Kognitivní defi cit a depresivní poruchaČást 1.


The CognitiveFunction and Depression (Part 1)

The interest of psychiatrists in using neuropsychological tests with patients suffering fromdepressive disorders has recently increased. The reason is that it has been proved for a fact thatsimilarly to neurological or schizophrenic disorders and mood disorders are associated with acertain type of cognitive defi ciency. By cognitive defi ciency we mean above all impaired memorycapacity, reduced attention, and defi cient performance functions. Cognitive defi ciency is sometimesunderstood as including some other cognitive function components such as motor and languageskills or visual perception as well. Depression is characterised by impaired episodic memory andreduced ability to learn new skills. Impaired verbal fl uency, inability to turn attention to new stimuli,slowed-down psychomotor rate and reduced working-memory capacity are the most frequentlymentioned partial cognitive function defi ciencies in depression. In the future, attention needs tobe paid to improving identifi cation and quantifi cation of cognitive defi ciency in patients sufferingfrom depression, assessing to which extent it affects patients’ daily lives. Establishing whether andto which extent individual partial parameters of cognitive functions correspond to the potentialtherapeutic response would be valuable, too.

Key words:
cognitive defi cit, depression, executive functions, memory.


Autoři: R. Přikryl;  H. Kučerová;  T. Kašpárek;  E. Češková;  J. Špaček;  M. Perna
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 430-433.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V poslední době se zvýšil zájem psychiatrů vyšetřovat nemocné s depresivní poruchou pomocíneuropsychologických testů. Je totiž prokázáno, že poruchy nálady, podobně jako neurologicképoruchy či schizofrenní onemocnění, jsou spojeny s určitým typem kognitivního defi citu. Kognitivnímdefi citem zejména rozumíme narušené paměťové schopnosti, sníženou pozornost a postiženévýkonové funkce. Někdy jsou do něj řazeny i další komponenty kognitivních funkcí jako jsoumotorické a jazykové dovednosti či vizuální percepce. Deprese se vyznačuje narušenou epizodickoupamětí a sníženou schopností učit se novým věcem. Narušená slovní plynulost, neschopnost přenosupozornosti na nové podněty, zpomalená psychomotorika či snížená kapacita pracovní paměti jsouu deprese nejčastěji zmiňované dílčí defi city kognitivních funkcí. V budoucnosti bude nutné zaměřitpozornost na lepší identifi kaci a kvantifi kaci kognitivního defi citu u nemocných s depresí a posoudit,do jaké míry postihuje nemocné v jejich každodenním životě. Dále by bylo zajímavé prokázat zdaa případně do jaké míry souvisejí jednotlivé dílčí parametry kognitivních funkcí s případnoupozdější odpovědí na léčbu.

Klíčová slova:
deprese, kognitivní defi cit, paměť, výkonové funkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se