Gastrointestinální onkologie – realita blízké budoucnosti?


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 330
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

držíte v rukou podzimní číslo časopisu, které je věnováno problematice gastrointestinální onkologie. Tato oblast se v poslední době intenzivně vyvíjí a stanovují se přesné definice a hranice. Gastrointestinální onkolog (nebo onkologický gastroenterolog?) by měl stát ve středu multioborového týmu, který pečuje o pacienty s malignitami trávicího traktu. Měl by být odborníkem jak v prevenci, tak i diagnostice a terapii těchto onemocnění. Hlavním důvodem vzniku tohoto konceptu je vysoká prevalence gastrointestinálních nádorů způsobená zejména narůstající incidencí při snižující se mortalitě. Tento trend souvisí se stále se zlepšující léčbou nádorových onemocnění. Prof. Winawer, nestor světové gastroenterologie, popisuje tento trend z globální perspektivy. Nádory trávicího traktu onemocní každoročně přibližně tři miliony osob a více než dva miliony pacientů na ně zemře. Zároveň se zvyšuje počet osob s malignitami i v jiných lokalitách. Hrozí tedy, že v následujících letech nebude počet klinických onkologů dostatečný k zvládnutí náporu nově diagnostikovaných pacientů. I z toho důvodu bude úloha gastrointestinální onkologie v blízké budoucnosti stále významnější [1].

Pohled na nádory trávicího traktu v ČR otevírá přehledný článek doc. Duška, který potvrzuje celosvětový trend. Nárůst prevalence je způsoben zejména prodlužujícím se přežitím českých pacientů. To je patrné zejména u karcinomu jícnu a kolorekta, kde se v letech 2005–2009 pětileté relativní přežití zvýšilo o 7–10 % [2].

Navýšení počtu onkologických pacientů se samozřejmě odrazí také v ekonomických ukazatelích. Jak ve svém příspěvku uvádí prof. Špičák, tak v Německu stouply náklady na chemo­terapii u kolorektálního karcinomu o více než 30 %. O to více je nutné zvýšit podporu screeningových programů, které jsou finančně výhodnější než léčba pokročilých stadií [3].

Tímto tématem se zabývá prof. Zavoral, který předkládá průřez vývojem Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice. V rámci tohoto programu se podařilo nastavit indikátory kvality, které jsou srovnatelné s mezinárodními doporučeními. Nicméně se ukazuje, že pro udržení kvality i v dlouho­dobém měřítku (implementace adresného zvaní) je zcela zásadní podpora ­exekutivy [4].

Další dva články jsou zaměřeny na nejčastější lokality gastrointestinálních nádorů: karcinom kolorekta a pankreatu. Prof. Mľkvý prezentuje vlastní soubor 34 pacientů, kteří podstoupili ablativní léčbu rektosigmoideálních prekanceróz. Konstatuje, že tuto terapii lze považovat za efektivní a bezpečnou [5]. Dr. Hucl předkládá ucelený pohled na péči o pacienty s karcinomem pankreatu, od molekulárních mechanizmů patogeneze přes diagnostiku a terapii [6]. Gastroonkologickou tematiku uzavírají dva reporty z odborných akcí v ČR i zahraničí [7,8].

Přeji inspirativní čtení.

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN –

Vojenská fakultní nemocnice, Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

stepan.suchanek@uvn.czZdroje

1. Winawer S, Pasricha PJ, Schmiegel W et al. The Future Role of the Gastroenterologist in Digestive Oncology: An International Perspective. Gastroenterology 2011; 141(4): e13–e21.

2. Dušek L, Mužik J, Pavlík T et al. Epidemio­logie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice – současný stav a predikace. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 331–339.

3. Špičák J. Zamyšlení nad finančními aspekty péče o nemocné s kolorektálním karcinomem. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 340–344.

4. Zavoral M, Suchánek Š, Májek O et al. Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – minulost, přítomnost a budoucnost. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 345–349.

5. Mľkvý P, Čavarga I, Mateášik A. Endo­skopická ablatívna liečba rektosigmo­ideálních prekanceróz – pilotná štúdia. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 357–363.

6. Hucl T. Karcinom pankreatu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 350–356.

7. Bunganič D, Langer D. XXI. jarní setkání Loket – pokroky v léčbě nemocných s karcinomem pankreatu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 408–409.

8. Vojtěchová G. Jak zlepšit screening kolo­rektálního karcinomu. Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 406–407.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se