Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 5. listopadu 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 7, pp. 388.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Správní rada VZP a náměstek ministra zdravotnictví přislíbili zvýšení financování psychiatrické péče o 13,5 %. Finance budou směrovány diferencovaně na lůžka, kde se provádí akutní péče, na zvýšení lékového paušálu a snad i na redukci sestupné sazby při hospitalizaci.
 • Výbor i nadále podporuje snahu PL Opava o zrušení finančních sankcí za pacienty v léčebně, kteří splňují definici pacienta na sociálním lůžku. Takové nemocné není kam přeložit.
 • Byly zahájeny organizační práce na novelizaci „Doporučených postupů psychiatrické péče“. Kromě novelizace budou rozšířeny o standardy pro základní územní celky, o standardy znaleckého vyšetření a jiné.
 • Pracovní skupina dr. Bašného předložila novelizaci Koncepce psychiatrické péče. Definitivní verze bude po drobných doplňcích schválena v prosinci 2009 a publikována v časopisu Česká a slovenská psychiatrie a na internetových stránkách.
 • Dr. Pěč se v Lucemburku zúčastní jednání o programu EU „Duševní zdraví a well-beeing“.
 • V listopadu 2008 se uskuteční inventarizace majetku Psychiatrické společnosti (pí. Holadová).
 • Jednání s ČLS JEP o budoucnosti Psychiatrické společnosti a o vydávání časopisu zatím dospěla k mrtvému bodu. Čekáme na vyjádření předsednictva ČLS k našim návrhům.
 • Dr. Bankovská podala zprávu o jednání UEMS.
 • Byl schválen Plán činnosti Psychiatrické společnosti na rok 2009.
 • K návrhu diagnostického a léčebného postupu u nemocných s únavovým syndromem předloží výboru vyjádření doc. Praško.
 • Výbor schválil výši cen za komerční inzerci v tiskových materiálech naší společnosti.
 • Dr. Španiel informoval o originální metodě sledování stavu psychotických pacientů v remisi (ITAREPS), který vykazuje značnou preventivní účinnost. Po diskusi členové výboru projekt podpořili a doporučují, aby autor podal návrh na zavedení nových lékařských výkonů (v sazebníku výkonů), které tato metoda vyžaduje.
 • Dr. Baudiš informoval o obsahu zprávy ombudsmana ČR z jeho návštěv v osmi psychiatrických léčebnách. Zpráva je věcná, seriozní, objektivní. Výbor doporučuje zkrácený obsah publikovat.
 • Vedení sekce mladých psychiatrů převzal MUDr. Kmoch (PK 1. LF UK a VFN, Praha).
 • O účast na výběrovém řízení pro ambulanci v Sokolově a okolí (19. 11.) bude požádán krajský reprezentant MUDr. Moravec.
 • Dr. Anders informoval, že dosavadní finanční výsledek časopisu za 1.-5. číslo činí + 211 000 Kč, včetně jednoho supplementa.
 • Sekretář výboru odpoví na návrh vyhlášky MZd o zdravotní způsobilosti osob, provádějících ostrahu majetku, a soukromých detektivů.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 7

2008 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se