Které neuroleptikum je nejdražií?


Which Neuroleptic Drug is the Most Expensive?

Permanent increase of total costs including cost of pharmacotherapy due to increasing prices ofdrugs represents one of the most important problems in the Czech health care system since 1989.Administrative regulations of the costs are little effective and prevent patients from access tomodern drugs. Schizophrenia is —the most expensivein mental disorder and regulations of the costaffect atypical antipsychotic drugs most of all. At the same time results of foreign pharmacoeco-nomic studies suggest that the treatment of schizophrenia with clozapine, olanzapine or risperi-done may lead to savings in direct and indirects costs compared with therapy with the standardneuroleptic drugs. This finding has been proved in patients with long-term hospitalizations so faronly in a Czech study. —The most expensiveia neuroleptic drug is not the one with the highest pricebut the drug which extends periods of hospitalizations and working disability and increasesconsumption of health care.

Key words:
pharmacoeconomics, schizophrenia, clozapine, olanzapine, risperidone.


Autoři: L. Hosák
Působiště autorů: Psychiatrická klinika UK, Praha, Lékaoská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, poednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 1, pp. 25-29.
Kategorie: Články

Souhrn

Jedním ze základních problému eeského zdravotnictví od roku 1989 je stálý nárust celko-vých nákladu, veetni nákladu na farmakoterapii, z duvodu rostoucích cen léeiv. Jejich adminis-trativní regulace se ukazuje jako málo úeinná a navíc brání poístupu nemocných k modernímpreparátum. V psychiatrii je —nejnákladnijiíi? nemocí schizofrenie a regulace nákladu postihujezejména atypická antipsychotika. Poitom výsledky zahranieních farmakoekonomických studiíukazují, že léeba schizofrenie klozapinem, olanzapinem nebo risperidonem muže poinést úsporyv oblasti poímých i nepoímých nákladu oproti terapii standardními neuroleptiky. U dlouhodobihospitalizovaných nemocných tento nález potvrzuje i zatím jediná eeská studie. —Nejdražiíiv neu-roleptikum není to, které má nejvyiií pooizovací cenu, ale ten lék, který prodlužuje dobu hospita-lizace a pracovní neschopnosti a zvyiuje celkovou spotoebu zdravotnických služeb.

Klíčová slova:
farmakoekonomika, schizofrenie, klozapin, olanzapin, risperidon.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se