Česká gastroenterologie opět uspěla v soutěži Dr. Bares Award


Autoři: J. Cyrany
Působiště autorů: II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 572
Kategorie: Zprávy z akcí

Když v roce 1993 poprvé vyhlásila farmaceutická firma PRO.MED.CS Praha, a.s., soutěž o nejlepší vědeckou práci z oboru gastroenterologie, myslím, že nikdo netušil, jakých rozměrů a významu tato soutěž mezi gastroenterology a hepatology dosáhne. Bylo logickým krokem, že v roce 2005 byla soutěž na památku zakladatele firmy a velkého příznivce hepatologie a gastroenterologie, pana dr. Barese, pojmenována jeho jménem – Dr. Bares Award.

V letošním roce tak byly originální práce z oblasti hepatogastroenterologie publikované v letech 2013–2014 v recenzovaných časopisech hodnoceny nejprve na národní úrovni a tři nejlepší práce pak postoupily do kola mezinárodního. V mezinárodním kole byly práce hodnoceny podle tří zásadních kritérií, a to podle originality tématu, praktického klinického dopadu a přínosu získaných výsledků pro lékařství a dále podle úrovně časopisu, ve kterém byl článek zveřejněn. Sedmičlenná mezinárodní komise, jejímiž členy byli přední odborníci z Polska, ČR, Slovenska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Uzbekistánu, provedla hodnocení v souladu s předem schváleným systémem bodového anonymního hodnocení. Členové komise před začátkem vlastního jednání zvolili tajným hlasováním předsedkyni komise, prof. dr. Majevskou z Ruska. Členy komise byli prof. Regula z Polska, doc. Skladaný ze Slovenska, prof. Silivončik z Běloruska, prof. Stěpanov z Ukrajiny, prof. Zujeva z Uzbekistánu a prof. Dítě z ČR.

Hodnoceno bylo 21 originálních vědeckých prací, u nichž prvním autorem byl vždy řešitel ze státu, který práci předložil. Je třeba zdůraznit, že i v tomto roce byla naprostá většina předložených originálních prací vysoké kvality, kdy lze jednotlivé metodiky zpracování, statistické hodnocení, a tím i dosažené výsledky označit za vynikající.

Mezinárodní hodnoticí komise v tajném hlasování vybrala tři nejlepší práce, které budou oficiálně oznámeny a ceny vítězům předány v době konání International Symposium of Gastroenterology v Petrohradě v roce 2016. Jestliže byl některý z členů komise sám autorem nebo spoluautorem hodnocené publikace, pak na základě konsenzu členů hodnoticí komise tento člen komise nehlasoval.

První místo v soutěži získala publikace polských autorů E. Wunsch et al za publikaci uveřejněnou v časopise Hepatology „Prospective evaluation of ursodeoxycholic acid withdrawal in patients with primary sclerosing cholangitis“. Na druhém místě se umístila publikace ruských autorů A. Komova et al „Prevalence of liver disease in Russia’s largest city: population-based study“ uveřejněná v impaktovaném časopise American Journal of Clinical Medicine Research. Česká gastroenterologie se neztratila a v soutěži Dr. Bares Award získala skvělé třetí místo za publikaci hradeckých autorů D. Kohoutové et al „Escherichia coli strains of phylogenetic group B2 and D and bacteriocin production are associated with advanced colorectal neoplasia“, která byla publikována v časopise BMC Infectious Diseases. Tato práce zaujala porotu aktuální tematikou a tím, že autoři při řešení tématu prokázali zvládnutí vysoce náročných metod.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

člen mezinárodní hodnoticí komise

Dr. Bares Award 2015


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×