Sulpirid - nový pohled na starý lék


Sulpiride - New Aspect of Drug

This article deals with sulpiride, a representative of benzamides. This drug became availablebefore new atypical antipsychotics (= antipsychotics of the second generation) but meets allpharmacological and clinical criteria of „atypicality“. Its advantage is a low price and long-termexperience with its application, the disadvantage a relative lack of specially aimed studies withnew atypical antipsychotics.

Key words:
sulpiride, atypical antipsychotic, negative symptoms, depression, extrapyramidalsymptoms, hyperprolactinaemia.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika MU, Fakultní nemocnice, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 8, pp. 416-419.
Kategorie: Články

Souhrn

Sdělení se zabývá sulpiridem, zástupcem benzamidů. Tento lék byl v klinické praxi ještěpřed příchodem novějších atypických antipsychotik (antipsychotik druhé generace), avšak splňu-je farmakologická i klinická kritéria „atypičnosti“. Jeho výhodou je relativně nízká cena a dlou-holeté zkušenosti s tímto preparátem, nevýhodou je relativní nedostatek cílených studií vesrovnání s novějšími atypickými antipsychotiky.

Klíčová slova:
sulpirid, atypická antipsychotika, negativní symptomy, deprese, extrapyramidovépříznaky, hyperprolaktinémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se