Mohou antidepresiva typu SSRI měnit rysosobnosti?


Can Antidepressants of the SSRI Type Change the Normal Personality Type?

Sixty-two patients were treated in the out-patient department because of depressive disorder,panic anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder and post-traumatic stress disorder withSSRI for a period longer than 18 months. Eight women of this group mentioned spontaneouslythat from young age they cried during moving scenes in the theatre, cinema or on television. Thisdisappeared during long-term administration of SSRI.This vegetatively manifested disorder (VPE) can be considered a normal personality trait. Phar-macological manipulation with serotonin transmission led to a loss of this personality trait - atleast temporarily. This clinical observation stimulated reflections on the participation of genesregulating serotonin neurotransmission in the shaping of personality traits.

Key words:
SSRI, personality traits, crying.


Autoři: O. Vinař
Působiště autorů: Společná laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 0.
Kategorie: Články

Souhrn

62 nemocných bylo léčeno ambulantně pro depresivní poruchu, panickou úzkostnouporuchu, obsedantně-kompulzivní poruchu a posttraumatickou stresovou poruchu SSRI po delšídobu než 18 měsíců. Osm žen z tohoto souboru se spontánně zmínilo o tom, že od malička plakalopři dojemných scénách v divadle, v kině nebo při sledování televize. Tato jejich vlastnost vymize-la během dlouhodobého podávání SSRI.Tuto vegetativně projevovanou emocionalitu (VPE) lze pokládat za normální rys osobnosti.Farmakologický zásah do serotoninové neurotransmise vedl ke ztrátě tohoto osobnostního rysu -aspoň dočasně. Toto klinické pozorování je podnětem k úvaze o účasti genů regulujících serotoni-novou neurotransmisi na utváření osobnostních typů.

Klíčová slova:
SSRI, rys osobnosti, pláč.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se