost tohoto nálezu potvrzuje i dostupná literatura, která uvádí pouze jeden případ získané herniace ledviny bez anamnézy traumatu (3).

Při herniaci ledviny do hrudníku hrozí závažné až život ohrožující komplikace. Kýlní vak svou přítomností v hrudníku působí útlak plíce se všemi z toho vyplývajícími komplikacemi včetně možného rozvoje chronického zánětu, snižuje kapacitu plic se všemi důsledky. Přítomnost kýlního vaku s ledvinou v hrudníku může působit urologické komplikace. Možný je vznik obstrukční uropatie, chronického zánětu s možným zhoršením či úplnou ztrátou funkce této ledviny. I samo řešení obstrukce může být velmi svízelné, protože i zavedení ureterálního stentu může být velmi komplikované, natož zavedení nefrostomie.

Nejzávažnější hrozící komplikací jsou v oblasti cévního zásobení ledviny od ischemických změn až po akutní avulzi stopky s rizikem těžkého život ohrožujícího krvácení.

Pacient byl opakovaně poučen v plném rozsahu o možných komplikacích a následcích, ale navrženou operační léčbu, včetně miniinvazivní pomocí robotického systému, odmítá. Subjektivně je bez obtíží a nelze predikovat, jak se stav bude dále vyvíjet i vzhledem k jeho profesnímu zařazení, kdy v předchorobí pracoval na šachtě.

Došlo: 1. 2. 2021

Přijato: 9. 3. 2021

Kontaktní adresa:

MUDr. Barbora Šimáčková

Klinika urologie a robotické chirurgie,

Masarykova nemocnice, o. z., KZ, a. s.,

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Sociální péče 3 316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

e-mail: barbora.simackova@kzcr.eu

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Zpracovaní článku nebylo podpořeno žá dnou společností.


Zdroje

1. Brown SR, Horton J, Trivette E, et al. Bochdalek hernia in the adult: demographics, presentation, and surgical management. Hernia 2011; 15: 23–30.

2. Spellar K, Gupta N. Diaphragmatic Hernia. 2020 Aug 8. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. PMID: 30725637.

3. Katukuri GR, Madireddi J, Agarwal S, Kareem H, Devasia T. Delayed Diagnosis of Left-Sided Diaphragmatic Hernia in an Elderly Adult with no History of Trauma. J Clin Diagn Res 2016;10(4): PD04–5.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se