Co pro nás znamená XIV. světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal?


Autoři: J. Raboch
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 335-337.
Kategorie: Úvodník

Hned v úvodu je možno parafrázovat „jak pro koho, ale rozhodně pro každého něco“. Akce se zúčastnilo přes 6000 odborníků ze 125 zemí. Asi 250 jich bylo z ČR. Řada z nich předsedala pozvaným řečníkům, speciálním sympoziím, nebo prezentovala výsledky své práce. Několik z nich bylo vybráno do kongresové knihy „new research“ – zvláštního čísla České a slovenské psychiatrie. Jsem přesvědčen, že všichni tito kolegové mohli nabýt pocitů a přesvědčení, že jsme velmi dobře schopni konkurovat světové psychiatrii v globalizovaném světě jak po stránce odborné tak formální.

V průběhu konference probíhal program pro psychiatry do 40 let, který byl velmi dobře připraven sekcí mladých psychiatrů naší společnosti ve spolupráci s vedením WPA. Byly tak vytvořeny podmínky nejen pro zvyšování jejich odborné úrovně, ale i pro navázání bližších osobních kontaktů a nastartování nových výzkumných projektů.

Mario Maj, nový prezident WPA, vyhlásil na kongresu desetibodový akční plán Světové psychiatrické společnosti na roky 2008–2011. Prvním cílem je „celosvětově zlepšit prestiž psychiatrie mezi veřejností, zdravotníky i politiky“. Je třeba s potěšením konstatovat, že se nám řada věcí podařila již během této konference. Úspěšně jsme vtáhli do kongresového dění naše vedoucí politiky i další významné osobnosti našeho státu. Prezident ČR a primátor Prahy (ten přednesl i velmi zajímavou a hojně navštívenou plenární přednášku) převzali nad konferencí záštitu. Různých aktivit se zúčastnili dva ministři české vlády, představitelé vedení Parlamentu ČR, prezidentské kanceláře, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Karlovy univerzity, 1. LF UK, VZP i VFN. O našem oboru byla opakovaně prostřednictvím sdělovacích prostředků informována veřejnost a lidé se mohli s „psychiatrií“setkat přímo na Staroměstské radnici na výstavě „Art brut“, včetně každodenního doprovodného programu, či v autobusu s „virtuální schizofrenií“ umístěném na Ovocném Trhu.

Do koloritu velkých mezinárodních psychiatrických setkání již dnes patří i protesty scientologů, které dorazily rovněž i do Prahy. Poučili jsme se zároveň, že je velmi dobré mít zástupce pacientských a příbuzenských organizací či představitele ochránců lidských práv uvnitř kongresového centra (byli tam např. Global Initiative, EUFAMI, WFMH, Koalice pro zdraví) a konstruktivně diskutovat a jednat, než si vzájemně na dálku něco vyčítat.

V souvislostí s přípravou konference se tak během jejího konání opakovaně podařilo otevřít na relevantních fórech otázku financování psychiatrické péče v ČR. Doufáme, že naše dlouhodobá jednání budou mít konečně konkrétní kladné výsledky. Představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR na závěrečné tiskové konferenci veřejně vyhlásili, že chtějí vytvořit pro naši psychiatrickou péči akční plán.

Ohlasy našich i zahraničních hostů jsou jednoznačně kladné. Např. jediná žena ve vedení WPA, Helen Herrman z Austrálie, napsala: „I wish to thank you again personally for the warm welcome in Prague and the excellent congress that was a success in all aspects“.

Kromě kvality konference ocenili i možnost navštívit tuzemská psychiatrická zařízení a setkat se takto v pracovním prostředí s našimi lékaři. Opět Helen Herrman: „Special thanks to the members of your department for the chance to see and feel the history of psychiatry in Prague. I will remember all this for a long time to come“. Nadstandardně jsme se setkali s představiteli Německé psychiatrické společnosti (DGPPN) na speciálním sympoziu uspořádaném na Karlově, na území zrodu české psychiatrie, ale i v instituci, která byla jedním z nejstarších německých akademických psychiatrických pracovišť. (Wolfgang Gaebel v návštěvní knize Psychiatrické kliniky poznamenal:„Ich freue mich auf künftige gemeinsame Aktivitäten, um unseres Fach in den vielfältigen Aufgehen der Zukunft auf einheimische wie europäische und internationale Ebene zum Wohle unserer Patienten weiter vorzubringen“.)

I díky této konferenci dostalo sídlo naší společnosti nový vzhled (Hans-Jürgen Möller: „I was impressed by my visit to your Psychiatric University Department. It was wonderful that you managed to get money for the renovation of this beautiful building) a jistě bude příjemnější sem přicházet na naše „Purkyňky“ a další akce. Přítomní představitelé celé řady mezinárodních psychiatrických společností i jiných odborností viděli, že naše hlavní město, ale i celá Česká republika, má lidský, ekonomický i organizační potenciál, který z nás dělá cíl a místo dalších velkých celosvětových nebo celoevropských událostí.

Jednalo se o největší a nejvýznamnější mezinárodní konferenci s psychiatrickou tématikou, která se na našem území konala a která byl plně připravena českými organizátory (Siegfried Kasper: „It was for all of us a great success and we thank you for all your thoughtfulness to make this event the largest psychiatric congress of this year in Europe” nebo Allan Tasman: „The program was excellent, the organization really one of the best I have experienced, and the warmth of our Czech colleagues made us feel right at home“). Akce rozhodně přispěla ke zvýšení sebevědomí českých psychiatrů a dalších odborníků pracujících na tomto významném, ale stále zanedbávaném poli zdravotní péče. Doufejme, že i dopady „dovnitř“, tedy na kvalitu námi poskytované péče a osudy našich pacientů, budou tomuto významu odpovídat.

Je možné tedy uzavřít, že světový kongres nám mnohé dal nebo dát může. Vzal jistě hodně energie a času všem těm, kteří ho tak pečlivě a úspěšně připravili. Chtěl bych jim velmi poděkovat.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Předseda Organizačního výboru

XIV. světové psychiatrické konference

V příloze k úvodníku připojujeme děkovný dopis primátora Hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, který v návaznosti na tuto významnou akci zaslal prof. Rabochovi.

jp_2541_f_1
jp_2541_f_1

Následující obrazová příloha dokumentuje zajímavé okamžiky průběhu pražské světové psychiatrické konference.

Čtenáři se mohou prostřednictvím našeho časopisu seznámit rovněž s Akčním plánem WPA na roky 2008-2011, který na kongresu v Praze vyhlásil nový prezident WPA prof. Mario Maj.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2008 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se