Jak kvalitní je Vaše kolonoskopie?


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 158-159
Kategorie: Editorial


Vážení čtenáři,

právě jste otevřeli další číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, věnované digestivní endoskopii. Před komentářem k hlavním článkům mi dovolte krátkou úvahu na jiné endoskopické téma.

Nejvýznamnější endoskopickou metodou současnosti je kolonoskopie. Počet vyšetření narůstá a lze předpokládat, že se tento trend v následujících deseti letech nezmění. Tato skutečnost je pro rozvoj našeho oboru velmi povzbuzující. Důkazy o prospěšnosti metody pro pacienty však v dnešní době již nestačí. Pokud se chceme ucházet o větší podíl ekonomických zdrojů, musíme být připraveni obhajovat také efektivitu a kvalitu. Zejména problematika kvality kolonoskopie se stává problémem, který vedle odborných kruhů analyzují také plátci péče a přední světová média.

Jedna z významných vědeckých prací na zmíněné téma pochází z pera polských autorů a byla publikována v prestižním New England Journal of Medicine v roce 2010 [1]. Autoři sledovali soubor 45 026 osob vyšetřených v rámci kolonoskopického screeningu jedním ze 186 endoskopistů. Intervalový karcinom, definovaný výskytem v období mezi screeningovou a plánovanou dispenzární kolonoskopií, byl zjištěn ve 42 případech. Výskyt statisticky významně koreloval s parametrem adenoma detection rate jednotlivých vyšetřujících (p = 0,008).

Co to znamená pro praxi? Vyšetřující, který při screeningové kolono­skopii nalezne adenom u méně než 11 % osob, může očekávat výskyt intervalového karcinomu desetkrát častěji než kolega, jehož adenoma detection rate přesahuje 20 %. Máme tedy k dispozici návod, jak jednoduše sledovat svou kvalitu. Je potěšitelné, že některá naše pracoviště již tento parametr běžně sledují a pravidelně vyhodnocují.

Co se můžete dočíst v tomto čísle? Článek T. Chvátalové je věnován dia­gnostice choledocholitiázy pomocí endo­skopické ultrasonografie (EUS) [2]. Autorka analyzuje vlastní soubor 107 nemocných, u kterých bylo provedeno 109 EUS vyšetření. Bylo dosaženo senzitivity 87,9 % a specificity 94,7 %. Uzavírá, že ERCP zůstává metodou první volby pouze u nemocných s vysokým rizikem choledocholitiázy. U nemocných se středním rizikem doporučuje předřadit EUS nebo magnetickou rezonanční cholangiografii (MRC). Tato práce vede k zamyšlení nad změnou diagnostických stereotypů. Eliminace rizika zbytné ERCP je pro to pádným argumentem.

J. Gregar se ve své práci věnuje problematice diagnostiky dysplazie v Barrettově jícnu (BJ) pomocí technologie Narrow Band Imaging (NBI) [3]. V souboru 82 nemocných s BJ předpokládal na základě endoskopického zobrazení přítomnost dysplazie u 27, což korelovalo s histologickým nálezem u 24 (88,9 %). Prakticky významné je zjištění, že všichni pacienti s histo­logickým nálezem high-grade dysplazie měli změny pozorovatelné při NBI vyšetření. Výsledky práce podporují koncept tzv. chytrých bio­psií z endoskopicky nejvíce podezřelých míst.

J. Martínek prezentuje zkušenosti s nácvikem endoskopických metod na neživém zvířecím modelu [4]. Účastníci jednotlivých kurzů měli možnost trénovat metody endoskopická resekce, uzávěr perforace klipem OVESCO, zavádění stentů a endo­skopická submukózní disekce. Práce je zajímavá rovněž z metodického hlediska a její kvalitu podtrhuje pu­blikace v prestižním Gastrointestinal Endoscopy. Nácvik složitých metod na neživém modelu zrychluje pohyb endoskopisty na učící křivce a umožňuje udržet si erudici u málo častých výkonů.

P. Falt prezentuje své zkušenosti s alternativními kolonoskopickými technikami, které mají potenciál zvýšit komfort pacienta [5]. V prospektivní randomizované studii vyšetřil celkem 404 osob. Prokázal, že kombinace zavedení přístroje ve vodní imerzi a insuflace CO2 v prohlížecí fázi výrazně snížila dyskomfort spojený s minimálně sedovanou kolonoskopií. Také výsledky této práce byly publikovány v impaktovaném časopise a byly předneseny v rámci DDW 2012 v San Diegu. Alternativní kolonoskopické techniky nejsou technologicky náročné a například zavedení přístroje ve vodní imerzi je dostupné na všech pracovištích.

Tolik k nejdůležitějším původním pracím toho čísla našeho časopisu. Stojí za povšimnutí, že věkový průměr hlavních autorů je jen lehce nad 30 let. Svědčí to o zájmu mladých endo­skopistů o odbornou činnost a schopnosti našich pracovišť vytvořit jim podmínky. Obojí je velkým příslibem pro budoucnost naší gastroenterologie.

Je naším cílem, aby Vám náš časo­pis poskytl všechny zásadní informace z oblasti digestivní endoskopie. Ne všechna sdělení jsou však pro časo­pisecký formát vhodná. Proto si Vás na závěr dovoluji pozvat k návštěvě nově otevřených webových stránek Endoskopické sekce ČGS na adrese www.endoskopiste.cz. Naleznete zde například fundované komentáře k no­vým odborným doporučením ESGE, zprávy z endoskopických akcí, endoskopické kazuistiky a mnoho dalších informací. Součástí webu je rovněž sekce pro pacienty, včetně vyhledávače „Najdi si svého endoskopistu“.

Přeji Vám příjemné chvíle nad stránkami našeho časopisu a dobré počasí o dovolené.

S úctou a pozdravem

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Předseda Endoskopické sekce ČGS

ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Zdroje

1. Kaminski FM, Regula J, Kraszewska E et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362(19): 1795–1803.

2. Chvátalová T, Martínek J, Závada F et al. Endosonografie v diagnostice choledocholitiázy. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 160–164.

3. Gregar J, Procházka V, Lužná P et al. Využití NBI v diagnostice a sledování pacientů s Barrettovým jícnem. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 165–169.

4. Martínek J, Suchánek Š, Stefanová M et al. Endoskopický trénink na neživém zvířecím modelu zlepšuje endoskopické dovednosti. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 170–174.

5. Falt P, Liberda M, Šmajstrla V et al. Snížení dyskomfortu spojeného s kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého. Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 175–182.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se