Účinnost a bezpečnost tiapridu (Tiapridal® gtt)v léčbě agitovanosti a neklidu ve stáříPostmarketinkové sledování


Efficacy and Safety of Tiapride (Tiapridal® drops) in the Treatment ofAgitation in the ElderlyPostmarketing study

The aim of the prospective open post-marketing study was to evaluate safety and efficacy oftiapride (Tiapridal® drops) in a large sample of geriatric patients with behavioural disturbancesparticularly with psychomotor restlessness, agitation and aggression.1029 community care and long-term nursing care in-patients aged 65 + with an acute (less than 48hours) onset of behavioural symptoms were enrolled in the study. The average age of the samplewas 81±7.5 years. Tiapride at a daily dosage of 300 mg reduced the intensity of behaviouralsymptoms already after 2 days of treatment. Percentage of symptom intensity reduction assessedby BARS scale (Brief Agitation Rating Scale) reached – 35% and – 47% respectively after one and 2weeks of treatment (p

Key words:
behavioural disturbances, elderly, pharmacotherapy, tiapride.


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha, přednostka kliniky a vedoucí subkatedry prof. MUDr. E. Topinková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 317-322.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Cílem prospektivní otevřené postmarketinkové studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnosttiapridu (Tiapridal® kapky) na větším souboru geriatrických nemocných s poruchou chování,především psychomotorického neklidu, agitovanosti, agresivity.Do souboru bylo zařazeno 1029 nemocných ambulantně nebo ústavně léčených (LDN) ve věku nad65 let s akutně vzniklou poruchou chování. V souboru průměrného věku 81±7,5 let redukovaltiaprid v dávce 300 mg denně intenzitu behaviorálních symptomů již od 2. dne léčby. Poklesintenzity symptomů hodnocený škálou BARS (Brief Agitation Rating Scale) činil 35 %, respektive47 % po jednom a dvou týdnech léčby (p < 0,001). Klinicky významný terapeutický efekt (CGIškála) byl zaznamenán po 2, 7 a 14 dnech léčby u 55,5 %–88,6 % léčených pacientů. Pouze 0,8 %léčených ukončilo léčbu pro neúčinnost.Výskyt nežádoucích účinků byl 8,75%, nejčastěji somnolence, apatie, infekce, kardiovaskulárnísymptomy. U 1,2 % nemocných byla léčba ukončena pro NÚ.Tiaprid (Tiapridal® gtts) je účinným a bezpečným psychofarmakem pro symptomatickou léčbuakutně vzniklých poruch chování ve starší populaci.

Klíčová slova:
poruchy chování, stáří, farmakoterapie, tiaprid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se