Prevence opakovaných infekcí močových cest s využitím přípravku Uro-Vaxom

12. 4. 2022

Recidivující infekce močových cest jsou jedním z nejběžnějších problémů, se kterými se ve své klinické praxi setkáváme. Bezpečnou a účinnou možnost jejich profylaxe představuje přípravek Uro-Vaxom obsahující purifikovaný extrakt Escherichia coli. Tento bakteriální lyzát se široce využívá v celé Evropě – je uveden i v aktuálním doporučení Evropské urologické asociace (EAU) jako lék 1. volby v uvedené indikaci a jeho užití v klinické praxi je podpořeno výsledky řady klinických studií.

KOMERČNÍ PREZENTACE

  

Úvod

Infekce močových cest, zejména opakované záněty močového měchýře, patří k poměrně častým problémům, se kterými se ve své ambulantní praxi setkávají nejen urologové, ale také gynekologové. Odhaduje se, že každoročně postihne až 150 milionů lidí na celém světě.1 Tyto potíže, často společně s výtokem z rodidel, výrazně snižují kvalitu života ženy a nezřídka i její sexuální život.

Většinou jde o akutní, sporadické nebo recidivující onemocnění dolních močových cest, bez jiných anatomických a funkčních abnormalit v močovém traktu. Hlavním patogenem, který se vyskytuje až v 80 % případů zánětů dolních močových cest, bývá bakterie Escherichia coli

Možnosti léčby − ATB a jejich alternativy

Léčbou 1. volby pro každou epizodu je krátkodobá antibiotická terapie, na druhé straně však významně zvyšuje možnost vzniku antibiotické rezistence. Ta potom představuje značný problém při léčbě a profylaxi recidivujících infekcí močových cest a má závažné důsledky pro specifické skupiny pacientů a širší populaci. Přitom u většiny zánětů – zejména opakujících – ATB nejen nejsou nutná, ale právě pro možný vznik rezistence vůči E. coli se v současné době ani nedoporučují.2

Podle nejnovějších guidelines Evropské urologické asociace (EAU) neexistují přesvědčivé důkazy o účinnosti přípravků s obsahem brusinek, D-manózy či probiotik. Bezpečnou a účinnou alternativu k ATB v prevenci recidivujících infekcí močových cest však představuje imunomodulační léčba pomocí bakteriálních lyzátů.2

Bakteriální lyzáty

Bakteriální lyzáty obecně patří do větší skupiny látek, které označujeme jako bakteriální imunomodulátory. Jedná se o přípravky vyrobené z usmrcených a různě opracovaných bakteriálních těl nebo některých jejich částí (bakteriální stěny, organely). V jednotlivých preparátech mohou být zastoupeny různé bakteriální kmeny (nejčastěji to bývá Klebsiella pneumoniae či Staphylococcus aureus) a může být použita řada různých způsobů usmrcení a destrukce bakterií (mechanické rozdrcení, opakované zmrazení a zahřátí, chemická destrukce, enzymatická fermentace). V jednotlivých přípravcích pak může být obsaženo různé množství bakteriálního materiálu, případně některé přídavné látky (např. vitamin C).11

Nejvyšší stupeň doporučení (stupeň A) z dostupných imunoterapeutik pro prevenci recidivujících nekomplikovaných infekcí močových cest u jinak zdravých žen má Uro-Vaxom (OM-89), imunoaktivní lyofilizovaný bakteriální lyzát vyrobený z 18 vybraných a standardizovaných kmenů E. coli. Jeho účinnost a bezpečnost je prokázána řadou klinických studií. Přípravek je schválen pro použití u dospělých a dětí od 4 let věku.10

U nás je dostupný Uro-Vaxom 6 mg ve formě tobolek. Jedna tobolka obsahuje purifikovaný extrakt Escherichia coli. Lysatum Escherichiae coli cryodesiccatum 60 mg odpovídá lysatum Escherichiae coli 6 mg. Tento přípravek je určený k perorálnímu preventivnímu podání, dávka činí 1 tobolku denně, nejlépe ráno nalačno po dobu 3 měsíců. Vhodný je také jako podpůrná léčba při akutní infekci močových cest při obvyklé antibakteriální terapii, a to až do vymizení příznaků, ale nejméně 10 dní. U chronických infekcí je doporučeno podávat Uro-Vaxom 90 dnů.11

