REFERÁTY Z PÍSEMNICTVÍ


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 2, pp. 67.
Kategorie: Referát z písemnictví

Gebhardt S., Röttgers H., Backer A. et al.: Treatment of Panic Disorder with Bupropion in a Patient with Parkinson´s Disease

(Léčba panické poruchy bupropionem u pacienta s Parkinsonovou chorobou)

Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 33, 2008, č. 5, s. 575-577.

Němečtí autoři (univerzitní psychiatricko-psychoterapeutické pracoviště v Marburgu) referují o 57leté ženě s diagnostikovanou Parkinsonovou chorobou. U její panické poruchy se projevilo zřetelné zlepšení po zahájení léčby bupropionem (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu). Současně se vyskytující velká deprese při této léčbě vymizela. Autoři jsou proto přesvědčeni, že bupropion může být užitečný v léčbě pacientů jak s panickou poruchou, tak s Parkinsonovou chorobou.

McFarlane A. C., Ellis N., Barton C. et al.: The Conundrum of Medically Unexplained Symptoms:Questions to Consider

(Záhada lékařsky nevysvětlených příznaků: otázky ke zvážení)

Psychosomatics, 49, 2008, č. 5, s. 369-377.

Podle australských autorů (univerzitní pracoviště v Adelaide) zůstává klasifikace a etiologie lékařsky nevysvětlených příznaků klinickou výzvou. Současné návrhy na zlepšení systémů klasifikace zahrnují ukončení tradice oddělování příznaků do skupiny somatických a psychiatrických.

Bylo navrženo několik výzkumných námětů k vysvětlení některých odlišných názorů ohledně podstaty těchto obtížných záležitostí. Jednotné modely kauzality tělesných příznaků se nepředpokládají. Výzkum příčin a podstaty tělesných potíží s psychiatrickými poruchami a bez nich vyžaduje jejich oddělený výzkum a tyto by neměly být posuzovány jako stejné nebo podobné. Je třeba, aby psychofyziologické modely somatických příčin mohly být studovány ve výzkumných protokolech.

Vayá A., Lopez M., Plumé G. et al.: Upper-extremity Deep Vein Thrombosis in a Patient on Clozapine Therapy Carrying the Prothrombin G20210A Mutation

(Hluboká žilní trombóza horní končetiny při léčbě klozapinem u pacienta-nosiče protrombinové mutace G20210A)

Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis, 36, 2008, č. 2, s.105-107.

Léčba klozapinem rezistentních schizofrenních poruch bývá spojována s žilními tromboembolickými příhodami. Španělští autoři z univerzitní nemocnice ve Valencii referují o případu pacienta, u kterého se přesně 2 měsíce po začátku léčby klozapinem vyvinula hluboká žilní trombóza horní končetiny. Trombofilie „propracovala“ tohoto pacienta ke zjištění výskytu protrombinové mutace G20210A.

MUDr. Jaroslav Veselý


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2009 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se