Dětská gastroenterologie a hepatologie


Autoři: K. Mitrová
Působiště autorů: Oddělení dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 501
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

řadě z Vás jistě neuniklo, že se v časopisu Gastroenterologie a hepatologie začínají sporadicky objevovat i práce z dětské gastroenterologie. Tento v současnosti velice dynamický obor medicíny se v posledních letech podstatně mění s ohledem na významný progres v oblasti dia­gnostiky i farmakoterapie řady nemocí a v péči o dětského pa­cienta vyžaduje často multioborovou spolupráci. Narušení období dětského věku, tak kritického z pohledu optimálního vývoje mladého jedince, může negativně ovlivnit jeho život i prognózu v dlouhodobém měřítku.

K jedné z nejpopulárnějších oblastí dětské gastroenterologie patří nepochybně problematika IBD. Podobně jako v případě jiných nemocí se i zde postupy u dětských a dospělých pa­cientů mohou lišit. Na možnost využití exkluzivní enterální výživy v indukční terapii Crohnovy nemoci upozorňuje práce dr. Karáskové. V pediatrii je tato léčebná modalita s velkou oblibou využívána zejména pro minimum nežádoucích účinků a její pozitivní vliv na slizniční hojení a nutriční stav pa­cienta. Nesmírně zajímavou kazuistiku pa­cientky s časným nástupem IBD-like symp­tomů nereagujících na konvenční terapii popisují slovenští kolegové. U pa­cientky byla následně potvrzena mutace v genu pro receptor IL-10, což významným způsobem mění pohled na jedinou efektivní léčbu pa­cienta i na jeho prognózu.

Neméně zajímavou je jistě i část věnovaná dětské hepatologii. Problematikou transplantace jater se zabývá práce dr. Kosnáčové, která prezentuje výsledky a současný stav péče o děti vyžadující transplantaci jater na Slovensku. Velice precizní práce dr. Kotalové přináší souborná data dětí s progresivní familiární intrahepatální cho­lestázou 2. typu dia­gnostikovaných v ČR v letech 2005– 2015, a to vč. výsledků jejich molekulárně genetických analýz, kterými bylo nalezeno sedm nových mutací v genu ABCB11. Na význam molekulárně genetického vyšetření u dětí s chronickou pankreatitidou pak upozorňuje práce dr. Hegyi.

Pevně věřím, že s blížícím se koncem roku Vám pediatričtí kolegové ve znamení hesla „nejlepší nakonec“ dokážou nabídnout kvalitní a zajímavé čtení. A nakonec ještě jedno pediatrické „tajemství“ –  narozdíl od většiny z Vás máme pro naše pa­cienty při selhání veškeré léčby v záloze ještě jednu velkou naději –  a to předání pa­cienta do péče gastroenterologa pro dospělé...

S přáním příjemného čtení a klidných svátků


MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

koeditorka sekce dětská gastroenterologie a hepatologie

katarina.mitrova@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se