Ohlédnutí za JEUS 2021


Autoři: Jiří Ladman
Působiště autorů: Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.  s., České Budějovice
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2021; 25(2): 158-160
Kategorie: Informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

původně plánované uspořádání sympozia živě v malebném Táboře poznamenala stále trvající koronavirová situace a s tím spojené restrikce. Nicméně zkušení organizátoři se s výzvou vypořádali znamenitě a i díky zkušenostem z loňské výroční konference dovedli celý projekt do úspěšného konce. Letošní JEUS se uskutečnil v on-line verzi, jednalo se již o 5. ročník.

Celé sympozium proběhlo v rámci jednoho dne a byl rozložen do několika sekcí, kde většina probíhala formou živých vstupů ze studia, ale část přednášek již byla předtočena, jelikož ne pro všechny kolegy bylo možné se účastnit živě. Účastnili se aktivně nejen urologové, ale i onkologové, radiologové.

JEUS je stále primárně koncipován pro mladší kolegy v urologii, nicméně program letošního sympozia byl velmi pestrý, snad žádné téma z běžné praxe nebylo opomenuto. Oblíbenou sekci Hands on training letos nahradil hned na úvod celého sympozia záznam workshopu Olympus – endoscopic virtual medical expert training – se zaměřením na endoskopickou terapii urolitiázy (RIRS, PCNL) a endoskopickou enukleaci prostaty pomocí holmiového laseru (HoLEP) s komentářem MUDr. Aleše Petříka, Ph.D. Následovala sekce onkourologie zaměřená na diagnostiku a léčbu kastračního rezistentního karcinomu prostaty. Poté sekce litiázy, kde se živě diskutovalo o vhodném postupu u nálezu 5mm rtg kontrastní subrenální ureterolitiázy. Vzápětí velmi dobře navazovala a doplňovala sekce endourologie, kde byly předneseny moderní techniky, kterými jsou jednorázové („single use“) ureteroskopy, novinky v možnostech stentingu a nové operační metody léčby BHP. Zároveň byly zhodnoceny a diskutovány zkušenosti přednášejících v dané problematice. Dále následoval návrat k další části onkourologie, nejdříve k léčbě karcinomu močového měchýře pomocí radiofrekvenční termochemoterapie, posléze následovala přednáška o ablačních metodách (RFA/MW/IRE) a zkušenostech, poslední přednáška byla pak věnována laparoskopické operativě pomocí DEX „smart laparoscopy“. Předposlední sekcí byla vária, kde byly přednášky velmi tematicky členité. Hodnotila se zde zkušenost aplikací a portálu UROsoft, byly prezentovány novinky v léčbě IMC a diskutovány zkušenosti s léčbou darifenacinem. Závěr patřil problematice katetrizace u pacientů s roztroušenou sklerózou. Poslední sekce se vrátila zpět ke karcinomu prostaty, blok byl věnován diagnostickým metodám a novinkám. Přednášky shrnuly přínosy diagnostických metod mpMRI, PSMA PET/CT aPET/MRI.

Panel bloku Diagnostické metody – novinky
v urologii: prof. M. Hora, MUDr. I. Minárik, MUDr. P.
Hanuš a MUDr. J. Stejskal (zleva)<br>
Fig. 1. Panel of the Diagnostic Methods – News in
Urology block: prof. M. Hora, I. Minárik, MD, P. Hanuš,
MD, and J. Stejskal, MD (left to right)
Obr. 1. Panel bloku Diagnostické metody – novinky v urologii: prof. M. Hora, MUDr. I. Minárik, MUDr. P. Hanuš a MUDr. J. Stejskal (zleva)
Fig. 1. Panel of the Diagnostic Methods – News in Urology block: prof. M. Hora, I. Minárik, MD, P. Hanuš, MD, and J. Stejskal, MD (left to right)

