MUDr. Igor Páv 17. 9. 1962–20. 11. 2015


Autoři: M. Bátovský
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 570
Kategorie: Osobní zprávy

So žiaľom v srdci sme prijali správu, že dňa 20. 11. 2015 nás opustil vážený a vzácny kolega MU Dr. Igor Páv.


Narodil sa 17. 9. 1962 v Bojniciach. Základnú školu s jazykom anglickým absolvoval roku 1978 v Bratislave, kde ukončil aj gymnaziálne štúdia a roku 1982 zmaturoval. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave skončil roku 1988 s prospechom „výborne“ na všetkých štátniciach a s Cenou rektora Univerzity Komenského za vynikajúce študijné výsledky, ako aj za vedeckovýskumnú a odbornú činnosť počas štúdia. Po promócii nastúpil najprv na urologické oddelenie do Nových Zámkov, odkiaľ prešiel na IV. internú kliniku LF UK v Bratislave, kde sa počas nasledujúcich deviatich rokov naplno rozvinula jeho orientácia na gastroenterológiu. Začal sa venovať endoskopickým a ultrasonografickým vyšetreniam. Atestáciu I. stupňa z internej medicíny absolvoval roku 1982 a o šesť rokov na to zložil atestáciu z gastroenterológie.

Na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB sa od roku 2002 venoval nielen lôžkovým pacientom, ale viedol aj veľkú gastroenterologickú ambulanciu, pričom svoje odborné záujmy sústreďoval predovšetkým na problematiku nešpecifických črevných zápalov (IBD). Na klinike viedol Centrum biologickej liečby týchto pacientov, pričom patril medzi priekopníkov bio­logickej liečby na Slovensku. Bol aktívnym členom pracovnej skupiny pre IBD pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Ďalšie slovenské prvenstvo mu patrí v zavedení kapsulovej enteroskopie, pričom neúnavne presadzoval uplatnenie tejto náročnej metodiky v našich podmienkach. Postgraduálny kurz v kapsulovej endoskopii absolvoval už roku 2005. Jeho profesionálny záujem bol však oveľa širší a zahŕňal celú oblasť gastroenterológie s presahom do hepatológie a internej medicíny. Okrem toho bol výborný a skúsený gastrointestinálny endoskopista.

Bol celoživotný študent, na kliniku prinášal nové referencie a poznatky z odborných článkov a konferencií z domova i zo sveta. Rád sa podieľal o svoje vedomosti v hodnotných a vášnivých diskusiách, ktoré viedol s kolegami na pracovisku. Veľa publikoval v domácej i zahraničnej literatúre a ešte viac prednášal na lekárskych gastroenterologických podujatiach. Taktiež na neho nikdy nezabudnú endoskopické a IBD sestry, ktoré trpezlivo školil v odborných kurzoch.

Obľuboval históriu, dejiny, umenie a prírodu, pri čom mal o každom z týchto oborov neuveriteľne široké poznatky, ktorými prekvapoval svoje okolie. Vo všeobecnosti sa hovorí, že každý človek je nahraditeľný, čo však o našom váženom a vzácnom kolegovi MU Dr. Igorovi Pávovi rozhodne neplatí. Strácame v ňom veľmi cenného odborníka s mimoriadne inovatívnym a priekopníckym charakterom, ktorý stihol zanechať širokú brázdu v slovenskej gastroenterológii. Igor, budeš nám veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Za všetkých kolegov a spolupracovníkov s úctou

doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc., mim. prof.

prednosta Gastroenterologickej kliniky SZU a UNB


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se