Účinnost a bezpečnost tiapridu (Tiapridal® gtt)v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáříPostmarketinkové sledování


Efficacy and Safety of Tiapride (Tiapridal® drops) in the Treatment ofAgitation in the ElderlyPostmarketing study

The aim of the prospective open post-marketing study was to evaluate safety and efficacy oftiapride (Tiapridal® drops) in a large sample of geriatric patients with behavioural disturbancesparticularly with psychomotor restlessness, agitation and aggression.1029 community care and long-term nursing care in-patients aged 65 + with an acute (less than 48hours) onset of behavioural symptoms were enrolled in the study. The average age of the samplewas 81±7.5 years. Tiapride at a daily dosage of 300 mg reduced the intensity of behaviouralsymptoms already after 2 days of treatment. Percentage of symptom intensity reduction assessedby BARS scale (Brief Agitation Rating Scale) reached – 35% and – 47% respectively after one and 2weeks of treatment (p

Key words:
behavioural disturbances, elderly, pharmacotherapy, tiapride.


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha, přednostka kliniky a vedoucí subkatedry prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 317-322.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Cílem prospektivní otevřené postmarketinkové studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnosttiapridu (Tiapridal® kapky) na větším souboru geriatrických nemocných s poruchou chování,především psychomotorického neklidu, agitovanosti, agresivity.Do souboru bylo zařazeno 1029 nemocných ambulantně nebo ústavně léčených (LDN) ve věku nad65 let s akutně vzniklou poruchou chování. V souboru průměrného věku 81±7,5 let redukovaltiaprid v dávce 300 mg denně intenzitu behaviorálních symptomů již od 2. dne léčby. Poklesintenzity symptomů hodnocený škálou BARS (Brief Agitation Rating Scale) činil 35 %, respektive47 % po jednom a dvou týdnech léčby (p < 0,001). Klinicky významný terapeutický efekt (CGIškála) byl zaznamenán po 2, 7 a 14 dnech léčby u 55,5 %–88,6 % léčených pacientů. Pouze 0,8 %léčených ukončilo léčbu pro neúčinnost.Výskyt nežádoucích účinků byl 8,75%, nejčastěji somnolence, apatie, infekce, kardiovaskulárnísymptomy. U 1,2 % nemocných byla léčba ukončena pro NÚ.Tiaprid (Tiapridal® gtts) je účinným a bezpečným psychofarmakem pro symptomatickou léčbuakutně vzniklých poruch chování ve starší populaci.

Klíčová slova:
poruchy chování, stáří, farmakoterapie, tiaprid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se