Autodidaktický test: gastrointestinální onkologie a dětská gastroenterologie a hepatologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 587
Kategorie: Autodidaktický test

1. Náklady na léčbu jednoho pa­cienta v 2. linii léčby afliberceptem v kombinaci s FOLFIRI jsou oproti léčbě bevacizumabem v kombinaci s FOLFIRI:

a) přibližně stejné

b) nižší o 100– 150 eur

c) nižší o 400– 450 eur

d) vyšší o 800– 850 eur

2. Jaké procento cílové populace pozitivně zareagovalo na první dopis zaslaný v rámci adresného zvaní na screen­ing kolorektálního karcinomu:

a) méně než 5 %

b) 5– 10 %

c) 10– 15 %

d) 15– 20 %

3. Jak se změnila účast cílové populace na programu screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2014 v porovnání s rokem 2013?

a) snížila se

b) byla přibližně stejná

c) navýšila se o 3– 5 %

d) navýšila se o 6– 9 %

4. Senzitivita molekulárně spektro­skopické analýzy krevní plazmy u pa­­cientů s karcinomem pankreatu je:

a) 80– 84 %

b) 85– 90 %

c) 91– 95 %

d) 96– 100 %

5. V případě pa­cientů s adenokarcinomem pankreatu:

a) je častá pozdní dia­gnóza

b) lze provést resekci u přibližně 20 % pa­cientů

c) je medián přežití 15– 21 měsíců

d) platí všechny uvedené varianty

6. Lékem první volby při navození remise u Crohnovy nemoci u dětí je:

a) azatioprin

b) kortikosteroidy

c) exkluzivní enterální výživa (EEV)

d) antibio­tika

7. EEV je efektivní zejména v terapii:

a) Crohnovy nemoci

b) ulcerózní kolitidy

c) Crohnovy nemoci i ulcerózní kolitidy

d) indeterminované kolitidy

8. Nejvhodnější způsob podání EEV je:

a) cestou NGS

b) popíjení tzv. sipping

c) cestou NJS

d) všechny z uvedených jsou možné

9. U dětí s časným nástupem IBD-like symp­tomů je potřebné vyloučit:

a) mutaci genu pro IL-10

b) mutaci genu NOD2

c) žádná z odpovědí není správná

d) A + B je správně

10. Incidence progresivní familiární intrahepatální cholestázy (PFIC) se pohybuje kolem:

a) 1 : 25 000– 50 000

b) 1 : 50 000– 100 000

c) 1 : 100 000– 150 000

d) 1 : 150 000– 200 000

Odpovědi na otázky vyplňte po přihlášení na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Jeden vylosovaný výherce získá za správně vyplněný test finanční odměnu ve výši 1 000 Kč.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se