Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. března 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 2, pp. 93.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Příprava voleb výboru probíhá bez komplikací. Přihlášky kandidátů byly ukončeny. Členové výboru rozhodli, že nový výbor bude mít jako doposud 11 členů.
 • Časopis: Předsednictvo ČLS JEP schválilo možnost pronájmu nakladatelských práv časopisu. Přesné podmínky doposud nejsou známy. Generální smlouva s ČLS o uzavírání smluv doposud nebyla předložena.
 • Čestné členství doc. MUDr. Hašto bude předáno pokud možno na konferenci v Karlových Varech v listopadu 2009.
 • Cena sekce mladých psychiatrů (udělena MUDr. Vimmerovi) bude proplacena.
 • Podmínky pro Kuffnerovu cenu a cenu výboru PS, stejně jako pravidla pro inzerci, pro přebírání záštity akcí, slevy příspěvků byly schváleny a budou zveřejněny na internetové stránce Psychiatrické společnosti pod samostatnou hlavičkou „organizační pravidla“.
 • Účast PS na veřejných aktivitách:

18. 2. 2009 se uskutečnil v Ostrově/Ohří seminář o projektu WHO, PS a CRPDN o hodnocení kvality psychiatrické péče a o struktuře psychiatrické péče v regionu. Při této příležitosti byl ustaven lokální organizační výbor pro konferenci v Karlových Varech o vodítkách psychiatrické péče (5. až 8. 11. 2009).

27. 2. 2009 se konal v Parlamentu ČR seminář o rozvoji české psychiatrie za účasti asi 120 osob a za menšího zájmu politiků.

9. 4. 2009 se uskuteční v Parlamentu ČR seminář o stavu a vývoji psychiatrické invalidity.

28. - 29. 4. 2009 bude uspořádána v Parlamentu ČR mezinárodní konference o hodnocení kvality psychiatrické péče.

 • Koalice pro zdraví nabízí Psychiatrické společnosti zprostředkování kontaktu se Svazem pojišťoven o financování psychiatrické péče. Výbor tuto iniciativu vítá. Řed. Žižka rozešle členům výboru někdejší naše požadavky na pojišťovny, které budou novelizovány a předloženy k jednání. Řed. Žižka rovněž obstará text zápisu o jednání DR VZP s rozhodnutím o zvýšení paušálu na léky.
 • Prof. Libiger referoval o návrhu MZd o financování rezidentů postgraduálního studia. Finance na místa budou diferencovány podle oborů a pokryjí jen z části náklady akreditovaných pracovišť. Již je možnost žádat o dotace. Ovšem situaci s výchovou nových psychiatrů to neřeší (dotace na 5 míst psychiatrů ročně !). Prof. Libiger zašle MZd dopis se žádostí o vysvětlení navrhovaného postupu.
 • Ing. J. Závišek (předseda OS pomoc duševně nemocným, Brno) spolu s JUDr. Dostálem přednesli návrh petice, kterou OSPDN hodlá zorganizovat s cílem, aby se vláda ČR zabývala reorganizací a zlepšením péče o osoby s duševním onemocněním ve smyslu závěrů zprávy ombudsmana ČR z podzimu 2008. Výbor petiční akci podpořil a doporučil některé pasáže petice upravit, aby byly konkrétnější a odpovídaly současnému stavu (otázky souhlasu s léčbou, vymahatelnost práv pacientů aj.) legislativy. MUDr.  Baudiš bude v kontaktu s organizátory petice.
 • Do vznikající Mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu pro duševní zdraví byl jmenován MUDr. Bašný.
 • Prim. Rektor předložil náměty projektů, které by byly pro psychiatrii přínosné a které by mohly být spolufinancovány: zmapování sítě zařízení, poskytující psychiatrickou a podobnou péči, rozpracování národního psychiatrického programu, e-mailový adresář členů ČPS, internetový mailing a bulletin, zlepšení www stránek, internetové vzdělávání.
 • Nadace ČEZ zveřejnila grantová pravidla pro možnost získání příspěvku v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu a ochrany lidského zdraví. Bližší podmínky možno získat u sekretáře výboru.
 • Výbor požádá prim. MUDr. Konečného (Ostrov nad Ohří) o účast na výběrovém řízení o ambulantního psychiatra pro území města Mariánské Lázně.
 • Pro nezaplacení členských příspěvků bylo zrušeno členství celkem 48 (bývalým) členům PS. Jmenný seznam vlastní sekretář výboru. Zrušení členství možno anulovat dodatečným zaplacením dlužné částky (Informace: členská evidence ČLS JEP, tel. 224 266 216, e-mail: cle@cls.cz).

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se