Disociativní poruchy v prožívání dětí


Dissociative Disorders as Experiences by Children

The article deals with problems of dissociative processes in child age. Attention is devoted todissociation as a pathological phenomen on of children’s experience which is a part of a defensivereaction a traumatic situation. Such a traumatisation for a child is a hostile directive manipulati-on of one of the parents against the other one, which is spontaneously accepted by the child as anobject of emotional consonance and identification. It mostly occurs in divorce and after divorcesituations, as demonstrated by the presented case-histories. The author tries to describe thesymptoms of dissociation of the experience of these children and possibilities of gaining controlover those situations by psychotherapy.

Key words:
splitting (dissociation), splitting as a mechanism activated by a psychic trauma, trau-


Autoři: J. Kotasová
Působiště autorů: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 4, pp. 210-216.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek se zabývá problematikou disociativních procesů v dětském věku. Pozornost jezaměřena na štěpení jako patologický jev prožívání dítěte, který je součástí obranné reakce natraumatizující situaci. Takovou traumatizaci pro dítě představuje hostilně direktivní manipulacejednoho z rodičů proti druhému rodiči, který je dítětem spontánně přijímán jako objekt emocio-nální konsonance a identifikace. Nejčastěji k ní dochází v rozvodových a porozvodových situa-cích, jak ukazuje uvedená kazuistika.Autorka se snaží postihnout symptomatiku disociací narušeného prožívání těchto dětí a takémožnosti zvládání těchto stavů psychoterapeutickým přístupem.

Klíčová slova:
rozštěp (synonymum štěpení, disociace), rozštěp jako mechanismus aktivovaný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se