Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 595
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze

pořádá v lednu, únoru a březnu 2013 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 28. LEDNA 2013

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer

Ultrazvuková diagnostika

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 1.  A. Martan, P. Calda: Úvod (5 min)
 2.  P. Calda: Priority v péči o těhotenství (15 min)
 3. M. Břešťák: Prenatální diagnostika vrozených vad u plodu a jejich management (15 min)
 4. Z. Žižka: Ultrazvuková diagnostika závažných porodnických komplikací (15 min)
 5. M. Novotná: Zajímavé kazuistiky z ultrazvukové prenatální diagnostiky (15 min)

Diskuze

DNE 4. ÚNORA 2013

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kukulův večer

Nozokomiální infekce dnes

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 1. Z. Krška: Úvod (5 min)
 2. V. Adámková: Přehled infekcí v chirurgii (10 min)
 3. A. Paclík: Rizikové stavy nemocných a prevence infekcí (10 min)
 4. D. Charvát: Konzervativní léčba nozokomiálních infekcí (10 min)
 5. J. Ulrych: Chirurgické řešení nozokomiálních infekcí (10 min)

Diskuze

DNE 11. ÚNORA 2013

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Metabolická onemocnění – novinky a kontroverze

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 1. Š. Svačina: Úvod (5 min)
 2. P. Sucharda: Existuje metabolický syndrom? (15 min)
 3. Š. Svačina: Paradox obezity (15 min)
 4. T. Štulc: Léčba dyslipidémií kyselinou nikotinovou – pro a proti (15 min)
 5. D. Michalská: Tuková tkáň a skelet – nové pohledy do patogeneze osteoporózy (15 min)

Diskuze

DNE 18. ÚNORA 2013

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze
Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška

Současné možnosti a limitace náhrad kloubů

Přednáší: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

DNE 25. ÚNORA 2013

Přednáškový večer I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. M. Havrda: Laboratorní markery poškození ledvin – současný stav a výhledy (10 min)
 3. K. Krátká: Využití močového alfa-1-mikroglobulinu u chronického onemocnění ledvin (10 min)
 4. Z. Křemenová: Využití močového alfa-1-mikroglobulinu u akutního poškození ledvin (10 min)
 5. Š. Bandúr: Haplotypová analýza v nefrologii (10 min)
 6. M. Mokrejšová: Volná cell-free DNA v plazmě hemodialyzovaných pacientů (10 min)

Diskuze

DNE 4. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Syllabův večer

Od diabetologického výzkumu k diabetologické praxi

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 1. M. Anděl: Úvod (5 min)
 2. E. Wildová, P. Dlouhý, J. Rambousková, J. Potočková, M. Anděl: Podání syrovátky vede k významnému zvýšení sekrece C-peptidu, ale nezvyšuje glykémii. Nové možnosti pro testování (10 min)
 3. J. Trnka, J. Patková, M. Elkalaf: Nutriční substráty a energetický metabolismus kosterního svalu (15 min)
 4. J. Fontana, J. Švanda, P. Těšínský, M. Anděl: Hypoglykémie na jednotce intenzivní metabolické péče (15 min)
 5. J. Gojda, J. Potočková, M. Anděl: Inzulínová rezistence je menší u veganů, než ve srovnatelné populaci (10 min)
 6. M. Anděl: Biguanidy po 60 letech použití v diabetologii překračují její hranice: použití v endokrinologii a možné důsledky pro onkologii (20 min)

Diskuze

DNE 11. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Seklův večer

Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 1. M. Macek: Vzácná onemocnění z pohledu genetika (15 min)
 2. M. Simandlová: Genetické poradenství – psychologické aspekty (10 min)
 3. R. Pourová: Orientace zdravotníků ve světě neslyšících (10 min)
 4. A. Holubová, V. Krulišová: Etická dilemata při screeningu cystické fibrózy (10 min)
 5. M. Havlovicová, P. K. Pátá: Psychosociální aspekty poruch autistického spektra/život s autismem (20 min)

Diskuze

DNE 18. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Kardiorenální interakce

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min) 
 2. V. Danzig: Kardiorenální syndromy (15 min)
 3. S. Heller: Endovaskulární léčba stenóz renálních tepen (10 min)
 4. J. C. Lubanda: Renální denervace u chronické renální insuficience (10 min)
 5. M. Válek: Kontrastová nefropatie (15 min)
 6. V. Tesař: Vaskulitidy malých tepen (15 min)

Diskuze

DNE 25. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Pelnářův večer

Kafkův večer – dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1.  J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. P. Rounová: Pneumonektomie u dětí (10 min)
 3. K. Konopásková: Hamartom hrudníku u novorozence (10 min)
 4. M. Pýchová: Chlopeň zadní uretry (10 min)
 5. L. Zeman: Závažné úrazy cyklistů (10 min)
 6. L. Kavalcová: Chirurgická léčba Crohnovy choroby v dětském věku (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. - vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - předseda

Akce jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 (2 kredity), KVVOPZ ve smyslu vyhlášky č. 4/2010 Sb. (1 kredit). Přednášky jsou zařazeny jako nepovinný předmět pro studující 1. lékařské fakulty UK Praha (B02095). Aktivní účast je hodnocena dle příslušných předpisů.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se