Sulpirid - nový pohled na starý lék


Sulpiride - New Aspect of Drug

This article deals with sulpiride, a representative of benzamides. This drug became availablebefore new atypical antipsychotics (= antipsychotics of the second generation) but meets allpharmacological and clinical criteria of „atypicality“. Its advantage is a low price and long-termexperience with its application, the disadvantage a relative lack of specially aimed studies withnew atypical antipsychotics.

Key words:
sulpiride, atypical antipsychotic, negative symptoms, depression, extrapyramidalsymptoms, hyperprolactinaemia.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika MU, Fakultní nemocnice, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 416-419.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení se zabývá sulpiridem, zástupcem benzamidů. Tento lék byl v klinické praxi ještěpřed příchodem novějších atypických antipsychotik (antipsychotik druhé generace), avšak splňu-je farmakologická i klinická kritéria „atypičnosti“. Jeho výhodou je relativně nízká cena a dlou-holeté zkušenosti s tímto preparátem, nevýhodou je relativní nedostatek cílených studií vesrovnání s novějšími atypickými antipsychotiky.

Klíčová slova:
sulpirid, atypická antipsychotika, negativní symptomy, deprese, extrapyramidovépříznaky, hyperprolaktinémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se