Stížnosti psychiatrických pacientů


Complaints of Psychiatric Patients

The author presents a review of complaints on psychiatric care which were sent in 1991–2001 tothe Ministry of Health of the Czech Republic.Based on formal and factual analysis of 163 complaints the most frequent cause of complaints areconflict situations as regards restriction of personal freedom (protective treatment, involuntaryhospitalization), criticism of provided care (disagreement, ineffectiveness, attitude of health professionals,environment). Complaints are most frequently submitted by patients suffering frompsychoses, in particular schizophrenia and personality disorders. A frequent motive of complaintsis inadequate information provided to patients, lack of confidence, limited mutual collaboration,reduced dignity and pathological uncritical acceptance.From an analysis of the complaints a useful critical view on the work of health professionals bypatients can be obtained and suggestions for improvement of the activities of health professionalsin psychiatric care.

Key words:
complaints of psychiatric patients, conflict situations, protective treatment, involuntaryhospitalization, personality disorders, pathological uncritical acceptance.


Autoři: P. Baudiš
Působiště autorů: Psychiatrické centrum, Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc., MRCP.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 339-342.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V článku autor podává přehled stížností na psychiatrickou péči došlých v letech1991–2001 Ministerstvu zdravotnictví ČR.Podle formálního a obsahového rozboru 163 stížností je nejčastějším důvodem ke stížnosti konfliktnísituace při omezení osobní svobody (ochranné léčení, nedobrovolná hospitalizace), kritikaposkytované péče (nesouhlas, neúčinnost, přístup zdravotníků, prostředí). Nejčastěji podávajístížnosti nemocní s psychózami, zvláště se schizofrenií a s poruchami osobnosti. Častým motivemstížností je malá informovanost nemocných, nedostatek důvěry, omezená vzájemná spolupráce,snižování důstojnosti a chorobná nekritičnost.Z rozboru stížností je možno získat užitečný kritický pohled na naši práci ze strany pacientůa poučení pro zlepšení činnosti zdravotníků v psychiatrické péči.

Klíčová slova:
stížnosti psychiatrických pacientů, konfliktní situace, ochranné léčení, nedobrovolnáhospitalizace, poruchy osobnosti, chorobná nekritičnost.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se