Extractum ginkgo biloba (Egb 761) a jeho místov terapii organických psychických poruch


Extractum Ginkgo Biloba (Egb 761) and its Place in theTreatment of Organic Mental Disorders

Extractum ginkgo biloba (Egb 761) is a selective extract from the leaves of the Ginkgo biloba treethis extract contains a number of substances which interfere in a favourable way with pathogene-tic chains of many organic cerebral disorders, manifested clinically as dementia. Egb 761 has e.g.a scavenger effect on free oxygen radicals, an effect on inhibition of thrombocyte aggregatingfactors (PAF), an inhibitory effect on ionotropic receptors of excitatory amino acids of the NMDAtype and other effects. The preparation is one of the nootropic substances. Egb 761 is a selectiveextract from which undesirable constitunets are eliminated, such as allergens. It is a well tolera-ted preparation. In psychiatric practice it is used in particular in the treatment of dementia, i.e.primarily degenerative dementia (Alzheimer’s disease and others) as well as vascular and someother symptomatic dementias.

Key words:
extractum ginkgo biloba, Egb 761, dementia, nootropic pharmaceuticals.


Autoři: R. Jirák;  A. Howardová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 217-219.
Kategorie: Články

Souhrn

Extractum ginkgo biloba (Egb 761) je selektivní extrakt z listů stromu jinanu dvojlaločné-ho. Tento extrakt obsahuje řadu látek, které příznivě zasahují do patogenetických řetězců mnohaorganických mozkových poruch, projevujících se klinicky jako demence. Egb 761 má napříkladscavenger efekt na volné kyslíkové radikály, efekt na inhibici faktoru agregujícího trombocyty(PAF), inhibiční efekt na ionotropní receptory excitačních aminokyselin typu NMDA a další efek-ty. Přípravek náleží mezi nootropní farmaka. Egb 761 je selektivní extrakt, z něhož jsou odstraně-ny nežádoucí složky, např. alergeny. Je to přípravek velmi dobře tolerovaný. V psychiatricképraxi je užíván zejména pro léčbu demencí, a to jak primárně degenerativních (Alzheimerovachoroba a další), tak i vaskulárních a některých dalších symptomatických demencí.

Klíčová slova:
extraktum ginkgo biloba, Egb 761, demence, nootropní farmaka.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se