Centrálně lokalizovaná cystická renální léze nejasné biologické povahy


Autoři: Kristýna Pivovarčíková 1;  Tomáš Pitra 2
Působiště autorů: Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň a Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň 1;  Urologická klinika LF UK a FN Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(3): 255-257
Kategorie: Z urologické praxe v obrazech

Žena, 61 let, odeslána ambulantním urologem pro expanzi levé ledviny na USG. Na CT popsána multilokulární cystická léze, v klasifikaci dle Bosniaka IIF–III (Obr. 1). Pro zpřesnění diagnostiky doplněno MR vyšetření, kde cystická léze finálně hodnocena jako Bosniak III (Obr. 2). Nález tak indikován k operačnímu řešení, s nutností provedení nefrektomie (léze lokalizována centrálně). Pacientka poučena o nejasné povaze léze (může se jednat pouze o benigní nález), kloní se však jednoznačně k operačnímu řešení, sledování odmítá. U pacientky provedena laparoskopická nefrektomie vlevo.

CT zobrazení cystické léze – Bosniak IIF–III; komplex septovaných cyst v levé ledvině; A – koronární řez,
B – axiální řez<br>
Fig. 1. CT imaging of cystic renal lesion – Bosniak IIF–III; multicystic cavities in the left kidney; A – coronal section,
B – axial section
Obr. 1. CT zobrazení cystické léze – Bosniak IIF–III; komplex septovaných cyst v levé ledvině; A – koronární řez, B – axiální řez
Fig. 1. CT imaging of cystic renal lesion – Bosniak IIF–III; multicystic cavities in the left kidney; A – coronal section, B – axial section

MR zobrazení cystické léze – Bosniak III; vícečetná septa, s centrálním zesílením, po aplikaci kontrastní
látky s mírným sycením; A – T2 vážený koronární řez, B – T2 vážený axiální řez<br>
Fig. 2. MR imaging of cystic renal lesion – Bosniak III; multicystic lesion with thickening of the septas in the
centre, and mild accumulation of contrast agent; A – coronal section, B – axial section
Obr. 2. MR zobrazení cystické léze – Bosniak III; vícečetná septa, s centrálním zesílením, po aplikaci kontrastní látky s mírným sycením; A – T2 vážený koronární řez, B – T2 vážený axiální řez
Fig. 2. MR imaging of cystic renal lesion – Bosniak III; multicystic lesion with thickening of the septas in the centre, and mild accumulation of contrast agent; A – coronal section, B – axial section

K patologickému vyšetření zaslán resekát ledviny s přilehlým pouzdrem. V oblasti sinu zastižena velmi blandně vyhlížející neostře ohraničená cystická léze, bez makroskopicky zřejmé solidní komponenty, rozměrů 2,5 × 1,5 × 1,5 cm (Obr. 3). Na základě klasického mikroskopického obrazu patolog vznesl podezření na přítomnost Xp11.2 translokačního renálního karcinomu (Obr. 4). Molekulárně genetické vyšetření (FISH) v souladu s předpokládanou diagnózou detekuje zlom genu TFE3, což diagnózu potvrzuje.

Multicystická léze, lokalizovaná v renálním
sinu, makroskopicky bez jednoznačně vyjádřené solidní
složky; A – přehled, B – detail léze<br>
Fig. 3. Multicystic lesion localized in renal sinus,
macroscopically without solid areas; A – overview,
B – detail
Obr. 3. Multicystická léze, lokalizovaná v renálním sinu, makroskopicky bez jednoznačně vyjádřené solidní složky; A – přehled, B – detail léze
Fig. 3. Multicystic lesion localized in renal sinus, macroscopically without solid areas; A – overview, B – detail

Histologický nález; A – přehledové zvětšení, B – detail cystického uspořádání tumoru, fokálně se solidnější
mi okrsky, přítomny jsou výrazné kalcifikace, C – papilární struktury, lemovány buňkami se světlou cytoplazmou,
D – imunohistochemický průkaz TFE3<br>
Fig. 4. Histological finding; A – overview, B – detail, cystic appearance of the tumor, focally with initially solid
areas and calcifications, C – typical papillary structures, lined by cells with clear cytoplasm, D – TFE3 immunohistochemistry
(nuclear positivity)
Obr. 4. Histologický nález; A – přehledové zvětšení, B – detail cystického uspořádání tumoru, fokálně se solidnější mi okrsky, přítomny jsou výrazné kalcifikace, C – papilární struktury, lemovány buňkami se světlou cytoplazmou, D – imunohistochemický průkaz TFE3
Fig. 4. Histological finding; A – overview, B – detail, cystic appearance of the tumor, focally with initially solid areas and calcifications, C – typical papillary structures, lined by cells with clear cytoplasm, D – TFE3 immunohistochemistry (nuclear positivity)

Ke klasifikaci cystických renálních lézí a rozhodování o managementu je užívána Bosniakova klasifikace (tradičně vychází ze zobrazení na CT). Recentní publikace prokázala, že MR redukuje užití Bosniakovy kategorie IIF, což má přímý vliv na terapeutický postup u pacienta (1). Tato kazuistika prezentuje případ pacientky, u níž zvolený diagnostický algoritmus (nález Bosniak IIF–III na CT indikoval MR vyšetření s překlasifikováním léze do Bosniakovy kategorie III) vedl k operačnímu řešení a diagnostice relativně vzácného maligního renálního karcinomu, který makroskopicky budil silnou suspekci pouze na zcela benigní lézi.

Došlo: 24. 5. 2019

Přijato: 27. 5. 2019

Kontaktní adresa

MUDr. Kristýna Pivovarčíková, Ph.D.

Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

e‑mail: pivovarcikovak@fnplzen.cz

Střet zájmů: Žádný.

Prohlášení o podpoře: Podpořeno programem rozvoje vědních oborů Karlovy univerzity (Projekt Q39) a MZ ČR RVO (Fakultní nemocnice Plzeň – FNPl, 00669806).


Zdroje

1. Pitra T, Pivovarcikova K, Tupy R, et al. Magnetic resonance imaging as an adjunct diagnostic tool in computed tomography defined Bosniak IIF–III renal cysts: a multicenter study. World J Urol 2018; 36(6): 905–911.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×