Amisulprid - nové benzamidovéantipsychotikum II. generace


Amisulpride - a New Benzamide Antipsychotic of the Second Generation

The article reviews data about amisulpride, a new benzamide antipsychotic of the second genera-tion. Amisulpride is pharmacologically characterized by 1. selective high affinity to D2 and D3receptors, 2. higher binding activity to D3 /D2 in the limbic system in relation to striatal receptors,3. double dopamine blockade, e.g. in low doses a preferential blockade of presynaptic D3 /D2 , inhigher doses postsynaptic dopamine receptors. In doses of 50-300 mg it was significantly moresuccessful than placebo in schizophrenics with deficiency syndrome. Positive symptoms impro-ved minimally to the same degree with amisulprid as with haloperidol, flupenthixol and risperi-done. The safety profile of amisulpride is similar to that of risperidone, especially as toextrapyramidal and endocrinological side effects, and better than the safety profile of typicalantipsychotics.

Key words:
amisulpride, antipsychotics of the second generation, pharmacological profile, defici-ency schizophrenia, side-effects.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika MU, Fakultní nemocnice, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 411-415.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce shrnuje údaje o amisulpridu, novém benzamidovém antipsychotiku druhé genera-ce. Amisulprid je farmakologicky charakterizován: 1. selektivní vysokou afinitou k D2 a D3 recep-torům, 2. vyšší vazebnou aktivitou k D3 /D2 v limbickém systému v relaci ke striatálnímreceptorům, 3. dvojí dopaminovou blokádou, tj. v malých dávkách preferenčně blokuje presynap-tické D3 /D2 , ve vyšších dávkách postsynaptické dopaminové receptory. V dávkách 50-300 mg bylsignifikantně úspěšnější než placebo u schizofreniků s deficitním syndromem. V ovlivnění pozitiv-ní symptomatologie byl amisulprid minimálně tak úspěšný jako srovnávané preparáty, tj. halope-ridol, flupenthixol a risperidon. Bezpečnostní profil amisulpridu je podobný risperidonu zvláštěz hlediska EPS a endokrinologických vedlejších účinků a lepší než standardních neuroleptik.

Klíčová slova:
amisulprid, antipsychotikum druhé generace, farmakologický profil, deficitní schi-zofrenie, vedlejší účinky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se