Serotonin, alkohol, SSRI a tianeptinJak se to rýmuje?


Serotonin, Alcohol, SSRI and Tianeptine: What is the Interaction?

Pharmacological effects of alcohol may help in understanding the consequence of the differencein the mechanism of action of antidepressants inhibiting the reuptake of monoamines (RUI) andtianeptine which increases serotonin reuptake.Alcohol, similarly as reserpine, increases serotonin release into the synaptic cleft followed by itsfast enzymatic metabolization. A long-term high consumption of alcohol may cause chronic defi citof serotonin and „pharmacogenic“ depression which is worsened by chronic stress induced by socialand economic degradation of the alcoholic.RUI increase the concentration of serotonin in the synaptic cleft, but serotonin does not decreasethe activation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Antidepressant effects of RUI can beexplained by the events beyond the synaptic receptors, esp. by an amelioration of neuroplasticityand a correction of structural defi cits in hippocampus and other brain areas.Tianeptine does not increase the concentration of serotonin in the synaptic cleft and keeps it fromenzymatic degradation. Tianeptine shields hippocampus from the noxious effects of stress ondendrites. On this level, its effects are comparable to the effects of RUI.Favourable therapeutic effects of some RUI in alcohol dependence are connected probably withthe fi rst step of their action, i.e. increase of concentration of serotonin in the synaptic cleft whichsimulates the acute action of alcohol. The missing evidence of therapeutic effects of tianeptinein nondepressed alcoholics might be explained by the fact that it does not increase serotoninconcentration in the synaptic cleft.On the other hand, the increase of serotonin reuptake by tianeptine might have an advantage overserotonin reuptake inhibition in the treatment of depression in patients dependent on alcohol,because it has a more direct protective effects from stress.

Key words:
alcohol, serotonin, depression, SSRI, tianeptine.


Autoři: O. Vinař
Působiště autorů: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha, ředitel RNDr. Z. Havlas, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 434-441.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Práce je pokusem o teoretický výklad spočívající na úvaze, že farmakologické účinkyalkoholu mohou pomoci pochopit důsledky rozdílu v mechanismu účinku antidepresiv typu RUI(inhibitory zpětného vychytávání monoaminů) a tianeptinu, který zpětné vychytávání serotoninuzvyšuje.Alkohol podobně jako reserpin vede k vyplavení serotoninu do synaptické štěrbiny a k jehorychlé degradaci. Jeho dlouhodobý vysoký konzum může vést k chronickému defi citu serotoninua k „farmakogenní“ depresi, zhoršované chronickým stresem, ke kterému vede sociální a ekonomickádegradace alkoholika.RUI zvýší akutně koncentraci serotoninu v synaptické štěrbině, serotonin sám však nesnižujeaktivaci hypotalamo-hypofyzárně-nadledvinkové osy. K antidepresivnímu účinku RUI docházíteprve díky dějům za receptorem, kde konečným článkem je aktivace neuroplasticity a nápravastrukturálních defektů hipokampu a dalších oblastí mozku.Tianeptin koncentraci serotoninu v synaptické štěrbině nezvýší a uchrání ho před enzymatickoudegradací. Zabrání škodlivému účinku stresu na dendrity a hipokampus, čímž v tomto konečnémčlánku vede k podobnému antidepresivnímu účinku jako RUI.Terapeutická účinnost některých RUI při závislosti na alkoholu souvisí pravděpodobně s prvnímkrokem jejich farmakologickému účinku, tj. se zvýšením koncentrace serotoninu v synaptickéštěrbině, čímž simulují akutní efekt alkoholu. Chybění průkazu terapeutické účinnosti tianeptinuv této indikaci lze vysvětlit tím, že tianeptin koncentraci serotoninu v synaptické štěrbiněnezvyšuje.Na druhé straně je však zvýšení zpětného vychytávání serotoninu tianeptinem pravděpodobněvýhodnější než jeho inhibice při léčbě depresí u nemocných závislých na alkoholu.

Klíčová slova:
alkohol, serotonin, deprese, SSRI, tianeptin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se