Amisulprid - nové benzamidovéantipsychotikum II. generace


Amisulpride - a New Benzamide Antipsychotic of the Second Generation

The article reviews data about amisulpride, a new benzamide antipsychotic of the second genera-tion. Amisulpride is pharmacologically characterized by 1. selective high affinity to D2 and D3receptors, 2. higher binding activity to D3 /D2 in the limbic system in relation to striatal receptors,3. double dopamine blockade, e.g. in low doses a preferential blockade of presynaptic D3 /D2 , inhigher doses postsynaptic dopamine receptors. In doses of 50-300 mg it was significantly moresuccessful than placebo in schizophrenics with deficiency syndrome. Positive symptoms impro-ved minimally to the same degree with amisulprid as with haloperidol, flupenthixol and risperi-done. The safety profile of amisulpride is similar to that of risperidone, especially as toextrapyramidal and endocrinological side effects, and better than the safety profile of typicalantipsychotics.

Key words:
amisulpride, antipsychotics of the second generation, pharmacological profile, defici-ency schizophrenia, side-effects.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika MU, Fakultní nemocnice, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 411-415.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje údaje o amisulpridu, novém benzamidovém antipsychotiku druhé genera-ce. Amisulprid je farmakologicky charakterizován: 1. selektivní vysokou afinitou k D2 a D3 recep-torům, 2. vyšší vazebnou aktivitou k D3 /D2 v limbickém systému v relaci ke striatálnímreceptorům, 3. dvojí dopaminovou blokádou, tj. v malých dávkách preferenčně blokuje presynap-tické D3 /D2 , ve vyšších dávkách postsynaptické dopaminové receptory. V dávkách 50-300 mg bylsignifikantně úspěšnější než placebo u schizofreniků s deficitním syndromem. V ovlivnění pozitiv-ní symptomatologie byl amisulprid minimálně tak úspěšný jako srovnávané preparáty, tj. halope-ridol, flupenthixol a risperidon. Bezpečnostní profil amisulpridu je podobný risperidonu zvláštěz hlediska EPS a endokrinologických vedlejších účinků a lepší než standardních neuroleptik.

Klíčová slova:
amisulprid, antipsychotikum druhé generace, farmakologický profil, deficitní schi-zofrenie, vedlejší účinky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se