33rd Czech and Slovak Gastroenterology Congres­s, 12th– 14th November 2015


Autoři: J. Cyrany
Působiště autorů: II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2015; 69(6): 575-576
Kategorie: Zprávy z akcí

Vrcholem letošních společných odborných aktivit gastroenterologů České a Slovenské republiky byl listopadový kongres v pražském hotelu Clarion. Na organizaci se podílely společně Česká gastroenterologická společnost (ČGS), Slovenská gastroenterologická spoločnosť, Česká hepatologická společnost a gastroenterologická sekce České asociace sester. Ze zákulisí přípravy kongresu musím konstatovat, že se k tomuto cíli upínalo velké úsilí všech zainteresovaných pod vedením prezidenta kongresu prim. MU Dr. Karla Lukáše, CSc. a předsedy společnosti prof. MU Dr. Milana Lukáše, CSc.

Slavnostní zahájení probíhalo za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. MU Dr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. Ten nejenže převzal nad celým kongresem záštitu, ale stal se i kmotrem při symbolickém křtu dvou významných gastroenterologických publikací letošního roku –  knihy Koloskopie kolektivu autorů kolem MU Dr. Přemysla Falta, Ph.D., a publikace Novinky v gastroenterologii a hepatologii autorů pod vedením prof. MU Dr. Julia Špičáka, CSc. (obr. 1). Ocenění za knihu Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa převzal prof. MU Dr. Jiří Nevoral, CSc. Kasafírkova cena za nejlepší českou původní vědeckou publikaci v oblasti digestivní endoskopie byla letos udělena MU Dr. Darině Kohoutové, Ph.D. za práci týkající se vztahu střevního mikrobio­mu a kolorektální karcinogeneze.

Zleva: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy; prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. a prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA při symbolickém křtu nových knih.
Fig. 1. From the left: Professor Julius Špičák; Professor Tomáš Zima, Rector of Charles University; Ondřej Urban M.D., Ph.D.; Přemysl Falt M.D., Ph.D. and Petr Vítek M.D., Ph.D. at the symbolic baptism of new books.
Obr. 1. Zleva: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy; prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.; MUDr. Přemysl Falt, Ph.D. a prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA při symbolickém křtu nových knih. Fig. 1. From the left: Professor Julius Špičák; Professor Tomáš Zima, Rector of Charles University; Ondřej Urban M.D., Ph.D.; Přemysl Falt M.D., Ph.D. and Petr Vítek M.D., Ph.D. at the symbolic baptism of new books.

Česká gastroenterologická společnost slaví letos 70. výročí svého založení a k této příležitosti byl připraven film mapující její historii a dokument rozhovorů s nestory české gastroenterologie –  jistě motivující materiál nejen pro nastupující generaci českých gastroenterologů.

K přednesení slavnostní Mařatkovy přednášky byl letos vyzván prof. MU Dr. Miroslav Zavoral, Ph.D. a věnoval se v ní problematice scree­­­-n­ingu kolorektálního karcinomu. Úvodní odborné plenární zasedání pokračovalo sekvencí „top“ přednášek českých i zahraničních odborníků –  osobně mě zaujaly především přehledové přednášky doc. MU Dr. Tomáše Hucla, Ph.D.a prof. Michaela Vietha z německého Bayreuthu. Zahraniční účastí byla ozdobena i jedna ze tří sekcí věnovaných idiopatických střevním zánětům (prof. Niels Pedersen z Kodaně). Program kongresu pokrýval celou šíři gastroenterologie a hepatologie, nelze jej tedy z pohledu jednoho pozorovatele posoudit. Dovolte mi proto jen několik postřehů. Potvrdil se zájem i naší gastroenterologické obce o praktické i výzkumné aspekty studia střevního mikrobio­mu –  tuto sekci navštívila více než stovka zájemců o tuto problematiku. Svůj prostor dostaly i „menšinové“ mezioborové aktivity věnované např. hereditárním neoplaziím GIT a miniinvazivní endoterapii. Oblíbeným kořením gastroenterologických odborných sdělení jsou vždy videomaratony –  obě sekce věnované záznamům živých výkonů v digestivní endoskopii byly zaplněné do posledního místa. Bohatě byly navštíveny i dvě sesterské sekce, jedna z nich věnovaná týmové spolupráci v digestivní endoskopii –  jak žádoucí aktivita v české gastroenterologii!

Pomyslným vyvrcholením odborného programu bylo závěrečné sobotní dopoledne věnované kontroverzím v klinické praxi v dia­gnostice a terapii kolorektálních neoplazií –  pro mě osobně bylo nejcen­nější přímé srovnání výhod a slabin transanálních chirurgických technik a endoskopické submukózní disekce v léčbě neoplazií rekta v podání respektovaných osobností v daném oboru (MU Dr. Robert Procházka a prim. MU Dr. Ondřej Urban, Ph.D.).

Vraťme se však ještě k pátečnímu odpoledni, kdy se konalo Shromáždění členů ČGS. Nejvýznamnějším atributem v mých očích byla vysoká účast. Přítomnost více než 170 aktivních členů považuji za velký příslib a povzbuzení, ale také velký závazek a odpovědnost pro stávající vedení společnosti. Kromě zprávy o čin­nosti výboru a jeho koncepce byla prezentována i novelizovaná podoba stanov a výsledky voleb do Endoskopické sekce ČGS. Výsledné usnesení, vč. nové verze stanov, bylo přijato drtivou většinou (zápis z jednání k nahlédnutí na webových stránkách www.cgs-cls.cz).

Stále živo bylo kolem stánku ČGS –  bylo možné zhlédnout dokumentární materiály k 70. výročí založení společnosti, získat pamětní odznak nebo finančně přispět k aktivitám Beninské gastroenterologické společnosti, letošního nového partnera ČGS.

Závěrem několik čísel: na kongresse registrovalo téměř 900 účastníků, z toho téměř 500 členů ČGS (kterých je aktuálně více než 800) a téměř 300 zdravotních sester.

Musíme ocenit bezchybnou podporu firmy GUARANT International spol. s r.o., která již tradičně odvedla perfektní práci. Akce podobného významu by nebyla realizovatelná bez spolupráce s farmaceutickými a bio­medicínskými firmami, kterým také patří dík.

Listopadový kongres nám přinesl celou řadu nových poznatků, vzájemné komunikace odborné i společenské.

Rád bych se s Vámi na závěr podělil o jeden silný osobní pocit: jsem hrdý na naši gastroenterologickou společnost –  i když letos již 70letá, je dámou v nejlepších letech.

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

vědecký sekretář ČGS

II. interní gastroenterologická klinika

LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

jiri.cyrany@fnhk.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2015 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se