Zpráva ze zasedání UEMS European Union of Medical Specialists


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 385-386.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Belgie, Ghent, 15. - 18. října 2008)

Společnost UEMS slaví v roce 2008 padesáté výročí vzniku. Reprezentuje národní asociace 37 medicínských specializací Evropské unie a přidružených zemí. Jejím hlavním posláním je podporovat volný pohyb lékařů v Evropě a současně zajistit nejvyšší kvalitu poskytované péče. Proto UEMS vytváří doporučené standardy postgraduálního vzdělávání lékařů, včetně kontinuálního vzdělávání, profesního růstu i kontroly kvality poskytované péče, včetně akreditací.

Psychiatrická sekce UEMS (http://www.uemspsychiatry.org/) vznikla v roce 1990. Psychiatrická společnost ČLS JEP je zastoupena dvěma kandidáty, v současné době se zasedání účastní budˇ MUDr. Luboš Janů, PhD., z FN Plzeň nebo MUDr.  Lucie Bankovská Motlová, PhD., z 3. LF UK a Psychiatrického centra Praha. Společnost se schází dvakrát ročně v různých evropských městech. Zasedání mají vždy stejnou strukturu, scházejí se v dubnu a říjnu, jeden den je věnován návštěvě psychiatrických zařízení hostitelské země a přednáškám o místní psychiatrii, další dva dny se zasedá. Hlavní náplní je vedle aktuální agendy (nové účastnické země, volby, problémy jednotlivých členských zemí atd.) prezentace průběžných zpráv pracovních skupin a zbylý čas je věnován přímo společné práci. V mezidobí mezi zasedáními se pracuje na dokumentech. Poté, co jsou schváleny radou UEMS, předkládají se členům národních psychiatrických společností. Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP se s nimi mají možnost seznámit na webových stránkách společnosti a zaslat výboru případné připomínky (http://www.ceskapsychiatrie. cz).

V říjnu roku 2008 se zasedání konalo v belgickém Ghettu. Hostitelská země sice tentokrát nenabídla exkurzi do psychiatrického zařízení, místo toho jsme navštívili muzeum psychiatrie dr. Guislaina. Dr. Guislain byl belgickým Pinelem: založil ve třicátých letech 20. století psychiatrickou léčebnu, v níž se pacienti léčili prací, hydroterapií, klidem, režimem a odpočinkem (obr. 1). V podobném duchu odpočívali psychiatričtí delegáti po náročném dni plném jednání na jednom z malebných ghentských kanálů (obr. 2).

Obr. 1. Muzeum psychiatrie dr. Guislaina.
Muzeum psychiatrie dr. Guislaina.

Obr. 2. Loď psychiatrů.
Loď psychiatrů.

O systému vzdělávání belgických psychiatrů přednášel profesor Paul Cosyns, vlámský „komisař“ pro atestace a dlouhá léta člen boardu Evropské Psychiatrické Asociace (EPA). V Belgii je na 10,5 milionu obyvatel 2146! psychiatrů, z toho 39 % žen. V současné době se ovšem belgická psychiatrie feminizuje, v roce 2008 bylo nově v postgraduálním vzdělávání zařazeno 70 % žen. V Belgii je 70 center postgraduálního vzdělávání, v nichž je celkem 240 školicích míst. Předatestační výcvik je pětiletý, přičemž adept smí být na jednom místě maximálně 3 roky. Problémem je nedostatek školicích míst pro komunitní péči, jelikož v Belgii je tradičně silná hospitalizační psychiatrie. V zemi je nyní 13 500 psychiatrických lůžek v 68 psychiatrických nemocnicích, komunitních domech a odděleních všeobecných nemocnic. V roce 1971 bylo v Belgii 26 553 lůžek. Psychiatrická péče je řízena částečně federálními orgány, částečně lokálními úřady, což komplikuje situaci. Každý Belgičan, který vydělává, musí být ze zákona zdravotně pojištěn, může si však vybrat, kde se chce léčit. 22 % ze všech plných invalidních důchodů připadá v Belgii na psychiatrickou indikaci. Řada psychiatrů odchází za prací do Holandska, ani ne tak kvůli výši výdělku, spíše proto, že role psychiatra i jeho kompetence jsou v Holandsku lépe definované, pracovní doba je kratší a pacienti jsou prý ukázněnější než ti domácí.

Jedním z témat pracovní schůze byla diskuse o možnostech spolupráce mezi různými evropskými psychiatrickými organizacemi. UEMS je totiž jen jednou z mnoha, dále jsou na hřišti evropské psychiatrie EPA, WPA European Region, a WHO. Přímým účastníkem zasedání byl zástupce výboru EPA H. Sass, který potvrdil zájem na vzájemné spolupráci: zatímco UEMS sdružuje národní psychiatrické společnosti a má na starosti hlavně otázky psychiatrického výcviku a akreditace, EPA sdružuje individuální členy z celé Evropy, pořádá kongresy pro 2-4 tisíce účastníků a zaměřuje se na edukaci.

Dále se probíraly připravované dokumenty o privátní péči, biologii v psychiatrii (na němž se podílí Luboš Janů), stigmatu (ve skupině pracuje Lucie Bankovská Motlová), konzultační psychiatrii a psychiatrickém „tréninku“.

Příští setkání se koná ve dnech 23. - 25. dubna 2009 v Budapešti.

MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD.

e-mail: motlova@pcp.lf3.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2008 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se