Etika a psychiatrie


Ethics and Psychiatry

The article deals with the problem of ethics in psychiatry. The author is of the opinion, that theconcept of mental illness neither arose nor developed in a cultural and conceptual vacuum. Thatis the reason, why ethical problems are closely connected with treatment of mentally ill people.The author tries to give a brief survey of fundamental ethical theories and explains their contributionfor practice. He is persuaded, that caregivers do not have any ethical views that areindependent of and cognitively superior to existing social context. The author concludes, thatgood clinical care is not based only on clinical science and competence of technical procedures,but also on sensitivity to ethical aspects of the given clinical situation.

Key words:
ethics, mental illness, autonomy, ethical theories, methodology.


Autoři: T. Lajkep
Působiště autorů: Ústav lékařské etiky LF MU, Brno, vedoucí prof. MUDr. M. Munzarová, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 343-347.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Článek se zabývá etickými problémy v psychiatrii. Autor zastává názor, že představao psychické nemoci nevzniká v nějakém společenském vzduchoprázdnu. To je důvod, proč jsouetické problémy úzce spojeny se způsobem zacházení s psychicky nemocnými lidmi. Dále se autorpokouší v krátkosti podat přehled základních etických teorií a zhodnotit jejich přínos pro praxi.Zastává stanovisko, že etické názory vykonavatelů lékařské péče nejsou nezávislé na názorech,jež se uplatňují v aktuálním společenském kontextu. Autor uzavírá, že dobrá klinická péče seneobejde bez vnímavosti k etickým problémům dané situace.

Klíčová slova:
etika, psychická nemoc, autonomie, etické teorie, metodologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se