Motivační terapie u poruch příjmu potravy


Motivation Therapy in Eating Disorders

The concept of motivation therapy originates from alcohol dependence treatment. Motivation isconsidered to be a personality trait or of characteristic state. Patients with eating disordersoffend treatment with a certain amount of motivation. Those who fail or refuse or do not complywith treatment are often said not to have been „sufficiently motivated“. Lack of motivation hasbeen frequently explained as a strong defense mechanism inherent to eating disorders and toalcohol and drug addicts. Refusal to accept reality is a substantial obstacle to recovery. Over thepast 30 years there has been a shift in thinking about the motivation, its natural development andpossibilities of therapeutic changes of motivation. The article describes the concept of motivatio-nal therapy development, comparing this approach to other therapeutic approaches and descri-bes the clinical use of the method.Key words: motivation therapy,

Key words:
motivation therapy, eating disorders, stages of motivation for treatment.


Autoři: H. Papežová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 397-401.
Kategorie: Články

Souhrn

Koncepce motivační terapie vychází z léčby závislosti na alkoholu. Motivace je považová-na za charakteristiku pacientova osobnostního „rysu nebo stavu“. Pacientky s poruchami příjmupotravy docházejí k léčbě s různou mírou motivace. Ty, které v léčbě selhávají, léčbu odmítajínebo v léčbě nespolupracují, jsou označovány za nedostatečně motivované. Často je nedostatekmotivace vysvětlován jako silný obranný mechanismus pro poruchy příjmu potravy typický, stej-ně jako u závislostí na alkoholu či drogách. Odmítání přijmout realitu bývá podstatnou překáž-kou uzdravení. Posledních 30 let dochází k vývoji pohledu na motivaci, její přirozený vývoji možnost jejího terapeutického ovlivnění. Článek se zabývá vývojem koncepce motivační terapie,srovnáním s ostatními terapeutickými přístupy a možnostmi klinického využití této metody.

Klíčová slova:
motivační terapie, poruchy příjmu potravy, stadia motivace k léčbě.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se