12. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP Hradec Králové, 24. a 25. října 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 598
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 24. a 25. října 2012 se v Hradci Králové na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečnila již 12. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (SVLFVL) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavními tématy konference byly aktuální problémy organizace a řízení vojenského zdravotnictví, pokroky v diagnostice a léčbě v činnosti vojenských praktických lékařů a v nemocničních zařízeních, vědecká činnost a výzkum ve vojenském zdravotnictví, nejnovější zkušenosti ze zahraničních misí a přípravy na ně. Odeznělo celkem 34 ústních sdělení, vystaveno bylo 15 kvalitně vypracovaných posterů. Pozornost všech účastníků upoutaly novinky týkající se tvorby a rozvoje soudobé koncepce zdravotnické služby AČR, zejména v podmínkách ekonomických restrikcí veřejných rozpočtů a reformy AČR. V nejbližší době se očekává vytvoření Zdravotnické agentury, která převezme velení nad 6. a 7. polní nemocnicí. Na Generálním štábu/Ministerstvu obrany ČR vzniká početně malý koncepční, doktrínu tvořící orgán – Zdravotnický odbor. Další změny se týkají zdravotnické služby v oblasti primární péče, na úrovni praktických lékařů i vojenských nemocnic a zdravotnických zařízení (B. Jurenka). Problematiku celoživotního vzdělávání praktických vojenských lékařů na ošetřovnách i u bojových jednotek podrobně rozebrali včetně legislativních aspektů S. Konštacký, M. Procházka, T. Halajčuk. Zkušenosti ze zahraničního pracoviště ve velitelské struktuře NATO poutavě přednesl Král, a jasně tak dokumentoval správnost vysílání našich vojenských lékařů do těchto mezinárodních pozic. Mimořádně zajímavé byly sekce, v nichž referovali účastníci probíhajících zahraničních misí (P. Ferkál, J. Zetocha).


Zdravotnické zabezpečení našich vojáků i mezinárodní spolupráce v Afghánistánu, v současné době s francouzskými vojenskými zdravotníky, se dobře osvědčila a nadále pokračuje. Naši lékaři, sestry i ostatní personál se dobře zapracovali a stali se integrální součástí mezinárodního týmu. Získané zkušenosti především v problematice chirurgické léčby střelných a střepinových poranění, jednotlivých nebo sdružených při polytraumatech, jsou mimořádně cenné (T. Dušek, J. Páral). Přednášky analyzující systém přípravy do misí i psychologické aspekty ve vztahu k tzv. burn-out syndromu vhodně doplnili tuto problematiku (Z. Hrstka). Série dalších sdělení, zejména z oblasti oborů toxikologie, radiobiologie, vojenské hygieny, ale i válečné chirurgie a válečného vnitřního lékařství dokumentovala realizaci výzkumu v klinické praxi se zaměřením pro aplikaci do podmínek vojenské medicíny v polních podmínkách (J. Kassa, J. Bajgar, J. Vávrová, V. Pavlík, Z. Mališová, L. Klein, L. Jebavý, M. Sázel). Mimořádně potěšující byla hojná účast mladých vojenských farmaceutů, kteří v přednáškách i bohaté diskuzi poukázali na aktuální problematiku jejich oboru, včetně personálních otázek (J. Žďárová Karasová, D. Petrilák, M. Jílková, J. Kočí, D. Vančík). Vítaným zpestřením byla i sdělení z historie naší vojenské zdravotnické služby – ať již o počátcích vědecké a výzkumné práce ve vojenském zdravotnictví (F. Dohnal) nebo o působení naší chirurgické polní nemocnice ve válce v Koreji v padesátých letech 20. století (L. Jarešová). V plakátových sděleních byly prezentovány výsledky vědecko-výzkumné práce především z oblasti vojenské toxikologie, ale i letecké a hyperbarické medicíny, metabolismu a výživy, válečné chirurgie, výchovy a výcviku vojenských zdravotnických profesionálů i logistického zabezpečení tohoto procesu, dějin naší zdravotnické služby a dalších disciplín. V rámci konference byl vytvořen dostatečný prostor pro bohaté a živé diskuze, které byly žádoucím vyvrcholením odborně i společensky velmi zdařilé konference.

Příští konference se uskuteční v říjnu 2013 opět v Hradci Králové.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

předseda OS VLFVL ČLS JEP

Chirurgická klinika LF UK a FN,

Katedra válečné chirurgie FVZ UO

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se