Highlights of the 34th Czech and Slovak endoscopic days


Autoři: O. Urban
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 230-232
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Ve dnech 14. a 15. 6. 2012 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové konaly 34. české a slovenské endoskopické dny. Akce byla koncipována jako dvoudenní. Zúčastnilo se více než 400 příznivců digestivní endoskopie a řada vystavovatelů.

Při organizaci kongresu spojily síly Endoskopická sekce České gastro­enterologické společnosti ČSL JEP (ES ČGS) a Endoskopická sekcia Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (ES SGS). Organizační výbor vedla prezidentka kongresu prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D., a sekretářem byl prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. Záštitu převzali ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., a děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Zahraničním hostem kongresu byl prof. Lars Aabakken (Norsko), přední evropský gastroenterolog a endo­skopista, zabývající se především me­todami ERCP a endosonografie. Zastává řadu významných funkcí v mezinárodních gastroenterologických organizacích a jeho pracoviště v Oslu navštívilo v minulých letech několik českých a slovenských endoskopistů v rámci stáží organizovaných ESGE.

Prof. Stanislav Rejchrt a prof. Lars Aabakken při demonstraci ERC P.
Fig. 1. Prof. Stanislav Rejchrt a prof. Lars Aabakken during ERCP demonstration.
Obr. 1. Prof. Stanislav Rejchrt a prof. Lars Aabakken při demonstraci ERC P. Fig. 1. Prof. Stanislav Rejchrt a prof. Lars Aabakken during ERCP demonstration.

První den kongresu byl věnován postgraduálnímu kurzu, novinkám v endoskopii, volným sdělením a videomaratonu. Celkem zaznělo 36 prezentací.

V postgraduálním kurzu vzbudila zájem prezentace Petra Vítka (Frýdek-Místek) na téma vyšetření laryngu a hypofaryngu při rutinní ezofago­gastroskopii. Na souboru více než 1 000 nemocných prokázal, že bychom tuto oblast měli procházet s otevřenýma očima, protože můžeme diagnostikovat řadu významných onemocnění, včetně malignit. Další důležité sdělení o pilovitých lézích tračníku přednesl Ilja Tachecí (Hradec Králové). Pilovité léze jsou v centru současného zájmu kolono­skopistů. Bývají lokalizovány v pravém tračníku a lze je snadno přehlédnout. Mohou být jednou z příčin vzniku tzv. intervalových karcinomů. Vlastní zkušenosti s fotodynamickou terapií Barrettova jícnu prezentoval prof. Peter Mlkvý (Bratislava), prezident Slovenské gastroenterologické společnosti. Fotodynamická léčba je účinná a bezpečná. V současné době je v případě dostupnosti preferována radiofrekvenční ablace. Branislav Kunčak (Nové Zámky) prezentoval velký soubor nemocných s krvácením z žaludečních varixů, které léčil cyanoakrylátem. Varixy žaludku jsou v průběhu urgentní endoskopie často přehlédnuty. Terapie ligací nebo sklerotizací je neúčinná a intra­variceální injekce cyanoakrylátu je metodou volby. Prof. Miroslav Zavoral (Praha) referoval o svých zkušenostech s obtížnou choledocholitiázou, kterou v několika případech vyřešil pomocí cholangioskopicky navigované intraduktální litotripse rázovou vlnou. Lze očekávat, že v souvislosti s dostupností nových typů cholangioskopů budeme svědky rozšíření tohoto přístupu. Autor rovněž předpokládá přínos nové generace tzv. inteligentních laserů, schopných rozlišit kámen a měkké tkáně. Přínosná byla sdělení o konvenční endo­skopické slizniční resekci prof. Marcely Kopáčové (Hradec Králové) a endo­skopické submukózní disekci Ondřeje Urbana (­Ostrava-Vítkovice), stejně jako informace o dia­gnostice biliárních vývojových vad u dětí v podání Jana Šťovíčka (Praha).

V sekci endoskopických novinek referoval prof. Jan Bureš (Hradec Králové) o vlastních zkušenostech s endoskopickým simulátorem. Využití si­mulátoru je výhodným prvním krokem ve výuce endoskopistů, protože umožňuje získat základní návyky bez zátěže pacienta. Simulátor je však u nás zatím pouze omezeně dostupný. Prevencí akutní pankreatitidy po ERCP se věnoval Vladimír Kojecký (Zlín). Komplikace nejsou časté, ale mohou být fatální. Rutinní aplikace indo­metacinu a elektivní zavádění pankreatických stentů riziko komplikací významně snižují. Nej­důležitějším aspektem prevence zůstává správná indikace k výkonu.

