Perineurální invaze karcinomu prostaty v predikci kostních metastáz

1. 7. 2016

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Stále se proto hledají prognostické faktory, které by pomohly určit například riziko rekurence onemocnění nebo vzniku vzdálených metastáz. Pro karcinom prostaty jsou typické kostní metastázy, jejichž výskyt byl v následující práci hodnocen při sledování histologického obrazu perineurální invaze.

Metodika studie

Retrospektivně byla hodnocena data 633 pacientů, kteří podstoupili kostní scintigrafii mezi lety 2008 a 2014. Byl zaznamenán věk, klinické stadium onemocnění, celková hladina prostatického specifického antigenu (tPSA) před biopsií, Gleasonovo skóre (GS), přítomnost perineurální invaze na základě sonograficky navigované biopsie a výsledek digitálního rektálního vyšetření. Kostní metastázy byly vyšetřovány pomocí kostní scintigrafie, kdy při suspektním nálezu byla doplněná magnetická rezonance. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin dle kritérií NCCN (National Comprehensive Cancer Network) na skupinu 1, kde kostní sken nebyl indikován, a skupinu 2, kde vyšetření indikováno bylo.

Výsledky

V první skupině bylo celkem 262 pacientů, zatímco ve druhé skupině 371 pacientů. V případě skupiny 1 nebyla zjištěna žádná souvislost mezi perineurální invazí a kostními metastázami, avšak je třeba podotknout, že zastoupení pacientů s přítomnými kostními metastázami v této skupině bylo velmi malé (n = 12).

Oproti tomu ve skupině 2 byla nalezena silná asociace mezi přítomností perineurální invaze a pozitivitou kostních metastáz. Senzitivita vyšetření činila 72,4 %, specificita 81,7 % a pozitivní prediktivní hodnota dosahovala 77,7 %. V této druhé skupině byly dalšími významnými prediktory tPSA, pozitivní rektální vyšetření a GS, přičemž nejsilnějším pozitivním prediktorem byla přítomnost perineurální invaze, která zvyšovala riziko kostních metastáz jedenáctinásobně.

Závěr

Perineurální invaze v transrektální biopsii u karcinomu prostaty u pacientů indikovaných dle kritérií NCCN ke kostnímu skenu je významným pozitivním prediktorem přítomnosti kostních metastáz.

(boba)

Zdroj: Ciftci S., Yilmaz H., Ciftci E. et al. Perineural invasion in prostate biopsy specimens is associated with increased bone metastasis in prostate cancer. Prostate 2015 Nov; 75 (15): 1783−1789.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se