Indikace léeby antidepresivy u závislostína alkoholu a jiných návykových látkách


Antidepressants in the Treatment of Alcohol and Drug Dependence

This article deals with possibilities and boundaries of treatment of addictive disorders (i.e. alco-holism and drug addiction) with antidepressants; it is a survey of current psychiatric literatureon this subject.Antidepressants are not drugs of choice in the case of pure alcohol or drug dependence, butco-existence of alcohol dependence or drug addiction with affective disorder is an indication fortreatment by antidepressants. We should prefer selective serotonin reuptake inhibitors to tricyc-lic antidepressants because of minimal risk in case of relapse of alcoholism with alcohol drinking.Treatment of the —withdrawal depressionia with antidepressants is discussed. Direct influence ofthe selective serotonin reuptake inhibitors to alcohol intake is also discussed. It is now a topic ofmuch researches. Long-term treatment by antidepressants or thymoprophylactics is usefull onlyin cases of primary affective disorders.

Key words:
affective disorders, alcoholism, antidepressants, depression, selective serotonin reup-take inhibitors, tricyclic antidepressant, substance abuse dependence.


Autoři: J. Pokora
Působiště autorů: Psychiatrická léeebna v Brni-Eernovicích, oeditel prim. MUDr. J. Pejchl
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 1, pp. 20-24.
Kategorie: Články

Souhrn

Poedložené sdilení pojednává formou poehledu tuzemské i zahraniení literatury o mož-nostech a mezích léeby antidepresivy u diagnostického okruhu závislostí na návykových látkáchs poípadnou poidruženou afektivní poruchou.Z poehledu vyplývá, že antidepresiva nejsou u eistých závislostí na alkoholu ei jiných návykovýchlátkách lékem volby. Jsou viak plni indikována v poípadi koexistence afektivní poruchy a látko-vé závislosti. V tichto poípadech dáváme poednost inhibitorum zpitného vychytávání serotoninupoed klasickými tricyklickými antidepresivy nejen pro minimální vedlejií úeinky, ale poedeviímpro bezpeenost v poípadi poepití alkoholem. Ordinace antidepresiv u poechodných depresivníchstavu provázejících odnití návykové látky je vicí individuálního zhodnocení situace u toho které-ho pacienta a je poedmitem diskuse. Otázka poímého vlivu inhibitoru zpitného vychytávání sero-toninu na snížení konzumu alkoholu je dosud poedmitem výzkumu. Dlouhodobá léebaantidepresivy ei tymoprofylaktiky je indikována pouze u primárních afektivních poruch.

Klíčová slova:
afektivní poruchy, alkoholismus, antidepresiva, deprese, selektivní inhibitory zpit-ného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva, závislost na návykových látkách.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se