Poznatky z výzkumu

Uro-Vaxom zvyšuje humorální imunitu fagocytů, makrofágů a dendritických buněk, čímž se aktivují pomocné T a B buňky. B buňky se pak transformují na terminálně diferencované plazmatické buňky, které vylučují protilátky – imunoglobuliny (Ig). Každý klon B buněk produkuje Ig specifický pro určitý antigen. Uro-Vaxom stimuluje T lymfocyty, indukuje tvorbu endogenního interferonu a zvyšuje hodnotu IgA v moči.12

Opakované perorální podávání Uro-Vaxom myším zvyšuje sérové hladiny IgA a IgG specifických pro všech 18 kmenů E. coli používaných při výrobě. Stimulované protilátky se mohou vázat na jakoukoliv invazní E. coli, a tím zabraňují recidivám infekcí močových cest.

Časté reinfekce u žen po menopauze mohou souviset s nedostatkem estrogenů v tomto období. V důsledku deficitu estrogenů dochází k trofickým změnám pochvy a močové trubice (vulvovaginální a uretrální slizniční atrofii), jež mají za následek dyspareunii a inkontinenci moči. Také dochází ke změně mikroflóry pochvy, absenci laktobacilů a následné kolonizaci pochvy bakteriemi E. coli.12

Výsledky klinických studií

Brodie et al.3 ve své studii ukázali významný pokles průměrného počtu recidiv během 12 měsíců po podání Uro-Vaxom ve srovnání s 12 měsíci před léčbou (3,14 vs. 1,53; p ≤ 0,05). Celkem 32 z 53 (60,4 %) hodnocených účastníků studie uvedlo pozitivní hodnocení spokojenosti s léčbou Uro-Vaxom. Z těchto 32 reagovalo 81 % na Uro-Vaxom snížením počtu recidiv zánětu po léčbě.

V podobné populaci zjistili Bauer et al.9 rovněž signifikantní snížení počtu recidiv zánětů po dobu 12 měsíců po Uro-Vaxom ve srovnání s placebem (0,84 vs. 1,28; p < 0,003).

Metaanalýza 5 dvojitě zaslepených randomizovaných klinických studií, kterou provedli Taha Neto et al.4, potom došla k závěru, že Uro-Vaxom byl účinný při snižování dysurie, bakteriurie a recidiv zánětu až na dobu 6 měsíců.

Kazuistika

Pacientka ve věku 24 let. Z anamnézy: menarche od 11 let, cyklus 28/5, IUS Jaydess od roku 2018. SA: svobodná, studentka, nekouří. NO: v říjnu 2019 opakovaně dysurické potíže, pálení, řezání při močení, časté močení, bolesti v oblasti močového měchýře, zvýšenou teplotu neměla.

Laboratorní výsledky – kultivace moči: Escherichia coli – hemolytické +++, citlivost v MIC/mg/l ampicilin 2,000 C, aminopenicilin/inhibitor 2,000 C, cefuroxim 2,000 C, ciprofloxacin 0,016 C, gentamycin 0,250 C, trimethoprim/sulfamethoxazol 1,000 IC. Staphylococcus lugdunensis ++ citlivost: penicilin 1,000 R, oxacilin 0,125 C, gentamycin 0,250 C, nitrofurantoin 8,000C.

Pacientka byla přeléčená Furolinem 100 mg v dávce 3×1 tbl., pro bolesti žaludku a zhoršení potíží změna léčby. Opakovaná kultivace: Klebsiella pneumoniae 103 CFU/ml, Lactobacillus jensenii 106 CFU/ml. Po nasazení přípravku Uro-Vaxom na 90 dní je dlouhodobě – až doposud – bez urologických potíží.

