Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 595
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze

pořádá v lednu, únoru a březnu 2013 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 28. LEDNA 2013

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer

Ultrazvuková diagnostika

Koordinátor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 1.  A. Martan, P. Calda: Úvod (5 min)
 2.  P. Calda: Priority v péči o těhotenství (15 min)
 3. M. Břešťák: Prenatální diagnostika vrozených vad u plodu a jejich management (15 min)
 4. Z. Žižka: Ultrazvuková diagnostika závažných porodnických komplikací (15 min)
 5. M. Novotná: Zajímavé kazuistiky z ultrazvukové prenatální diagnostiky (15 min)

Diskuze

DNE 4. ÚNORA 2013

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kukulův večer

Nozokomiální infekce dnes

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 1. Z. Krška: Úvod (5 min)
 2. V. Adámková: Přehled infekcí v chirurgii (10 min)
 3. A. Paclík: Rizikové stavy nemocných a prevence infekcí (10 min)
 4. D. Charvát: Konzervativní léčba nozokomiálních infekcí (10 min)
 5. J. Ulrych: Chirurgické řešení nozokomiálních infekcí (10 min)

Diskuze

DNE 11. ÚNORA 2013

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Metabolická onemocnění – novinky a kontroverze

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 1. Š. Svačina: Úvod (5 min)
 2. P. Sucharda: Existuje metabolický syndrom? (15 min)
 3. Š. Svačina: Paradox obezity (15 min)
 4. T. Štulc: Léčba dyslipidémií kyselinou nikotinovou – pro a proti (15 min)
 5. D. Michalská: Tuková tkáň a skelet – nové pohledy do patogeneze osteoporózy (15 min)

Diskuze

DNE 18. ÚNORA 2013

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze
Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška

Současné možnosti a limitace náhrad kloubů

Přednáší: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

DNE 25. ÚNORA 2013

Přednáškový večer I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. M. Havrda: Laboratorní markery poškození ledvin – současný stav a výhledy (10 min)
 3. K. Krátká: Využití močového alfa-1-mikroglobulinu u chronického onemocnění ledvin (10 min)
 4. Z. Křemenová: Využití močového alfa-1-mikroglobulinu u akutního poškození ledvin (10 min)
 5. Š. Bandúr: Haplotypová analýza v nefrologii (10 min)
 6. M. Mokrejšová: Volná cell-free DNA v plazmě hemodialyzovaných pacientů (10 min)

Diskuze

DNE 4. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Syllabův večer

Od diabetologického výzkumu k diabetologické praxi

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 1. M. Anděl: Úvod (5 min)
 2. E. Wildová, P. Dlouhý, J. Rambousková, J. Potočková, M. Anděl: Podání syrovátky vede k významnému zvýšení sekrece C-peptidu, ale nezvyšuje glykémii. Nové možnosti pro testování (10 min)
 3. J. Trnka, J. Patková, M. Elkalaf: Nutriční substráty a energetický metabolismus kosterního svalu (15 min)
 4. J. Fontana, J. Švanda, P. Těšínský, M. Anděl: Hypoglykémie na jednotce intenzivní metabolické péče (15 min)
 5. J. Gojda, J. Potočková, M. Anděl: Inzulínová rezistence je menší u veganů, než ve srovnatelné populaci (10 min)
 6. M. Anděl: Biguanidy po 60 letech použití v diabetologii překračují její hranice: použití v endokrinologii a možné důsledky pro onkologii (20 min)

Diskuze

DNE 11. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Seklův večer

Vzácná onemocnění: genetické a psychologické aspekty

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

 1. M. Macek: Vzácná onemocnění z pohledu genetika (15 min)
 2. M. Simandlová: Genetické poradenství – psychologické aspekty (10 min)
 3. R. Pourová: Orientace zdravotníků ve světě neslyšících (10 min)
 4. A. Holubová, V. Krulišová: Etická dilemata při screeningu cystické fibrózy (10 min)
 5. M. Havlovicová, P. K. Pátá: Psychosociální aspekty poruch autistického spektra/život s autismem (20 min)

Diskuze

DNE 18. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Kardiorenální interakce

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min) 
 2. V. Danzig: Kardiorenální syndromy (15 min)
 3. S. Heller: Endovaskulární léčba stenóz renálních tepen (10 min)
 4. J. C. Lubanda: Renální denervace u chronické renální insuficience (10 min)
 5. M. Válek: Kontrastová nefropatie (15 min)
 6. V. Tesař: Vaskulitidy malých tepen (15 min)

Diskuze

DNE 25. BŘEZNA 2013

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Pelnářův večer

Kafkův večer – dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1.  J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. P. Rounová: Pneumonektomie u dětí (10 min)
 3. K. Konopásková: Hamartom hrudníku u novorozence (10 min)
 4. M. Pýchová: Chlopeň zadní uretry (10 min)
 5. L. Zeman: Závažné úrazy cyklistů (10 min)
 6. L. Kavalcová: Chirurgická léčba Crohnovy choroby v dětském věku (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. - vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - předseda

Akce jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 (2 kredity), KVVOPZ ve smyslu vyhlášky č. 4/2010 Sb. (1 kredit). Přednášky jsou zařazeny jako nepovinný předmět pro studující 1. lékařské fakulty UK Praha (B02095). Aktivní účast je hodnocena dle příslušných předpisů.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více