Jak kvalitní je Vaše kolonoskopie?


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 158-159
Kategorie: Editorial


Vážení čtenáři,

právě jste otevřeli další číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, věnované digestivní endoskopii. Před komentářem k hlavním článkům mi dovolte krátkou úvahu na jiné endoskopické téma.

Nejvýznamnější endoskopickou metodou současnosti je kolonoskopie. Počet vyšetření narůstá a lze předpokládat, že se tento trend v následujících deseti letech nezmění. Tato skutečnost je pro rozvoj našeho oboru velmi povzbuzující. Důkazy o prospěšnosti metody pro pacienty však v dnešní době již nestačí. Pokud se chceme ucházet o větší podíl ekonomických zdrojů, musíme být připraveni obhajovat také efektivitu a kvalitu. Zejména problematika kvality kolonoskopie se stává problémem, který vedle odborných kruhů analyzují také plátci péče a přední světová média.

Jedna z významných vědeckých prací na zmíněné téma pochází z pera polských autorů a byla publikována v prestižním New England Journal of Medicine v roce 2010 [1]. Autoři sledovali soubor 45 026 osob vyšetřených v rámci kolonoskopického screeningu jedním ze 186 endoskopistů. Intervalový karcinom, definovaný výskytem v období mezi screeningovou a plánovanou dispenzární kolonoskopií, byl zjištěn ve 42 případech. Výskyt statisticky významně koreloval s parametrem adenoma detection rate jednotlivých vyšetřujících (p = 0,008).

Co to znamená pro praxi? Vyšetřující, který při screeningové kolono­skopii nalezne adenom u méně než 11 % osob, může očekávat výskyt intervalového karcinomu desetkrát častěji než kolega, jehož adenoma detection rate přesahuje 20 %. Máme tedy k dispozici návod, jak jednoduše sledovat svou kvalitu. Je potěšitelné, že některá naše pracoviště již tento parametr běžně sledují a pravidelně vyhodnocují.

Co se můžete dočíst v tomto čísle? Článek T. Chvátalové je věnován dia­gnostice choledocholitiázy pomocí endo­skopické ultrasonografie (EUS) [2]. Autorka analyzuje vlastní soubor 107 nemocných, u kterých bylo provedeno 109 EUS vyšetření. Bylo dosaženo senzitivity 87,9 % a specificity 94,7 %. Uzavírá, že ERCP zůstává metodou první volby pouze u nemocných s vysokým rizikem choledocholitiázy. U nemocných se středním rizikem doporučuje předřadit EUS nebo magnetickou rezonanční cholangiografii (MRC). Tato práce vede k zamyšlení nad změnou diagnostických stereotypů. Eliminace rizika zbytné ERCP je pro to pádným argumentem.

J. Gregar se ve své práci věnuje problematice diagnostiky dysplazie v Barrettově jícnu (BJ) pomocí technologie Narrow Band Imaging (NBI) [3]. V souboru 82 nemocných s BJ předpokládal na základě endoskopického zobrazení přítomnost dysplazie u 27, což korelovalo s histologickým nálezem u 24 (88,9 %). Prakticky významné je zjištění, že všichni pacienti s histo­logickým nálezem high-grade dysplazie měli změny pozorovatelné při NBI vyšetření. Výsledky práce podporují koncept tzv. chytrých bio­psií z endoskopicky nejvíce podezřelých míst.

J. Martínek prezentuje zkušenosti s nácvikem endoskopických metod na neživém zvířecím modelu [4]. Účastníci jednotlivých kurzů měli možnost trénovat metody endoskopická resekce, uzávěr perforace klipem OVESCO, zavádění stentů a endo­skopická submukózní disekce. Práce je zajímavá rovněž z metodického hlediska a její kvalitu podtrhuje pu­blikace v prestižním Gastrointestinal Endoscopy. Nácvik složitých metod na neživém modelu zrychluje pohyb endoskopisty na učící křivce a umožňuje udržet si erudici u málo častých výkonů.

P. Falt prezentuje své zkušenosti s alternativními kolonoskopickými technikami, které mají potenciál zvýšit komfort pacienta [5]. V prospektivní randomizované studii vyšetřil celkem 404 osob. Prokázal, že kombinace zavedení přístroje ve vodní imerzi a insuflace CO2 v prohlížecí fázi výrazně snížila dyskomfort spojený s minimálně sedovanou kolonoskopií. Také výsledky této práce byly publikovány v impaktovaném časopise a byly předneseny v rámci DDW 2012 v San Diegu. Alternativní kolonoskopické techniky nejsou technologicky náročné a například zavedení přístroje ve vodní imerzi je dostupné na všech pracovištích.

Tolik k nejdůležitějším původním pracím toho čísla našeho časopisu. Stojí za povšimnutí, že věkový průměr hlavních autorů je jen lehce nad 30 let. Svědčí to o zájmu mladých endo­skopistů o odbornou činnost a schopnosti našich pracovišť vytvořit jim podmínky. Obojí je velkým příslibem pro budoucnost naší gastroenterologie.

Je naším cílem, aby Vám náš časo­pis poskytl všechny zásadní informace z oblasti digestivní endoskopie. Ne všechna sdělení jsou však pro časo­pisecký formát vhodná. Proto si Vás na závěr dovoluji pozvat k návštěvě nově otevřených webových stránek Endoskopické sekce ČGS na adrese www.endoskopiste.cz. Naleznete zde například fundované komentáře k no­vým odborným doporučením ESGE, zprávy z endoskopických akcí, endoskopické kazuistiky a mnoho dalších informací. Součástí webu je rovněž sekce pro pacienty, včetně vyhledávače „Najdi si svého endoskopistu“.

Přeji Vám příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu a dobré počasí o dovolené.

S úctou a pozdravem

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Předseda Endoskopické sekce ČGS

ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Zdroje

1. Kaminski FM, Regula J, Kraszewska E et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362(19): 1795–1803.

2. Chvátalová T, Martínek J, Závada F et al. Endosonografie v diagnostice choledocholitiázy. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 160–164.

3. Gregar J, Procházka V, Lužná P et al. Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barrettovým jícnem. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 165–169.

4. Martínek J, Suchánek Š, Stefanová M et al. Endoskopický trénink na neživém zvířecím modelu zlepšuje endoskopické dovednosti. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 170–174.

5. Falt P, Liberda M, Šmajstrla V et al. Snížení dyskomfortu spojeného s kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 175–182.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se