Geny pro IL-6 a DRD2 souvisejís hyperkinetickou poruchou


IL-6 and DRD2 Genesare Associated with Hyperkinetic Disorder

TaqI A polymorphism of the dopamine receptor D2 gene (DRD2) was previously associated withADHD, alcoholism, drug dependence etc., while -174 polymorphism of interleukin-6 (IL-6) gene wasassociated with alcoholism. In our association study, we studied the difference in genotype andallelic frequencies of the above mentioned polymorphisms between boys with ADHD and boys incontrol group. Buccal tissue was used for isolation of genomic DNA using commercial kit UltraCleanTissue DNA (MoBio, USA). PCR with subsequent restriction analysis was used for determination ofgenotypes. Genotype and allelic frequency of TaqI A polymorphism of DRD2 gene was statisticallydifferent between ADHD group and control group (P < 0.04 and P < 0.002, respectively), as well asgenotype and allelic frequency of -174 polymorphism of IL-6 was statistically different betweenstudied groups of boys (P < 0.004 and P < 0.001, respectively). Our study confi rmed the associationfound previously between TaqI A polymorphism and ADHD and provided new data about the fi rstdiscovered association between -174 polymorphism of IL-6 gene and ADHD.

Key words:
ADHD, IL-6, DRD2, association study, polymorphism.


Autoři: O. Šerý;  P. Theiner 1;  R. Hladilová;  R. Štaif;  B. Balaštíková 1;  I. Drtílková 1
Působiště autorů: Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie PřF MU, Brno, vedoucí katedry prof. RNDr. V. Šimek, CSc. Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 404-409.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Vztah mezi TaqI A polymorfi smem genu pro dopaminový receptor D2 (DRD2) a ADHD,alkoholismem a drogovou závislostí byl již dříve publikován. Polymorfi smus -174 genu prointerleukin-6 (IL-6) se podílí na vzniku alkoholismu. V naší asociační studii jsme studovali rozdílmezi alelickými a genotypovými frekvencemi shora uvedených polymorfi smů mezi chlapci trpícímiADHD a chlapci v kontrolní skupině. Bukální tkáň posloužila pro izolaci genomové DNA za využitíkomerčně dostupného kitu UltraClean Tissue DNA (MoBio, USA). PCR s následnou restrikčníanalýzou byla použita pro určení genotypů. Genotypové a alelické frekvence TaqI A polymorfi smugenu pro DRD2 se statisticky lišily mezi skupinou chlapců s ADHD a kontrolní skupinou (p < 0,04a p < 0,002), jakožto i genotypové a alelické frekvence polymorfi smu -174 genu pro IL-6 byly statistickyvýznamně odlišné mezi studovanými skupinami chlapců (p < 0,004 a p < 0,001). Naše studie potvrdiladříve objevený vztah mezi TaqI A polymorfi smem genu pro DRD2 a ADHD a přinesla nové výsledky- poprvé objevený vztah mezi polymorfi smem -174 genu pro IL-6 a ADHD.

Klíčová slova:
ADHD, hyperkinetická porucha, interleukin-6, DRD2, asociační studie,polymorfi smus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více