Prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc., sedmdesátiletý


Autoři: A. Novotný
Působiště autorů: IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Gastroenterologické centrum, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 237
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Panta rhei – vše plyne“, tato slova se přičítají Hérakleitovi z Efesu. Jsou platná i po staletích a často na ně zapomínáme. A jak neuvěřitelně rychle plyne čas si uvědomujeme až při událostech, jako jsou například životní jubilea. Právě jedno takové významné jubileum uplynulo v minulých dnech, kdy bez velkého rozruchu se svými nejbližšími oslavil v plné svěžesti své sedmdesáté narozeniny prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc., významná postava české gastroenterologie.

prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.
prim. MUDr. Karel Lukáš, CSc.

Prim. Karel Lukáš se narodil 15. 6. 1942 v Praze. Studia Fakulty dětského lékařství UK v Praze zakončil promocí v roce 1966. Jeho první profesní kroky směřovaly na jih republiky – první měsíce lékařské praxe absolvoval na dětském oddělení nemocnice v Českém Krumlově. Od roku 1967 spojil svůj profesní život s Příbramí, kde tehdejšímu ZÚNZ UP Příbram zůstal věrný 17 let až do roku 1984. V tomto období prošel různými pozicemi od sekundárního lékaře přes post lékaře závodního až po zástupce primáře interního oddělení. V roce 1970 absolvoval atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1974 atestaci II. stupně. V roce 1984 se prim. K. Lukáš vrací do rodné Prahy na místo ordináře pro gastro­enterologii a svou další praxi spojuje natrvalo s VFN na Karlově náměstí. Nejprve působí od roku 1985 na II. interní klinice jako odborný asistent, v roce 1992 skládá úspěšně nástavbovou atestaci z gastroenterologie, obhajuje kandidátskou dizertační práci a téhož roku se ujímá funkce primáře II. interní kliniky VFN a 1. LF UK. Po reorganizaci a odborné profilizaci jednotlivých interních klinik ve VFN přechází v roce 1999 na primářskou pozici IV. interní kliniky VFN a 1. LF UK, zaměřené oborově na gastroenterologii, a zde působí dosud. Je členem České internistické společnosti, členem Spolku lékařů českých J. E. Purkyně v Praze a pochopitelně členem České gastro­enterologické společnosti, kde působí již několik funkčních období jako člen výboru společnosti. Do povědomí nejen obce gastroenterologů, ale vůbec medicíny se prim. K. Lukáš dostává i jako autor řady odborných monografií a samostatných kapitol v knihách. O jeho píli a spisovatelském nadání svědčí i více než 500 článků v českém a zahraničním písemnictví. Jeho práce byly oceněny řadou cen (např. v roce 1996 obdržel jako první autor Herfortovu cenu za práci publikovanou v Časopise lékařů českých na téma Lokální produkce PGE a LTB4 u nemocných s idio­patickou proktokolitidou a v roce 1998 Herfortovu cenu za mono­grafii Refluxní choroba jícnu). V roce 2010 jeho kniha s názvem Chorobné znaky a příznaky obdržela cenu České internistické společnosti J. E. Purkyně. Jako řešitel nebo spoluřešitel se prim. K. Lukáš rovněž účastnil řady výzkumných úkolů a grantových projektů.

Prim. K. Lukáš je znám jako organizátor – zejména mezi praktickými gastro­enterology oblíbených – pracovních dní České gastroenterologické společnosti – Kazuistik a Pražského podzimního pracovního gastroenterologického dne (letos již XIV. ročník!). V posledních letech prim. Lukáš nezapomíná ani na odbornou připravenost zdravotnického personálu v organizování specializačního kurzu gastroenterologie pro sestry pořádaného na naší klinice.

Ale nejen odborností živ je člověk. Ani u prim. Lukáše tomu není jinak. Jeho rozsah zájmů je velmi široký i mimo gastroenterologii. Znalost a přehled např. v malířství a hudbě jsou obdivu­hodné, zná a většinou i navštívil všechny významnější výstavy pořádané nejen v Praze, ale i ve vzdálenějších končinách. Pojem literatura nechápe jen v odborném slova smyslu, ale je milovníkem beletrie a velmi často neodolá koupi právě nově vydaného titulu.

V tomto článku věnovaném životnímu jubileu prim. Karla Lukáše jistě mnohé chybí. Nesmí v něm však chybět přání pevného zdraví, štěstí, lásky nejbližších a úspěšného zvládání překážek, které život každému staví do cesty, a překonávat je s vědomím úspěchů a radosti z díla, které prim. K. Lukášovi zajišťuje v české gastroenterologii nesmazatelnou stopu.

MUDr. Aleš Novotný

novotnyales@hotmail.com


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×