Prevalence kouření v souboru pacientůs 1. epizodou schizofrenie


Prevalence of Smoking in a Group of Patients with the First Episode ofSchizophrenia

Previously published studies reported an increased prevalence of smoking among patients withchronic schizophrenia. It has been suggested that smoking may be affected by antipsychotictreatment. Therefore, it can be expected that there is no such an effect of antipsychotics onsmoking in first-episode schizophrenics. We hypothesized that prevalence of smoking amongpatients with first-episode schizophrenia is not different from the prevalence in the generalpopulation of the Czech Republic. The study subjects were first-episode schizophrenic admittedto the Prague Psychiatric Centre during the period from January 1997 to August 1999. Inclusioncriteria were ICD-10 diagnosis of schizophrenia or an acute psychotic disorder with symptoms ofschizophrenia, and treatment with antipsychotics for less than 30 days. The subjects were assig-ned into the following groups according their status at the time of admission: smokers, non-smo-kers, treated with antipsychotics, and drug-naive. Subjects in the control group were respondentsfrom the 1996 survey (data provided by the Institute of Health Information and Statistics). Fis-her’s exact test was used for analyses. We found a significantly higher prevalence of smoking inmale study subjects, as compared to the control group (p=0.00172). No statistically significantdifference was detected between female study subjects and controls. Possible effects of smokingin schizophrenia are discussed.

Key words:
smoking, schizophrenia, nicotine addiction.


Autoři: I. Vaňurová
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Hóschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 402-405.
Kategorie: Články

Souhrn

Dosavadní studie zvýšené prevalence kouření u pacientů-schizofreniků se týkaly pa-cientů s chronickou schizofrenií, u kterých se předpokládá výrazné ovlivnění kouření užívánímneuroleptik. Vliv neuroleptik lze ovšem vyloučit u pacientů s první epizodou schizofrenie, kteřínebyli před jejím začátkem léčeni. Hlavní hypotézou studie bylo tedy prokázat, že u pacientů s 1.epizodou schizofrenie je prevalence kouření stejná jako v průměrné populaci ČR. Soubor pa-cientů byl vytvořen z pacientů s 1. epizodou schizofrenie, kteří byli přijati k hospitalizaci doPsychiatrického centra Praha v období od ledna 1997 do srpna 1999. Pacienti splňovali dia-gnostická kritéria pro F20.0 nebo F23.1 a neuroleptika užívali méně než 30 dní. Pacienti bylirozděleni do několika skupin podle toho, zda v době přijetí k hospitalizaci kouřili nebo nekouřilia zda brali léky nebo ne. Jako srovnávací soubor byl použit soubor respondentů z roku 1996 vestejných věkových skupinách (údaje poskytl ÚZIS). Získaná data byla zpracována Fisherovýmexaktním testem. Statisticky signifikantně vyšší prevalence kouření byla nalezena u pacientů -mužů (p=0,00172), v souboru pacientek-žen není rozdíl oproti srovnávacímu souboru statistickysignifikantní. Závěrem jsou diskutovány možnosti ovlivnění kouření u schizofreniků.

Klíčová slova:
kouření, schizofrenie, závislost na nikotinu.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se