Pseudohermaphroditismus masculinus -sexuální vývoj a pohlavní život


Pseudohermaphroditismus Masculinus - SexualDevelopment and Sex Life

The course of psychosexual development and sex life of 5 patients with male pseudohermaphrodi-tism - androgen-sensitive form, was examined using a structured interview and three tests: MF(Masculinity and Feminity), SFW (Sexual Function of Women) and SAI (Sexual Arousability In-ventory). Their age during sexuological examination ranged between 23 and 33 years, the averageage was 27.2 years. In all examined persons exstirpation of dysgenetic gonads was carried outbetween the 2 nd and 11 th year of life and in 3 women clitoridectomy with neoplasty of the labiaminora was performed between the 4 th and 13 th year of age. In 4 patients the plastic operation ofthe vagina was performed between 18 th and 20 th year. In all patients sequential substitutiontherapy with steroid hormones was administered. All 5 patients had experience with heterosexualcoital activity. The values of the SFW Questionnaire were within normal limits and all examinedwomen had regular orgasm during sexual intercourse.

Key words:
male pseudohermaphroditism, psychosexual development, sex life.


Autoři: jun. J. Raboch;  J. Hořejší;  J. Raboch
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 192-194.
Kategorie: Články

Souhrn

Pomocí strukturovaného interview a dotazníků maskulinity a femininity MF, testu SFŽ(Sexuální funkce ženy) a inventáře vzrušivých podnětů IVP byl vyšetřen průběh psychosexuální-ho vývoje a pohlavního života pěti pacientek s diagnózou androgensenzitivní forma pseudoher-maphroditismus masculinus. Jejich věk při sexuologickém vyšetření se pohyboval mezi 23 až 33léty, průměrný věk byl 27,2 roku. U všech vyšetřených byla provedena mezi 2. až 11. rokemexstirpace dysgenetických gonád, u tří žen mezi 4. až 13. rokem klitoridektomie s neoplastikoumalých stydkých pysků. Plastika pochvy u čtyřech postižených byla uskutečněna mezi 18. až 20.rokem. U všech pacientek byla prováděna sekvenční substituční léčba pohlavními hormony.Všech pět pacientek mělo zkušenosti s koitální aktivitou heterosexuálního rázu. Hodnoty dotazní-ku SFŽ se pohybovaly v rámci normálu a všechny vyšetřené dosahovaly v průběhu koitu pravidel-ně orgazmu.

Klíčová slova:
pseudohermaphroditismus masculinus, psychosexuální vývoj, pohlavní život.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se