Český neuroontogenetický výzkuma neurovývojové hypotézy vznikuněkterých psychiatrických onemocnění


Czech Neuroontogenetical Research and the Neurodevelopmental Concept ofSome Psychiatric Disorders

The importance and originality of Czech neuroontogenetical research as well as data of Czechdevelopmental physiology from early fi fties, sixties (and later) for up today of so much pointedneurodevelopmental concept of several psychiatric disorders is shortly displayed. In experimentsthe physiological maturation was artifi cially retarded using a large variety of standard technics andmethods (short lasting or repeated starvation, malnutrition, premature weaning, hypoxia, anoxia,ischemia, surgical intervention, development of individuals in large or small communities (withvarious level of nutrition and maternal care etc), the effect of rich or poor environmental fi eld etc).Every retardation of the maturation clearly affected not only different neurological parameters,but also brain complex functions (memory, learning, differentiation, exploratory activities) aswell as maternal and other kinds of social behavior. For the fi rst time the „transfer“ of such worseproperties from mothers to their descendants, the increased motor activity as a consequence ofexcitation-inhibition disbalance, the worse perception etc were described. The functional failureswere systematically completed by morphological and biochemical studies (retarded migration,synaptogenesis, dendrifi cation, lower content of DNA, RNA, proteins, amino acids, phospholipids,lower enzymatic activities ect). Large number of studies dealt with the possible importance ofpolyunsaturated fatty acids (n-3) in the maturation process and with the plasticity of unmaturedbrain tissue.

Key words:
risk newborns, brain development, psychiatric disorders.


Autoři: J. Mourek
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, vedoucí prof. MUDr. M Velemínský, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 8, pp. 423-429.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V článku je zdůrazněn a ve stručnosti rekapitulován podíl a originalita českéhoneuroontogenetického výzkumu a vývojové fyziologie z padesátých, šedesátých a pozdějších letminulého století na vznik dnes tolik zdůrazňované vývojové genezi některých duševních poruch.V modelových pokusech byl vesměs negativně ovlivňován vývoj organismu, a to zásahy, kteréimitovaly rizikové stavy u lidských novorozenců (hypoxie, ischemie, malnutrice, vývojová retardacevyvolaná např. standardem poškozením CNS, předčasným odstavem atd., atd.). Retardace vývoje setotiž projevila, a to velmi výrazným způsobem, retardací a porušeným vývojem CNS. Byly sledoványnejrůznější morfologické, biochemické a funkční parametry. Byla prokázána zpomalená neuronálnímigrace, synaptogeneze, úbytek obsahu DNK, RNK, proteinů i jednotlivých aminových kyselin.Dále byly prokázány změny a deviace v aktivitách nejrůznějších enzymů, byl zaznamenán poklesaerobiosy atd., a to vše navíc v různém rozsahu ve vztahu k jednotlivým oddílům CNS, stáří organismua charakteru zásahu. Byla průkazně zhoršena činnost CNS, a to v tak komplexních funkcích jako jeučení, paměť, explorace, mateřské chování, adaptabilita, včetně změn motoriky atd. Byly popsányvýrazné změny v dozrávání evokovaných potenciálů a celkového EEG. Výrazné biochemickéi morfologické změny byly detekovány v limbickém systému, v hipokampu a hypotalamu. Poprvébyl popsán transfér zhoršených (takto vyvolaných) funkcí CNS na potomky. Byl posuzován možnývýznam absence nebo nedostatečnosti polyénových mastných kyselin (n-3) u rizikových stavů navývoj mozku a jeho funkcí.

Klíčová slova:
rizikový novorozenec, maturace CNS, geneze duševních poruch.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se