Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. března 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 2, pp. 93.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Příprava voleb výboru probíhá bez komplikací. Přihlášky kandidátů byly ukončeny. Členové výboru rozhodli, že nový výbor bude mít jako doposud 11 členů.
 • Časopis: Předsednictvo ČLS JEP schválilo možnost pronájmu nakladatelských práv časopisu. Přesné podmínky doposud nejsou známy. Generální smlouva s ČLS o uzavírání smluv doposud nebyla předložena.
 • Čestné členství doc. MUDr. Hašto bude předáno pokud možno na konferenci v Karlových Varech v listopadu 2009.
 • Cena sekce mladých psychiatrů (udělena MUDr. Vimmerovi) bude proplacena.
 • Podmínky pro Kuffnerovu cenu a cenu výboru PS, stejně jako pravidla pro inzerci, pro přebírání záštity akcí, slevy příspěvků byly schváleny a budou zveřejněny na internetové stránce Psychiatrické společnosti pod samostatnou hlavičkou „organizační pravidla“.
 • Účast PS na veřejných aktivitách:

18. 2. 2009 se uskutečnil v Ostrově/Ohří seminář o projektu WHO, PS a CRPDN o hodnocení kvality psychiatrické péče a o struktuře psychiatrické péče v regionu. Při této příležitosti byl ustaven lokální organizační výbor pro konferenci v Karlových Varech o vodítkách psychiatrické péče (5. až 8. 11. 2009).

27. 2. 2009 se konal v Parlamentu ČR seminář o rozvoji české psychiatrie za účasti asi 120 osob a za menšího zájmu politiků.

9. 4. 2009 se uskuteční v Parlamentu ČR seminář o stavu a vývoji psychiatrické invalidity.

28. - 29. 4. 2009 bude uspořádána v Parlamentu ČR mezinárodní konference o hodnocení kvality psychiatrické péče.

 • Koalice pro zdraví nabízí Psychiatrické společnosti zprostředkování kontaktu se Svazem pojišťoven o financování psychiatrické péče. Výbor tuto iniciativu vítá. Řed. Žižka rozešle členům výboru někdejší naše požadavky na pojišťovny, které budou novelizovány a předloženy k jednání. Řed. Žižka rovněž obstará text zápisu o jednání DR VZP s rozhodnutím o zvýšení paušálu na léky.
 • Prof. Libiger referoval o návrhu MZd o financování rezidentů postgraduálního studia. Finance na místa budou diferencovány podle oborů a pokryjí jen z části náklady akreditovaných pracovišť. Již je možnost žádat o dotace. Ovšem situaci s výchovou nových psychiatrů to neřeší (dotace na 5 míst psychiatrů ročně !). Prof. Libiger zašle MZd dopis se žádostí o vysvětlení navrhovaného postupu.
 • Ing. J. Závišek (předseda OS pomoc duševně nemocným, Brno) spolu s JUDr. Dostálem přednesli návrh petice, kterou OSPDN hodlá zorganizovat s cílem, aby se vláda ČR zabývala reorganizací a zlepšením péče o osoby s duševním onemocněním ve smyslu závěrů zprávy ombudsmana ČR z podzimu 2008. Výbor petiční akci podpořil a doporučil některé pasáže petice upravit, aby byly konkrétnější a odpovídaly současnému stavu (otázky souhlasu s léčbou, vymahatelnost práv pacientů aj.) legislativy. MUDr.  Baudiš bude v kontaktu s organizátory petice.
 • Do vznikající Mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu pro duševní zdraví byl jmenován MUDr. Bašný.
 • Prim. Rektor předložil náměty projektů, které by byly pro psychiatrii přínosné a které by mohly být spolufinancovány: zmapování sítě zařízení, poskytující psychiatrickou a podobnou péči, rozpracování národního psychiatrického programu, e-mailový adresář členů ČPS, internetový mailing a bulletin, zlepšení www stránek, internetové vzdělávání.
 • Nadace ČEZ zveřejnila grantová pravidla pro možnost získání příspěvku v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu a ochrany lidského zdraví. Bližší podmínky možno získat u sekretáře výboru.
 • Výbor požádá prim. MUDr. Konečného (Ostrov nad Ohří) o účast na výběrovém řízení o ambulantního psychiatra pro území města Mariánské Lázně.
 • Pro nezaplacení členských příspěvků bylo zrušeno členství celkem 48 (bývalým) členům PS. Jmenný seznam vlastní sekretář výboru. Zrušení členství možno anulovat dodatečným zaplacením dlužné částky (Informace: členská evidence ČLS JEP, tel. 224 266 216, e-mail: cle@cls.cz).

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více