Rozdíly v manželské spokojenosti mužu a žen


Differences in Marital Satisfaction of Men and Women

This study examined the differences in marital satisfaction and marital adjustment of men andwomen. The research sample consisted of 58 married couples; 32 couples were clients of familycounselling offices, 26 couples had never sought any counselling. Marital satisfaction was foundto be greater in men than in women in the clients™ group. Marital adjustment was also higher inmen, especially in these factors: affectionate intimacy and sexual adjustment. There were nosignificant differences in marital satisfaction and marital adjustment in the control group be-tween males and females. Nevertheless people with some religious belief were more satisfied inmarriage than partners without any religious belief.

Key words:
marital satisfaction, marital adjustment, religious belief.


Autoři: P. Chronc;  A. Plháková *
Působiště autorů: Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Vyikov, vedoucí Mgr. V. KoeárováKatedra psychologie FF UP, Olomouc, vedoucí doc. PhDr. V. Oehan *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 1, pp. 12-16.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naií práce bylo zjistit, zda mezi muži a ženami existují rozdíly v manželské spoko-jenosti a v poizpusobení manželskému soužití. Výzkumu se zúeastnilo 58 manželských páru,z nichž 32 bylo klienty rodinných poraden. Zbývajících 26 dvojic poradenské služby nikdy nevy-hledalo. Ukázalo se, že v souboru klientu jsou muži v manželství spokojenijií než ženy, a že jsoupartnerským vztahum lépe poizpusobeni, a to zejména ve faktorech emocionálních a sexuálníchvztahu. Mezi manželskou spokojeností a skóre manželského poizpusobení existuje vysoká a statis-ticky významná korelace. V kontrolním souboru 26 dvojic se neobjevily žádné signifikantní rozdí-ly v manželské spokojenosti a manželském poizpusobení mužu a žen. Ukázalo se viak, že osoby,které se hlásí k náboženskému poesvideení, jsou v manželství spokojenijií než nevioící.

Klíčová slova:
manželská spokojenost, manželské poizpusobení, náboženské poesvideení.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se