V sekci volných sdělení prezentoval Bohuslav Kianička (Brno) vlastní zkušenosti s endoskopickou léčbou onemocnění žlučových cest u nemocných s Roux-Y hepatikojejunoanastomózou pomocí jednobalonového entero­skopu. Nemocných s alterovanou anatomií trávicí trubice přibývá. Jejich léčba ve zkušených rukách je však možná až v 80 % případů. Jozef Záň (Ružomberok) seznámil se svými zkušenostmi s drenáží pankreatických pseudocyst pod EUS kontrolou a endosonografii byla věnována rovněž sdělení Karla Mareše (Praha) a Martina Klimenta (Ostrava-Vítkovice). Ze sdělení o experimentální endoskopii zaujalo především sdělení Jana Martínka (Praha) o perorální endoskopické myotomii (POEM), perspektivní metodě léčby jícnové achalázie. Metodu zatím vyzkoušel v experimentu na praseti. Mnoho dalších sdělení referující nemohl pro paralelní uspořádání programu navštívit, v kuloárech se hodně diskutovalo o sděleních prof. Milana Lukáše (Praha) na téma DALM lézí, doc. Martina Huorky (Bratislava) o vzácných příčinách malasimilačního syndromu a Eduarda Veselinyho (Košice) o léčbě jícnové achalázie.

Zajímavá byla diskuze nad 15 vyvěšenými postery. Potvrdilo se, že postery jsou plnohodnotnou formou odborného sdělení. Diskuzi vedli prof. Jan Bureš (Hradec Králové) a Petr Vítek (Frýdek-Místek).

Součástí programu bylo vyhlášení ceny Ing. Evžena Kasafírka pro publikaci mladého endoskopisty ve věku do 35 let. Cena byla vyhlášena ES ČGS a sponzorována firmou FERRING Pharmaceuticals CZ s. r. o. Cenu získal Přemysl Falt (Ostrava-Vítkovice) za práci „Combination of water immersion and carbon dioxide insufflation for minimal sedation colonoscopy: a prospective, randomized, single-center trial“. Výsledky práce byly publikovány v časo­pise European Journal of Gastro­enterology and Hepatology. Účastníky kongresu s prací seznámil oceněný autor v sekci volných sdělení. ES ČGS oceňuje, že sponzor ceny přislíbil dotaci také pro následující léta. Cenu firmy FUJIFILM Europe GmbH za nejlepší poster získala Darina Kohoutová (Hradec Králové) za práci „Výskyt pokročilých kolorektálních neoplazií v nerizikové populaci do 50 let“.

Dr. Ondřej Urban, dr. Přemysl Falt a Mgr. Renata Martináková při předání Kasafírkovy ceny.
Fig. 2. Ondřej Urban, MD, Přemysl Falt, MD and Mgr. Renata Martinákova during Kasafirek´s price ceremony.
Obr. 2. Dr. Ondřej Urban, dr. Přemysl Falt a Mgr. Renata Martináková při předání Kasafírkovy ceny. Fig. 2. Ondřej Urban, MD, Přemysl Falt, MD and Mgr. Renata Martinákova during Kasafirek´s price ceremony.

Druhý den kongresu byl věnován endo­skopickému workshopu. Živé přenosy byly vysílány z endoskopického centra II. interní kliniky FN Hradec Králové. Na programu byla plejáda nejobtížnější výkonů současné digestivní endo­skopie: divertikulotomie Zenkerova divertiklu, ampulektomie, hluboká enteroskopie, endoskopická slizniční resekce, endoskopická submukózní disekce, endosonograficky navigovaná biopsie lézí pankreatu, uzávěr píštěle pomocí klipu OVESCO, zavádění biodegradabilních stentů a další. Dokonalé technické zázemí, excelentní demonstrace v podání prof. Larse Aabakkena, vynikající režie prof. Stanislava Rejchrta, soustředěné výkony všech endo­skopistů a interaktivní diskuze s auditoriem přinesly všem zúčastněným neobvyklý odborný zážitek. Ozdobou byla přednáška prof. Larse Aabakkena na téma „Anticoagulants and stuff for endoscopy“.

Součástí kongresu byl první ročník „Běhu proti kolorektálnímu karcinomu“, který zorganizoval Jiří Cyrany (Hradec Králové) s podporou firmy DMA Praha s. r. o. Trať délky 2,5 km a 5 km absolvovalo 28 běžců vybavených tričky s logem ES ČGS a nápisem „Běh proti kolorektálnímu karcinomu“. Vynikající čas vítěze Lukáše Štrincla (Tábor) nám vzadu připomenul, že dlouhodobým pobytem na endo­skopických vyšetřovnách fyzickou kondici nezískáme.

Po skončení odborného programu se uskutečnila schůze redakční rady webu www.endoskopiste.cz. Byl ukončen jeho zkušební a zahájen ostrý provoz.

Závěrem bych chtěl jménem všech účastníků poděkovat organizátorům, především z Hradce Králové, za vynikající práci ve prospěch české a slovenské gastroenterologie. Bezchybnou technickou podporu poskytla firma GUARANT. Poděkování patří všem vystavovatelům a sponzorům. Podle očekávání vynikající a překvapivě skromný byl zahraniční host. Jménem ES ČGS děkuji rovněž všem slovenským přátelům, kteří vážili dalekou cestu a obohatili program kongresu odborně i lidsky. Zároveň jim předávám symbolickou štafetu, protože 35. ročník slovenských a českých endoskopických dní se bude konat za rok v Bratislavě.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Předseda Endoskopické sekce ČGS

Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava

Interní klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta OU v Ostravě

ondrej.urban@nemvitkovice.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×