Dětská gastroenterologie a hepatologie


Autoři: K. Mitrová
Působiště autorů: Oddělení dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 501
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

řadě z Vás jistě neuniklo, že se v časopisu Gastroenterologie a hepatologie začínají sporadicky objevovat i práce z dětské gastroenterologie. Tento v současnosti velice dynamický obor medicíny se v posledních letech podstatně mění s ohledem na významný progres v oblasti dia­gnostiky i farmakoterapie řady nemocí a v péči o dětského pa­cienta vyžaduje často multioborovou spolupráci. Narušení období dětského věku, tak kritického z pohledu optimálního vývoje mladého jedince, může negativně ovlivnit jeho život i prognózu v dlouhodobém měřítku.

K jedné z nejpopulárnějších oblastí dětské gastroenterologie patří nepochybně problematika IBD. Podobně jako v případě jiných nemocí se i zde postupy u dětských a dospělých pa­cientů mohou lišit. Na možnost využití exkluzivní enterální výživy v indukční terapii Crohnovy nemoci upozorňuje práce dr. Karáskové. V pediatrii je tato léčebná modalita s velkou oblibou využívána zejména pro minimum nežádoucích účinků a její pozitivní vliv na slizniční hojení a nutriční stav pa­cienta. Nesmírně zajímavou kazuistiku pa­cientky s časným nástupem IBD-like symp­tomů nereagujících na konvenční terapii popisují slovenští kolegové. U pa­cientky byla následně potvrzena mutace v genu pro receptor IL-10, což významným způsobem mění pohled na jedinou efektivní léčbu pa­cienta i na jeho prognózu.

Neméně zajímavou je jistě i část věnovaná dětské hepatologii. Problematikou transplantace jater se zabývá práce dr. Kosnáčové, která prezentuje výsledky a současný stav péče o děti vyžadující transplantaci jater na Slovensku. Velice precizní práce dr. Kotalové přináší souborná data dětí s progresivní familiární intrahepatální cho­lestázou 2. typu dia­gnostikovaných v ČR v letech 2005– 2015, a to vč. výsledků jejich molekulárně genetických analýz, kterými bylo nalezeno sedm nových mutací v genu ABCB11. Na význam molekulárně genetického vyšetření u dětí s chronickou pankreatitidou pak upozorňuje práce dr. Hegyi.

Pevně věřím, že s blížícím se koncem roku Vám pediatričtí kolegové ve znamení hesla „nejlepší nakonec“ dokážou nabídnout kvalitní a zajímavé čtení. A nakonec ještě jedno pediatrické „tajemství“ –  narozdíl od většiny z Vás máme pro naše pa­cienty při selhání veškeré léčby v záloze ještě jednu velkou naději –  a to předání pa­cienta do péče gastroenterologa pro dospělé...

S přáním příjemného čtení a klidných svátků


MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

koeditorka sekce dětská gastroenterologie a hepatologie

katarina.mitrova@gmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více