Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 386.
Kategorie: Recenze knihy

Kalina K.: Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí

Praha, Grada, 2008, 394 stran, 549 Kč.

Obsáhlá práce s působivou obálkou je rozdělena do dvou dílů, tak jak to naznačuje podtitul knížky.

V prvním díle, zaměřeném na obecné otázky terapeutické komunity, autor charakterizuje komunity, které dělí na demokratické (např. v pojetí Maxwela Jonese) a hierarchické (např. Synanon a Daytop Village) v jejich historickém vývoji i v současnosti a podává jejich zasvěcený přehled v zahraničí i v Česku. Dále se zabývá filozofií terapeutických komunit, pravidly, programem, rolemi personálu a klientů a komunikací mezi nimi i specifickými přijímacími a ukončovacími rituály, které si některé komunity vytvářejí. Další část úvodního dílu je pak zaměřena na postižení účinných faktorů, a to v psychoterapii všeobecně a ve skupinové psychoterapii a v terapeutické komunitě zvlášť.

Druhý díl, který tvoří zhruba polovinu knihy, je již speciálně věnován terapeutickým komunitám pro drogově závislé. Uvádí indikace léčby, její specifické rysy, fáze a možné komplikace. Důkladnou pozornost věnuje výběru a výchově terapeutického týmu a vytváření „ducha“ komunity. Všímá si publikovaných výzkumů i otázek běžné praxe, do níž se promítají např. duální diagnózy a kontakty s rodinou klientů. V závěrečné kapitole porovnává současné české komunity pro drogově závislé s komunitami v zahraničí, mj. i se zřetelem k publikovaným výsledkům. Porovnání vychází pro naše komunity příznivě.

V přílohách jsou přehledy existujících terapeutických komunit v ČR a ukázky různých „desater“, programů a požadavků na terapeuty a podobně.

Výklad je systematicky rozčleněný a logicky uspořádaný, text, včetně četných přehledných tabulek, je vhodně graficky upravený. Práce je napsána dobrou češtinou (s výjimkou zbytečného skloňování anglického pojmu „attachment“ namísto přijetí české „vztahové vazby“ či „přimknutí“) a živým stylem. Plynulý text dobře doplňují poznámky pod čarou. V obsahu autor zúročil svoji dřívější zkušenost se skupinovou psychoterapií a komunitou pacientů s psychotickými poruchami a současnou zkušenost s komunitou pro drogově závislé. Využil rovněž své poznatky z vlastního výcviku a následného vedení skupin i komunit v rámci sebezkušenostního výcviku, dále své znalosti z pobytu v zahraničí, z práce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, v Mezirezortní protidrogové komisi a samozřejmě projevil důkladnou znalost literatury.

Rozsáhlý seznam použité literatury zabírá 15 stran. Docent Kalina účelně využívá nejen množství zahraniční literatury, ale široce i publikací a poznatků českých. Jsem jako autor první skromné české monografie o terapeutické komunitě (1979) potěšen, že na ni po téměř třiceti letech navázal a využil ji jako startovní čáru pro svou rozsáhlou práci. Neváhám označit výsledek za monumentální dílo české psychiatrické a psychologické literatury. Doporučuji knížku vřele všem, kdož vedou lůžková oddělení i denní stacionáře, a to jak s pacienty závislými na alkoholu a na drogách, tak s pacienty psychotickými a neurotickými či s poruchami osobnosti, a všem, kteří mají možnost a chuť pracovat se skupinami ať v terapii, poradenství nebo výcviku.

PS. Na vnitřní straně obálky najde čtenář i autorův sympatický portrét se stručným životopisem, dokumentujícím šíři autorových zájmů, publikací a úspěšných aktivit.

Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2008 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více