Prof. R. Zachoval, předseda ČUS ČLS JEP jeden
z moderátorů bloku Onkourologie<br>
Fig. 2. Prof. R. Zachoval, Chairman of Czech Urological
Society and one of the moderators of the Oncological
Urology block
Obr. 2. Prof. R. Zachoval, předseda ČUS ČLS JEP jeden z moderátorů bloku Onkourologie
Fig. 2. Prof. R. Zachoval, Chairman of Czech Urological Society and one of the moderators of the Oncological Urology block

MUDr. M. Fedorko, prof. M. Babjuk a prof.
R. Zachoval během bloku Onkourologie<br>
Fig. 3. M. Fedorko, MD, prof. M. Babjuk, and prof.
R. Zachoval during the Oncological Urology block
Obr. 3. MUDr. M. Fedorko, prof. M. Babjuk a prof. R. Zachoval během bloku Onkourologie
Fig. 3. M. Fedorko, MD, prof. M. Babjuk, and prof. R. Zachoval during the Oncological Urology block

Blok Onkourologie – nové technologie moderovali
prim. P. Klézl a prof. M. Hora<br>
Fig. 4. The Oncological Urology – Novel Technologies
block moderated by head physician P. Klézl and
prof. M. Hora
Obr. 4. Blok Onkourologie – nové technologie moderovali prim. P. Klézl a prof. M. Hora
Fig. 4. The Oncological Urology – Novel Technologies block moderated by head physician P. Klézl and prof. M. Hora

Komu by snad takto pestrý program nestačil, tak byl připraven workshop pro onkourology na téma inovativní hormonální léčba – ARTA preparáty.

Je třeba říct, že řada přednášek v rozličných sekcích svou kvalitou bezesporu převyšovala očekávání pro mladší kolegy a naopak naplnila očekávání starších kolegů. Navíc sekce věnované onkourologii, endourologii a diagnostickým metodám přinesly řadu novinek, které je běžně problematické najít a zjistit.

Před spuštěním samotného sympozia byla velká neznámá o počtu registrovaných účastníků, jelikož celé sympozium bylo s ohledem na řadu skutečností koncipován do jediného pracovního dne, a to čtvrtka 15. dubna 2021. Čísla ale byla více než potěšující, k účasti na JEUS 2021 se zaregistrovalo 709 zájemců, z toho 604 lékařů. Živé vysílání sledovalo 590 diváků, z toho 493 lékařů. Nejlépe hodnocenými sekcemi od sledujících se staly endoscopic virtual medical expert training, onkourologie a litiáza. Od řady kolegů přišly velmi pozitivní reakce, a to jak z České republiky, tak od kolegů ze Slovenska, kteří rovněž v překvapivém množství sympozium sledovali.

Pro připomenutí, záznam z Jarního edukačního urologického sympózia bude dostupný až do konce října na webových stránkách: https://live. jeus2021.cz. Rovněž zde je možné prohlédnout pěkně připravené virtuální stánky od sponzorů.

Dovolte mi krátkou poznámku k osobní zkušenosti s letošním JEUS. Musím říci, že zde byla perfektní organizovanost, vše proběhlo ve velmi přátelském duchu ať již v průběhu online sekcí, tak v kuloárech. Osobně bych tímto chtěl poděkovat všem zúčastněným, díky kterým se JEUS 2021 vůbec mohlo uskutečnit, celému zázemí sympozia, bez kterého by to nebylo možné.

Myslím si, že obecně pořádání kongresů a workshopů on-line je velkým posunem dopředu a přinese výhody i po skončení koronavirové krize, nicméně není nad osobní setkání.

Pevně věřím, že další ročník proběhne již naživo v Táboře.

Výbor České urologické společnosti ČLS JEP děkuje celému týmu, který umožnil vznik letošního sympozia a také všem partnerům za účast a podporu konání Jarního edukačního urologického sympózia 2021.

Došlo: 25. 5. 2021

Kontaktní adresa:

MUDr. Jiří Ladman

Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

e-mail: j.ladman@seznam.cz

Střet zájmů: Žádný.

Foto: MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Prohlášení o podpoře: Autor prohlašuje, že zpracování zprávy nebylo podpořeno žádnou společností.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se