Plán činnosti Psychiatrické společnosti na rok 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 387-388.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Psychiatrická společnost ČLS JEP pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 9.00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15.00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí společnosti.

Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11.00–12.30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12.30-13.45 hod)., program připravuje prof. Drtílková) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13.45.-14.45 hod.), program připravuje doc. Vinař. Sekce mladých psychiatrů (MUDr. Kmoch) nově pořádá své schůzky od 12.15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim. MUDr. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11.00–13.00 hod.) na oddělení léčby závislostí (Praha 2, Apolinářská 4 a Jungmannův dům, 1. patro, aula). Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4krát ročně v Lékařském domě (PhDr. P. Goldmann).

Ostatní sekce PS a regionální zařízení organizují svá setkání v rozdílných termínech a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

PŘEHLED PERIODICKÝCH AKCÍ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

PŘEHLED NEPERIODICKÝCH AKCÍ, KONGRESŮ A KONFERENCÍ V ROCE 2009

51. neuropsychofarmakologická konference Jeseník. Lázně Jeseník, 7.-11. 1. 2009. Organizuje Česká neuropsychofarmakologická společnosti. Kontakt: doc. MUDr. P. Mohr, PhD., e-mail: mohr@pcp.lf3.cuni.cz., www.cnps.cz.

Konference o mentální retardaci. Praha, únor 2009. Kontakt: MUDr. D. Janotová, PK 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Konference „Komplexní léčba psychóz“. Dny Ireny Stressové. PL Opava, 15.-16. 5. 2009. Organizuje prim. MUDr. P. Taraba. Kontakt: taraba@plopava.cz, tel: 553 695 400.

XV. konfrence biologické psychiatrie. Luhačovice, 10.-13. 6. 2009. Organizuje Společnost biologické psychiatrie. Kontakt: doc. MUDr. L. Hosák, e-mail: hosak@lfhk.cuni.cz. Informace http://LMC Luhačovice.cz.

XV. opařanské dny. PL Opařeny, 18.-19. 9. 2009. Kontakt: J. Nováková, asistentka ředitelky DPL, e-mail: jarka.novakova@dploparany.cz.

32. mezinárodní konference soudní psychiatrie. Cheb, 23.-26. 9. 2009. Organizuje doc. MUDr. K. Hynek, CSc. Kontakt: khynek@volny.cz.

Konference „Léčba v psychiatrii“. Novelizace Doporučených postupů psychiatrické péče. Karlovy Vary, 5.-8. 11. 2009. Předseda prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Kontakt: e-mail: raboch@vfn.cz. Informace: www.ceskapsychiatrie.cz.

14. slovensko-český psychiatrický sjezd. Téma „Komunikace a spolupráce v psychiatrii“. Tále, 3.-6. 12. 2009. Organizuje MUDr. L. Vavrušová. Kontakt: e-mail: vavrusova@nspr.sk.

Pro časopis připravil MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2008 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se