Závěr

Recidivující infekce močových cest jsou poměrně běžným problémem, se kterým se setkávají zdravotníci po celém světě. Bezpečnou a účinnou možnost jejich profylaxe představuje přípravek Uro-Vaxom obsahující purifikovaný extrakt Escherichia coli. Tento bakteriální lyzát se široce využívá v celé Evropě a je uveden v aktuálním doporučení Evropské urologické asociace (EAU) jako lék 1. volby v terapii močové infekce.2

Imunoaktivní profylaxe pro prevenci rekurentní infekce je vhodnou alternativou k profylaxi antibiotiky, která nejen snižuje spotřebu ATB, ale také pomáhá předcházet recidivám infekcí močových cest a snižuje závislost na ATB při jejich léčbě. Tato preventivní terapie je doporučována ve směrnicích pro urologické infekce EAU.2 V praxi máme s používáním bakteriálních imunomodulátorů dobré klinické zkušenosti; při léčbě se vyskytuje pouze minimální procento vedlejších účinků, a to pouze nezávažných.11

  

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
gynekologická ambulance Gynartis, s. r. o. Ostrava

  

Literatura:

 1. Stamm W. E., Norrby S. R. Urinary tract infections: disease panorama and challenges. J Infect Dis 2001; 183 (suppl. 1): S1–S4, doi: 10.1086/318850.
 2. Bonkat G. et al. Urological Infections. Guidelines. European Association of Urology, 2022. Dostupné na: http://uroweb.org/guidelines/urological-infections
 3. Brodie A., El-Taji O., Jour I. et al. A retrospective study of immunotherapy treatment with Uro-Vaxom (OM-89®) for prophylaxis of recurrent urinary tract infections. Curr Urol 2020; 14: 130–134, doi: 10.1159/000499248.
 4. Taha Neto K. A., Nogueira Castilho L., Reis L. O. Oral vaccine (OM-89) in the recurrent urinary tract infection prophylaxis: a realistic systematic review with meta-analysis. Actas Urol Esp 2016; 40: 203–208, doi: 10.1016/j.acuro.2015.04.008.
 5. Tammen H. Immunobiotherapy with UroVaxom in recurrent urinary tract infection. Br J Urol 1990; 65: 6–9, doi: 10.1111/j.1464-410x.1990.tb14649.x.
 6. Schulman C. C., Corbusier A., Michiels H., Taenzer H. J. Oral immunotherapy of recurrent urinary tract infections: a double-blind placebo-controlled multicenter study. J Urol 1993; 150: 917–922, doi: 10.1016/s0022-5347(17)35648-3.
 7. Huber M., Krauter K., Winkelmann G. et al. Immunostimulation by bacterial components: II. Efficacy studies and meta-analysis of the bacterial extract OM-89. Int J Immunopharmacol 2000; 22: 1103–1111, doi: 10.1016/s0192-0561(00)00070-9.
 8. Magasi P., Pánovics J., Illés A., Nagy M. UroVaxom and the management of recurrent urinary tract infection in adults: a randomized multicenter double-blind trial. Eur Urol 1994; 26: 137–140, doi: 10.1159/000475363.
 9. Bauer H. W., Alloussi S., Egger G. A long-term, multicenter, double-blind study of an Escherichia coli extract (OM-89) in female patients with recurrent urinary tract infections. Eur Urol 2005; 47: 542–548, doi: 10.1016/j.eururo.2004.12.009.
 10. Foxman B. Epidemiology of urinary tract infections: incidence, morbidity, and economic costs. Am J Med 2002; 113 (Suppl. 1A): 5S–13S, doi: 10.1016/s0002-9343(02)01054-9.
 11. Bystroň J. Využití bakteriálních lyzátů v klinické praxi. Medicína pro praxi 2012; 9 (8, 9): 336–341.
 12. Ryšánková M. Léčba a prevence recidivujících infekcí močových cest. Urologie pro praxi 2019; 20 (2): 54–57.


Štítky
Geriatrie a gerontologie Gynekologie a porodnictví Nefrologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se