Katatýmne-imaginatívna psychoterapiaa umenie – hľadanie štruktúry


Catathyme-imaginative Psychotherapy and Art – Searching for the Structure

The first part of the article search for the parallels between psychotherapy working with imaginations(daydreams) – the method of Catathyme-imaginative psychotherapy and the process ofartistic creation. Subsequently considerations on the structure as an organizing principle both inpsychotherapy and in art are presented. The structural concept, often very loosely applied, isapproached from the point of view of psychotherapy, as well as structuralism.

Key words:
Catathyme-imaginative psychotherapy (Guided affective imagery by Leuner), language,art „languages“, semantic gesture, structure.


Autoři: E. D. Uhrová
Působiště autorů: Katedra psychológie FF UK, Bratislava, vedúci katedry doc. PhDr. I. Brezina, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 6, pp. 329-333.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
V prvej časti sa článok zaoberá hľadaním paralel medzi psychoterapiou pracujúcou s imagináciami(denným snom – metóda katatýmne imaginatívnej psychoterapie) a procesom umeleckejtvorby. V nadväznosti prezentuje úvahy o štruktúre ako organizujúcom princípe takv psychoterapii, ako aj v umení. Pojem štruktúry, ktorý je často veľmi voľne používaný, je nahliadanýz hľadiska psychoterapie, ako aj štrukturalizmu.

Klíčová slova:
katatýmne-imaginatívna psychoterapia, jazyk, „jazyky“ umenia, sémantické gesto,štruktúra.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se